Sökning: "risks"

Visar resultat 1 - 5 av 2854 uppsatser innehållade ordet risks.

 1. 1. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 2. 2. When the Dust Settles : Psychological Resilience among Swedish Veterans after Deployment in Afghanistan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Harry Mallik Egonsson; [2017]
  Nyckelord :military; social work; Afghanistan; veterans; Swedish Armed Forces; resilience; bioecological theory; turning points.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sweden’s military involvement in Afghanistan has entailed the deployed soldiers’ exposure to high levels of stress and combat. As shown by a large number of studies, such experiences are associated with mental health problems. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar att skapa en god psykosocial arbetsmiljö : Hinder och hjälpmedel som prefekter upplever i det systematiska arbetsmiljöarbetet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Anna Hartvik; [2017]
  Nyckelord :Psychosocial work environment; Systematic Work Environment Management; work environment; Heads of Department;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the conditions that Heads of Department are facing when conducting Systematic Work Environment Management (SWEM) within psychosocial work environment at Umeå University. The study has focused on the obstacles and tools that Heads of Department are experiencing in their efforts to investigate, assess, and measures to reduce risks and follow up actions in the psychosocial work environment. LÄS MER

 4. 4. Framing Global Catastrophic Risk - Recent and Future Research

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Wolfgang Ehringer; Henrik Söderström; [2017]
  Nyckelord :global catastrophic risk; literature review; catastrophic climate change; nuclear war; natural pandemics; exogenous risks; emerging risks; risk assessment;

  Sammanfattning : This article is a literature review about global catastrophic risks. Its contribution is to give an overview of the research field in general and highlight the main potential catastrophic areas linked with recent studies. LÄS MER

 5. 5. Äventyrslek i naturmark : ett idéförslag till en naturanpassad lekmiljö i Gustavsberg, Värmdö kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Junehag; [2017]
  Nyckelord :barn; äventyrslek; lekplats; lekmiljö; landskapsgestaltning;

  Sammanfattning : I en tid då våra städer förtätas allt mer och ”överblivna” naturområden nu ses som potentiella exploateringsområden, är det av extra stor vikt att även planera för barn och deras behov. Barn tränas fysiskt, men också mentalt av att leka ute. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet risks.

Din email-adress: