Sökning: "roll vd"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden roll vd.

 1. 1. Socialt kapitals påverkan på internationalisering : En fallstudie av små och medelstora företags internationalisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabrielle Voilley; Ida Rogne; [2017]
  Nyckelord :internationaliseringsprocessen; små och medelstora företag; socialt kapital; vilja att internationalisera; hastighet; omfattning;

  Sammanfattning : Vid uppstart kan små och medelstora företag ha begränsade resurser, vilket i sin tur kan påverka företagens möjlighet att internationalisera. Resurser och kunskap är två förutsättningar för att kunna internationalisera, och erhålls bland annat genom socialt kapital. LÄS MER

 2. 2. Den dolda kostnaden bakom kvinnligt ledarskap : En kvantitativ studie om relationen mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Lundeborg; Johanna Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Audit fee; audit quality; female leadership; CEO; risk; discrimination; Revisionsarvode; revisionskvalitet; kvinnligt ledarskap; VD; risk; diskriminering;

  Sammanfattning : Syfte: Trots att vi lever i ett mer jämställt samhälle är kvinnor fortfarande underrepresenterade på beslutsfattande positioner. Intresset och behovet för mer forskning om dess konsekvenser är därför stort. LÄS MER

 3. 3. Är ABL anpassad till Gasellföretagens styrelse- och ledningsarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Lars Gunnar Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Styrelsearbete; Snabbväxare; Bolagsrätt; Gaseller; Gasellföretag; Aktiebolagslagen; ABL; Ledningsarbete; Styrelse; VD; Corporate Governance; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om huruvida aktiebolagslagen är anpassad till de snabbväxande s k Gasellföretagen, framförallt utifrån lagens minimikrav och flexibilitet. Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk studie dra slutsatser kring huruvida besluten i dessa företag fattas av rätt bolagsorgan och på rätt sätt samt om de dokumenteras korrekt. LÄS MER

 4. 4. Politisk fragmentering på grund av Facebooks filtrering : En studie om hur Facebook rekommenderar innehåll beroende på politiska preferenser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskapKarlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikationKarlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fredric Syrén; Schwarz Fabian; [2017]
  Nyckelord :Filterbubbla Facebook Echo Chamber Personalisering Demokrati;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras Facebooks roll i politisk representation genom att se till huruvida det skapas en så kallad filterbubbla på Facebooks “Gilla-sidor”-sida. “Gilla-sidor”-sidan ger en Facebook-användare rekommendationer till nya sidor att gilla vilket räknas ut efter information om användaren. LÄS MER

 5. 5. Kommuncheferna i Jönköpings län – En undersökning där offentlighetsprincipen sätts på prov

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Ellinor Rostedt; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet roll vd.

Din email-adress: