Sökning: "risks"

Visar resultat 1 - 5 av 3182 uppsatser innehållade ordet risks.

 1. 1. ”Kalla krigets vibbar känns i ryggmärgen” En kvalitativ innehållsanalys av hur fyra svenska dagstidningar skildrade ryska påsken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johannes Malmgren; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractOn 22 April, 2013 the Swedish newspaper Svenska Dagbladet carried a story that Russian military aircraft had practised simulated bomb attacks on Swedish targets, near Swedish airspace on the night of March 29. The Russian exercise was the first of a series of events, including the Russian annexation of Crimea, that preceded and may have influenced changes in Swedish public opinion toward Russia, that was increasingly viewed as a threat. LÄS MER

 2. 2. Financialization and human rights abuses provoked by business: the case of Samarco disaster in Brazil

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rebeca Borges Machado Azevedo Leitão; [2017-09-13]
  Nyckelord :shareholder value; market discipline; mining industry; legally-binding instrument; Mariana;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the implications of the financialization process on human rights compliance by business, based on an analysis of the Samarco case, in Brazil. In 2015, Samarco Company’s tailing dam collapsed and killed people, destroyed the surroundings and polluted 650 km of a river basin’s waters. LÄS MER

 3. 3. Assessing materiality of sustainability issues and their financial impact from an investor perspective. A study in analyzing materiality as a sector-specific issue, applied to the Swedish Textile and Apparel Industry.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Catharina Backlund; Ylva Forsberg; [2017-08-29]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Materiality; ESG; Sustainable Investment; Textile Industry;

  Sammanfattning : Background & Problem: Based on the assumption that sustainability efforts hinder theobjective of profit maximization, companies have been thought to lack incentive forconducting their operations in a sustainable manner. There is however an increasing amountof stakeholder demand for corporate sustainability. LÄS MER

 4. 4. Virtual Generation of Lidar Data for Autonomous Vehicles

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Rickard Jonathan Laurenius MartinJansson TobiasChemander SherryAlldén Davar; Philip Tibom; [2017-08-10]
  Nyckelord :lidar; autonomous vehicles; simulation.;

  Sammanfattning : The area of autonomous vehicles is a growing field of research which has gainedpopularity in the later years. Companies such as Tesla and Volvo continuously workon creating vehicles that can autonomously navigate traffic with the use of differentsensors and algorithms. LÄS MER

 5. 5. Håll dörrarna stängda – Operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hellström; Fredrika Levinson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssjuksköterska; erfarenheter; hygienrutiner; Door opennings; Compliance; Perioperative nursing; Experiences; Hygiene Routines;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalen på en operationsavdelning skall arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för att minimera riskerna för postoperativa sårinfektioner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet risks.

Din email-adress: