Sökning: "riskvidimering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet riskvidimering.

  1. 1. Identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Rose-Marie Olsson; [2016]
    Nyckelord :risk; management; handling; lean; organizational; learning; memory; user; design; riskhantering; riskminimering; riskvidimering; riskidentifiering; riskvärdering; riskåtgärder; riskbedömning; integrerad; produktutveckling; organisatoriskt; lärande; minne; kunskapsbevarande; lessons; learned; lean; struktur; projektplanering; WBS; kritiska; linjen; gantt; funktionsträd; användarcentrerad; design; fallstudie; aktionsforskning; kvalitativ; studie; intervju;

    Sammanfattning : Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet riskvidimering.

Din email-adress: