Sökning: "roll vd"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden roll vd.

 1. 1. Den dolda kostnaden bakom kvinnligt ledarskap : En kvantitativ studie om relationen mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Lundeborg; Johanna Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Audit fee; audit quality; female leadership; CEO; risk; discrimination; Revisionsarvode; revisionskvalitet; kvinnligt ledarskap; VD; risk; diskriminering;

  Sammanfattning : Syfte: Trots att vi lever i ett mer jämställt samhälle är kvinnor fortfarande underrepresenterade på beslutsfattande positioner. Intresset och behovet för mer forskning om dess konsekvenser är därför stort. LÄS MER

 2. 2. Är ABL anpassad till Gasellföretagens styrelse- och ledningsarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Lars Gunnar Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Snabbväxare; Styrelsearbete; Bolagsrätt; Gaseller; Gasellföretag; Aktiebolagslagen; ABL; Ledningsarbete; Styrelse; VD; Corporate Governance; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis deals with the question of whether the Swedish Companies Act is adapted to the fast-growing so-called Gazelles, above all from the minimum legal requirements and the flexibility of the law.The purpose of this thesis is to through an empirical study draw conclusions about whether the decisions of these companies are made by the right corporate bodies and in the right way, and if they are properly documented. LÄS MER

 3. 3. Kommuncheferna i Jönköpings län – En undersökning där offentlighetsprincipen sätts på prov

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Ellinor Rostedt; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER

 4. 4. Att lyckas med strategisk planering och strategisk kontroll – En fallstudie på två svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Axengren; Sandra Petersson; [2016]
  Nyckelord :strategic planning; strategic control; strategic activities; performance measurement; objectives; SME’s; financial control; business control; strategisk planering; strategisk kontroll; strategiska aktiviteter; prestationsmätning; mål; SMF’s; ekonomistyrning; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : En konkurrenskraftig strategi kan vara en avgörande faktor för ett företags framgång. En formell företagsstrategi ser till att både de som deltar i den strategiska planeringen och i genomförandet följer samma mål. LÄS MER

 5. 5. De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Uggla; Lovisa Larsson; Amanda Larsson; [2016]
  Nyckelord :resistance; Eng: Resistance to change; relationship; time; employees Swe: Förändringsmotstånd; motstånd; relation; tid; anställda; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract TitleFollowers in Disguise - A study about how resistance to change evolves with timeSeminar date25th of June, 2016. Lund University, SwedenCourseMaster thesis in Business Administration, Organization & Change Management, 30 University Credit Points (30 ECTS)AuthorsAmanda Larsson, Lovisa Larsson & Helena UgglaAdvisorNadja SörgärdeKeywordsResistance to change, resistance, relationship, time, employeesPurposeThe aim of this study is to contribute to a greater understanding of resistance to change in general. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet roll vd.

Din email-adress: