Sökning: "riskbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade ordet riskbedömning.

 1. 1. Fuktproblem på kallvindar : Riskbedömning av olika byggtekniska lösningar i Sydsverige

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pierre Nordgren; Filippa Persson; [2018]
  Nyckelord :fukt kallvind;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan mjukvaruprogrammen Qlab och TomTec vid beräkning av vänster förmaksvolym

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Lienau; [2018]
  Nyckelord :3d; Qlab; TomTec; vänster förmaksvolym; jämförelse;

  Sammanfattning : Lienau, B. Jämförelse mellan mjukvaruprogrammen Qlab och TomTec vid beräkning av vänster förmaksvolym. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Biomedicinsk vetenskap, 2018. LÄS MER

 3. 3. Riskbedömning av petroleumkolväten i mark och grundvatten vid Uddebo Oljehamn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Beatrice Grundström Mörtzell; [2018]
  Nyckelord :Riskbedömning; Luleå Hamn; Uddebo Oljehamn; Petroleumkolväten;

  Sammanfattning : Uddebo Oljehamn är en av sex hamndelar inom Luleå Hamns område och har sedan 1940-talet bedrivit miljöfarlig verksamhet. Idag har Uddebo Oljehamn två kajer där det årligen lastas och lossas cirka 360 000 ton flytande produkter av petroleum, bensen och stenkolstjära. LÄS MER

 4. 4. En journalgranskning om risk för undernäring hos inneliggande patienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olsson Julia; Engelmann Frida; [2018]
  Nyckelord :Malnutrition; intervention; inpatient; nutritional status.; Undernäring; förebyggande åtgärder; slutenvårdspatienter; näringsstatus.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring definieras av att energi- och näringsintaget understiger behovet. Tillståndet resulterar i bl.a. viktnedgång. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan risk och avkastning vid fastighetsinvesteringar : En jämförelse mellan kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Andreas Broberg; Calle Göransson; [2018]
  Nyckelord :risk; risk assessment; commercial real estate; residential real estate; return on investment; real estate investment; risker; riskbedömning; kommersiella fastigheter; bostadsfastigheter; avkastningskrav; fastighetsinvesteringar;

  Sammanfattning : Twice a year, NAI Svefa publishes a report containing statistics on Sweden's real estate market.The report shows that commercial real estate on average has a clearly higher rate of returncompared to residential real estate. Risk and return have a close relationship where investorswho take a higher risk also expect a higher return. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet riskbedömning.

Din email-adress: