Sökning: "riskbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet riskbedömning.

 1. 1. Arsenik i dricksvatten - Hälsorisker samt riskbedömning av VA SYDs vattentäkt vid f.d. Grevie skjutbana

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ellinor Lundin; [2018]
  Nyckelord :dricksvatten; arsenik; förorenad mark; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Water is one of our most valuable resources and polluted water is possibly harmful to both humans and the environment. It is hence of great importance to maintain high quality in drinking water to protect human health. A large number of different contaminants and toxins spread in the environment have the potential to contaminate groundwater. LÄS MER

 2. 2. Skadereducerande arbete med kvinnor i aktivt substansbruk i Vancouver, Kanada

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :My Kjellbom; Johanna Löwenborg; [2018]
  Nyckelord :kvinnor; motiv; risk; skadereduktion; substansbruk; upplevelser; Vancouver;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur de intervjuade socialarbetarna beskriver sina upplevelser av att jobba utifrån skadereduktion med kvinnor i aktivt substansbruk, samt hur de motiverar sitt skadereducerande arbete med denna målgrupp. Då skadereduktion inte är särskilt utbrett i Sverige, har materialet till denna uppsats samlats in i Vancouver, Kanada. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadåtgärder i sjuksköterskans preventiva arbete mot trycksår : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Mohlén; Sarah Utby; [2018]
  Nyckelord :Pressure ulcer; Nursing actions; Prevention; Trycksår; Omvårdnadsåtgärd; Prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår uppkommer efter ett långvarigt tryck mot huden som leder till en syrebrist i vävnaden. Patienter som drabbad av trycksår i vården är ofta rullstolsburna eller sängliggande på grund av sjukdom eller smärta. LÄS MER

 4. 4. Kreditrisk vid privatlån : En komparativ studie mellan peer to peer-lån och banklån

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Koch; Johnson Fredrik; [2017]
  Nyckelord :peer to peer; bank; kredithantering; kreditrisk; privatlån; beteendemönster;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har arbetssätt vid riskbedömning på den svenska kreditmarknaden för privatlån studerats. Inledningsvis har studien fokuserat på att beskriva kreditmarknaden i allmänhet och peer to peer-låneförmedling i synnerhet för att skapa en grundläggande bild av ämnet. LÄS MER

 5. 5. Prevention av undernäring hos personer med demens. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Zandra Lindoff; Lisa Thildéus; [2017]
  Nyckelord :Demens; undernäring; prevention och omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då andelen äldre i samhället ökar förväntas även antalet som drabbas av demenssjukdomar att öka. Samtidigt förekommer undernäring i stor utsträckning hos personer med demens. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsarbete avseende prevention av undernäring hos personer med demens. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet riskbedömning.

Din email-adress: