Sökning: "riskbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade ordet riskbedömning.

 1. 1. Jämförelse mellan mjukvaruprogrammen Qlab och TomTec vid beräkning av vänster förmaksvolym

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Lienau; [2018]
  Nyckelord :3d; Qlab; TomTec; vänster förmaksvolym; jämförelse;

  Sammanfattning : Lienau, B. Jämförelse mellan mjukvaruprogrammen Qlab och TomTec vid beräkning av vänster förmaksvolym. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Biomedicinsk vetenskap, 2018. LÄS MER

 2. 2. Riskbedömning av petroleumkolväten i mark och grundvatten vid Uddebo Oljehamn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Beatrice Grundström Mörtzell; [2018]
  Nyckelord :Riskbedömning; Luleå Hamn; Uddebo Oljehamn; Petroleumkolväten;

  Sammanfattning : Uddebo Oljehamn är en av sex hamndelar inom Luleå Hamns område och har sedan 1940-talet bedrivit miljöfarlig verksamhet. Idag har Uddebo Oljehamn två kajer där det årligen lastas och lossas cirka 360 000 ton flytande produkter av petroleum, bensen och stenkolstjära. LÄS MER

 3. 3. Konvertering av kontorsfastigheter till äldreboenden : Fastighetsägarens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Hillman; Beatrice Niklasson; [2018]
  Nyckelord :Conversion Meter; conversion; care homes; office building; vacancy; Conversion Meter; konvertering; äldreboende; särskilt boende; kontor; vakanser;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt för en fastighetsägare att minska vakanser. Ett sätt är att konvertera fastigheten, eller delar av den, till ett annat ändamål som passar dagens efterfrågan. Lokalanpassningar har gjorts i alla tider med anledning av att det kan vara dyrare att riva och bygga nytt. En konvertering kan vara bra ur flera olika perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Arsenik i dricksvatten - Hälsorisker samt riskbedömning av VA SYDs vattentäkt vid f.d. Grevie skjutbana

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ellinor Lundin; [2018]
  Nyckelord :dricksvatten; arsenik; förorenad mark; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Water is one of our most valuable resources and polluted water is possibly harmful to both humans and the environment. It is hence of great importance to maintain high quality in drinking water to protect human health. A large number of different contaminants and toxins spread in the environment have the potential to contaminate groundwater. LÄS MER

 5. 5. DEN NYA LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTENS PÅVERKAN PÅ REVISORNS RISKBEDÖMNING : En kvantitativ studie om hållbarhetsrapportens påverkan på revisorns riskbedömningsprocess och förtroendet för hållbarhetsrapporten sominformationskälla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Ernlund; Felix Persson; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; revision; riskbedömning; förtroende; förväntan;

  Sammanfattning : Hållbarhetsrapportering är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar värld och Sveriges riksdag har tydligt med exempel visat att Sverige vill vara med på den utvecklingen. Den 26 oktober 2016 beslutade den Svenska riksdagen om att införa obligatorisk hållbarhetsrapportering för större företag med start från och med 1 januari 2017. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet riskbedömning.

Din email-adress: