Sökning: "role of internet in study"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade orden role of internet in study.

 1. 1. SWISH - Hur digitaliseringen har påverkat svenska konsumenters acceptans av mobila betalningslösningar med närmare fokus på Swish

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marko Milutinovic; [2018-06-26]
  Nyckelord :Swish; digitization; risk; consumer behavior;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har gått igenom en enorm förändring sedan denförsta digitaliserade teknologin uppfanns. Användningen av internet har ökat och för varjedag vänder sig mer och mer till att använda digitaliserade tjänster i banker. LÄS MER

 2. 2. Internet Gaming Disorder och Psykisk ohälsa - Spelande, depression och coping - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Martin Gustavsson; [2018-06-20]
  Nyckelord :Internet Gaming Disorder; IGD; depression; emotionell reglering; coping; Internet Gaming Disorder; IGD; depression; emotional regulation; coping;

  Sammanfattning : Background: Internet Gaming Disorder is a dependency pattern that has recently been noted worldwide. The American Psychiatric Association has already embraced Internet gaming disorder as a problem and WHO has decided in 2018 to provisionally include it in ICD-11. LÄS MER

 3. 3. ”I look flawless all day long” : En studie av diskurser om skönhet i material producerat av influencers

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mikaela Wikström; [2018]
  Nyckelord :Media communication studies; social media; influencer; beauty; discourse analysis; Textometrica; online identity; self-branding; the consumer society; norms of ideal beauty.;

  Sammanfattning : The internet and social media networks have created a changed world of media. Influencers work with creating content on these platforms. This study is focused on five female influencers which each has a large audience of viewers and that work within the category of beauty. They make content that mainly focuses on makeup and fashion. LÄS MER

 4. 4. The Effects of the Internet Firewall on the Development of Chinese Democracy

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jichen Zhao; [2018]
  Nyckelord :China;

  Sammanfattning : As a special censorship system, China’s Internet firewall plays an important role in Chinese society.The Internet firewall is a controversial social action in China’s democratic development.The Internet firewall efficiently protects China’s economic environment. LÄS MER

 5. 5. "Fallosen som en allsmäktig gud." En intervjustudie om hur mainstreampornografi influerar kvinnor och deras heterosexuella praktiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Bojic Olsson; [2018]
  Nyckelord :Sexual script theory; the male gaze; mainstreampornography; women; heterosexual practices; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mainstreampornography is a widespread phenomena through the accessibility of internet and is a polarized debate regarding what it produces and how it effects people. The aim of this thesis is to make women’s experience visibile in the maintreampornography debates and how it has shaped and effected women in their daily heterosexual practices with men. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet role of internet in study.

Din email-adress: