Sökning: "roadway contaminant dispersion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden roadway contaminant dispersion.

  1. 1. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

    Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
    Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

    Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet roadway contaminant dispersion.

Din email-adress: