Sökning: "riskminimering"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet riskminimering.

 1. 1. Vikten av relationer för ett högt kundvärde : Inom professionella tjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Marie Svanteson; Edvin Jalovicic; [2017]
  Nyckelord :Customer value; Value adding; Service-producing companies; Professional Services; Relationship management; Kundvärde; Mervärde; Tjänsteproducerande företag; Professionella tjänster; Relationshantering;

  Sammanfattning : Introduction: Service companies and its offerings on the market are becoming increasingly standardized, which makes it difficult for service providers to distinguish themselves from the amount. In many cases this leads to a price squeeze. LÄS MER

 2. 2. Construction Management : Risker och möjligheter för byggherrar

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Ahlinder; Emil Grass; [2017]
  Nyckelord :Construction Management; CM; risk; genomförandeform; projektledning;

  Sammanfattning : Byggsektorn har länge använt vedertagna och traditionella genomförandeformer där bristen av förändring varit stor. Under de senaste årtiondena har emellertid flera alternativa former av processmetoder och organisationsuppbyggnader vuxit i omfattning inom den svenska byggsektorn. LÄS MER

 3. 3. Identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2016]
  Nyckelord :risk; management; handling; lean; organizational; learning; memory; user; design; riskhantering; riskminimering; riskvidimering; riskidentifiering; riskvärdering; riskåtgärder; riskbedömning; integrerad; produktutveckling; organisatoriskt; lärande; minne; kunskapsbevarande; lessons; learned; lean; struktur; projektplanering; WBS; kritiska; linjen; gantt; funktionsträd; användarcentrerad; design; fallstudie; aktionsforskning; kvalitativ; studie; intervju;

  Sammanfattning : Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. LÄS MER

 4. 4. Break-up fees vid offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden? : – Särskilt mot bakgrund av målbolagsstyrelsens skyldighet att beakta aktieägarnas intresse

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Martin Polivka; [2016]
  Nyckelord :Break-up fees; deal protection; Budrelaterade arrangemang; takeover-reglerna; TO-reglerna II.17a; aktiebolagsrätt; börsrätt; juridik; amerikansk rätt; brittisk rätt;

  Sammanfattning : Ett offentligt uppköpserbjudande innebär att ett aktiebolag, budgivaren, lämnar ett erbjudande ställt på generella villkor till aktieägarna i ett annat aktiebolag, målbolaget, i syfte att förvärva aktierna i det sistnämnda bolaget. Offentliga uppköpserbjudanden är vanligt förekommande på den svenska värdepappersmarknaden och eftersom transaktioner av detta slag är väldigt komplexa är det av stor vikt att förtroendet för marknaden upprätthålls under sådana förfaranden. LÄS MER

 5. 5. Företags hållbarhetsarbete – från plan till process : En kvalitativ studie om företagens ansvarstagande och hållbarhetsredovisningens roll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linda Nilsson; Sandra Pettersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det diskuteras allt mer kring företags ansvar, Corporate Social Responsibility, hur deras verksamhet påverkar miljön och samhället runt omkring dem. Hållbarhetsredovisning har slagit igenom på den svenska marknaden och syftar till att skapa en transparens, genom att företag redovisar hur de påverkar den hållbara utvecklingen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet riskminimering.

Din email-adress: