Sökning: "riskreduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet riskreduktion.

 1. 1. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER

 2. 2. Incitament för investering i riskreduktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Josefin Lindström; [2017]
  Nyckelord :riskhantering; beslutsfattande; incitament; förmåga; förmågebedömning; samhällsviktig verksamhet; mikrovärldsexperiment; risk management; decision making; incentive; capability assessment; emergency management capability; critical infrastructure; societal safety; microworld experiment.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Protection of critical infrastructure is an important part of risk management for society. This protection could consist of investments in emergency management capability, which can act as a reduction of the consequences from an event. Estimations of the current emergency management capability level is called capability assessments. LÄS MER

 3. 3. Riskreducerande åtgärder - effektutvärdering med tillämpning på transport av farligt gods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Martin Thomasson; [2017]
  Nyckelord :giftig gas; gasspridning; riskreducerande åtgärder; transport av farligt gods; riskbidrag; ADR-S delklass 2.3; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs en omfattande transport av farligt gods på vägnätet, vilket medför allvarliga risker för samhället (Stenberg, 2007). För att hantera riskerna från transporten föreslås riskreducerande åtgärder, vars effekter dock är osäkra (Sanglén, 2005). LÄS MER

 4. 4. Analys av riskinformerande beslutsunderlag för åtgärdshantering i företag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Johan Mårtensson; [2016]
  Nyckelord :Riskmatris; Kunskapsnivå; Osäkerheter; Riskpresentation; Riskhantering; Bubbeldiagram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna studien undersöker riskpresentationens påverkan på riskreducerande åtgärder i företag. Studien undersöker Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag och deras riskhanteringsprocess. Intervjuer genomfördes med representanter från företagets fyra huvudavdelningar för att få en övergripande insyn i deras riskhanteringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility och riskpåverkan : En studie av det sociala ansvarstagandets effekt på risk i Svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Beatrice Elman; Sebastian Pers; [2016]
  Nyckelord :CSR; CSR and risk; CAPM Beta; Standard deviation; Market risk; Risk reduction; CSR; CSR och risk; CAPM Beta; Standardavvikelse; Marknadsrisk; Riskreduktion;

  Sammanfattning : This study uses a quantitative method that aims to investigate the relationship between corporate social responsibility (CSR) and firm risk within Swedish public companies. Despite previous research at Anglo-Saxon companies with similar results, authors found cause for further investigation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet riskreduktion.

Din email-adress: