Sökning: "roll vd"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden roll vd.

 1. 1. Kommuncheferna i Jönköpings län – En undersökning där offentlighetsprincipen sätts på prov

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Ellinor Rostedt; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER

 2. 2. Att lyckas med strategisk planering och strategisk kontroll – En fallstudie på två svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Axengren; Sandra Petersson; [2016]
  Nyckelord :strategic planning; strategic control; strategic activities; performance measurement; objectives; SME’s; financial control; business control; strategisk planering; strategisk kontroll; strategiska aktiviteter; prestationsmätning; mål; SMF’s; ekonomistyrning; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : En konkurrenskraftig strategi kan vara en avgörande faktor för ett företags framgång. En formell företagsstrategi ser till att både de som deltar i den strategiska planeringen och i genomförandet följer samma mål. LÄS MER

 3. 3. De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Uggla; Lovisa Larsson; Amanda Larsson; [2016]
  Nyckelord :resistance; Eng: Resistance to change; relationship; time; employees Swe: Förändringsmotstånd; motstånd; relation; tid; anställda; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning TitelDe Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tidSlutseminariedatum2016-05-25Ämne/kursMagisteruppsats på Civilekonomprogrammet, Organisation, 30 hpFörfattareAmanda Larsson, Lovisa Larsson & Helena UgglaHandledareNadja SörgärdeNyckelordFörändringsmotstånd, motstånd, relation, tid, anställdaSyfteSyftet med studien är att bidra till ökad förståelse för förändringsmotstånd i allmänhet. I synnerhet kommer vi bidra till förståelse för hur förändringsmotstånd kan te sig över tid och vad för följdeffekter det kan ha på relationen mellan ledare och följare. LÄS MER

 4. 4. Sharing is Caring? Vad gör oss engagerade på digitala & sociala medier?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Sociala och digitala medier; Engagemang; Organisation; eWOM; FoMO;

  Sammanfattning : Utvecklingen av sociala och digitala medier har möjliggjort en förenklad kommunikation konsumenter emellan. Detta har kommit att ha en betydande roll för organisationers överlevnad. LÄS MER

 5. 5. Indikatorer för industriell symbios – Utformning av riktlinjer och en modell för mätning och kommunikation av industriell symbios i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Patrik Karlsson; [2016]
  Nyckelord :industriell ekologi; Industriell symbios; ekoindustriell park; cirkulär ekonomi; mätning; synergi; blå ekonomi; resurseffektivitet; resursutnyttjande; kommunikation; avfallstrappan; visualisering; hållbar utveckling; Industrial symbiosis; industrial ecology; eco-industrial park; circular economy; blue economy; measurement; performance measurement; synergy; resource utilization; communication; visualisation; waste hierarchy; sustainable development; Technology and Engineering; Business and Economics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In a world where climate change and resource scarcity have grown to some of the main issues on the world leaders’ agenda the importance of sustainable development has been identified as a key challenge in the path towards a better future. One method for this is industrial symbiosis, where different entities collaborate over energy, utilities, materials or services to create value and lower cost and environmental impact. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet roll vd.

Din email-adress: