Sökning: "riskbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet riskbedömning.

 1. 1. Kreditrisk vid privatlån : En komparativ studie mellan peer to peer-lån och banklån

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Koch; Johnson Fredrik; [2017]
  Nyckelord :peer to peer; bank; kredithantering; kreditrisk; privatlån; beteendemönster;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har arbetssätt vid riskbedömning på den svenska kreditmarknaden för privatlån studerats. Inledningsvis har studien fokuserat på att beskriva kreditmarknaden i allmänhet och peer to peer-låneförmedling i synnerhet för att skapa en grundläggande bild av ämnet. LÄS MER

 2. 2. Prevention av undernäring hos personer med demens. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Zandra Lindoff; Lisa Thildéus; [2017]
  Nyckelord :Demens; undernäring; prevention och omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då andelen äldre i samhället ökar förväntas även antalet som drabbas av demenssjukdomar att öka. Samtidigt förekommer undernäring i stor utsträckning hos personer med demens. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsarbete avseende prevention av undernäring hos personer med demens. LÄS MER

 3. 3. Översvämningar inom förorenade fastigheter i Helsingborg - En riskbedömning av förorenade fastigheter vid framtida skyfall och högvatten

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ida Johansson; [2017]
  Nyckelord :Global warming; flooding; water contamination contaminated soils; Sweden; Helsingborg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : According to IPCC:s latest report a rise in extreme weather situations is expected as a result of global warming. Climate changes are causing more intense precipitation and rising sea levels. Because of this, flood events are expected to increase. LÄS MER

 4. 4. Kemikalier på museum : Ett arbetsmiljöproblem som konsekvens av åtgärder mot skadedjur.

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Anna Klepczynska Nyström; [2017]
  Nyckelord :museum; herbarium; taxidermi; arsenic; sublimate; risk assessment; museum; herbarium; taxidermi; arsenik; sublimat; riskbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I museivärlden har man i skyddande syfte fram till 1980-talet behandlat fågel- och djurskinn med arsenikföreningar som har cancerframkallande egenskaper. Torkade museiväxter har behandlats mot ohyra med kvicksilverdiklorid, som succesivt förångas till reproduktionstoxiskt kvicksilver. LÄS MER

 5. 5. Tänk om det var ett försök att skydda? - Om befarat umgängessabotage, risker och konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aila Löfberg Nilsson; [2017]
  Nyckelord :umgängesrätt; familjerätt; socialrätt; vårdnad; umgängessabotage; boende; barnets bästa; umgänge; risk; riskbedömning; utredningsskyldighet; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When two parents separate, they must agree upon custody, residence and access for their common children. In cases where the parents are not successful in reaching an agreement, the Court can settle the dispute for them. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet riskbedömning.

Din email-adress: