Sökning: "riskhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 1002 uppsatser innehållade ordet riskhantering.

 1. 1. Hantering av sociala risker i fysisk planering – Utveckling av en metod för social riskhantering i detaljplaneprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Josefin Andersson; Carolina Osvalder; [2018]
  Nyckelord :Sociala risker; social riskhantering; fysisk planering; detaljplaneprocessen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the need for housing in Sweden high and steadily growing, there is now more emphasis than before on urban expansion in cities. Built areas consist of social relationships, structures and contacts which can be described as social risks when they lead to negative effects. LÄS MER

 2. 2. Residents’ perception regarding household preparedness in areas prone to sudden natural hazards

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Christian Dahl; Emil Persson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this case study was to investigate residents’ perception regarding household preparedness in areas prone to sudden natural hazards. The study was conducted in Namacu, Koro Island, Fiji. The main method for data collection was through semi-structured interviews and observations. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering vid infrastrukturbyggande : En fallstudie från ett vägprojekt inom Förbifart Stockholm, Hjulsta Norra

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Lea Pilipovic; [2018]
  Nyckelord :Risk; risk analysis; risk management process; production phase; infrastructure; Risk; riskanalys; riskhanteringsprocess; produktionsskede; infrastruktur;

  Sammanfattning : En fungerande transportinfrastruktur skapar förbindelser som hela tiden är i rörelse, och på så sätt förbättras samhällsekonomin. Idag byggs infrastrukturen ut genom storskaliga projekt i en allt större utsträckning, vilket ökar intresset för planering, utförande och styrning. LÄS MER

 4. 4. Early detection and recommendation of higher precision in treatment of late blight in potato crops by using drone photos

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Anna Lindéus; [2018]
  Nyckelord :Bayesian network; Decision Support systems; Drone photo; Late blight; Potato; Precision Agriculture; Remote sensing; Risk classification model; Risk prediction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis an evaluation was performed for the potential use of drone photos in Decision Support System (DSS) to detect outbreak of late blight and provide recommend treatment with fungicides. Late blight is a common crop infection on potato in Sweden. A DSS with and without information from drones were developed in three steps. LÄS MER

 5. 5. En studie av informationsinhämtning i samband med ledning av räddningsinsatser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Jenniefer Lundberg; Charlotte Ammitzböll; [2018]
  Nyckelord :Informationsinhämtning; informationssökning; befäl; räddningstjänst; insats; lägesbild; beslutsfattande; kommunikation; erfarenhet; hjälmmonterade kameror; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to study the information retrieval and seeking of an on-scene commander on the incident site. Also, to systematize the information to further improve the decision-making condition for all all of the commanding officers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet riskhantering.

Din email-adress: