Sökning: "riskhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 993 uppsatser innehållade ordet riskhantering.

 1. 1. En studie av informationsinhämtning i samband med ledning av räddningsinsatser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Jenniefer Lundberg; Charlotte Ammitzböll; [2018]
  Nyckelord :Informationsinhämtning; informationssökning; befäl; räddningstjänst; insats; lägesbild; beslutsfattande; kommunikation; erfarenhet; hjälmmonterade kameror; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to study the information retrieval and seeking of an on-scene commander on the incident site. Also, to systematize the information to further improve the decision-making condition for all all of the commanding officers. LÄS MER

 2. 2. Mainstreaming the environment within humanitarian operations: Identifying key factors for effective implementation of a green approach to procurement within the International Federation of the Red Cross

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Lindy Hromas; [2017]
  Nyckelord :environmental mainstreaming; green procurement; humanitarian logistics; environmental impact; humanitarian supply chain; greening; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Each year millions of people receive emergency relief items from humanitarian organizations following disasters and crises. While significant time and resources have been invested in identifying the needs of affected populations and how to address those needs, significantly less focus has been given to environmental impacts of these response operations. LÄS MER

 3. 3. Comics’ and graphic novels’ effect on the perception of climate change and natural disasters

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Tatyana Sarayeva; [2017]
  Nyckelord :Comics; comics’ effect; graphic novel; climate change perception; disaster perception; risk awareness; science communication.; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There is a paucity of research in the field of communicating disasters and climate change through comics and the effect sequential art has on the perception of these two subjects. Increasingly, communication through comics is becoming very trendy, and a few studies demonstrate evidence that comics have effects on the people’s perception of complex matters. LÄS MER

 4. 4. The Role of Capability Assessments for Decision Making

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Maria Stengard; [2017]
  Nyckelord :Capability assessment; decision making; microworlds; risk management; MikroRisk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When experience is insufficient or not present at all, making decisions becomes difficult. Capability assessments are tools to inform decisions in all situations regarding risk management, but the use of them in Sweden is discussed. LÄS MER

 5. 5. Risker med offentlig-privat samverkan som alternativ finansieringsform av infrastruktur

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Andersson; Julia Wikström; [2017]
  Nyckelord :Public Private Partnership; risk management; uncertainty; Arlandabanan; infrastructure; financing; Offentlig Privat Samverkan; riskhantering; osäkerhet; risk; Arlandabanan; infrastruktur; finansiering;

  Sammanfattning : Studien ska ge indikationer på hur risker och riskfördelning ser ut i transportinfrastruktur projekt där OPS används som finansieringsmekanism. Tidigare forskning har nästan uteslutande fokuserat på den statliga aspekten av frågeställningen och denna studie ämnar ge en bredare bild där även en privat aktör får delge sin uppfattning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet riskhantering.

Din email-adress: