Sökning: "roman"

Visar resultat 1 - 5 av 732 uppsatser innehållade ordet roman.

 1. 1. LA TRADUCCIÓN DEL SUECO AL ESPAÑOL DE EXPRESIONES DE LENGUAJE COLOQUIAL. Un análisis de la novela Snabba cash de Jens Lapidus y su traducción Dinero fácil

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Forsberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :spanska; översättning; översättningsstrategier; slang; informellt språk; traducción; estrategias de traducción; jerga; lenguaje informal; español;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats avser vi att göra en kvalitativ studie på hur informellt språk i form av slangord och uttryck översatts från svenska till spanska i romanen Snabba cash skriven av Jens Lapidus 2006. Boken översattes till spanska 2009 och fick då titeln Dinero fácil. LÄS MER

 2. 2. From Rome to Ireland : a comparative analysis of two pagan goddesses and a Christian saint

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Joanna Pettersson; [2018]
  Nyckelord :History of Religions; Saint Brigid; Saint Brigit; Celtic religion; Celtic mythology; Minerva; Roman religion; Goddess; Hagiography; Brigid; Brighid;

  Sammanfattning : In Celtic religious studies, it is often difficult to find reliable textual sources if you are working with pre-Christian religion, since all text is written in a Christian context. As a result, Celtic scholars have to look outside of the pre-Christian Celtic context, to search for knowledge elsewhere. LÄS MER

 3. 3. Författarens bibel : Dialogiciteten i Gun-Britt Sundströms roman Maken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Bergström; [2018]
  Nyckelord :Dialogicitet; Intertextualitet; Gun-Britt Sundström; Bibeln;

  Sammanfattning : I Maken blir Bibeln – med alla dess bud och ordspråk – normer och regler som talar genom Martina och Gustav. I dialog med Bibeln träder romanens olösliga dilemma fram: äktenskapets samtidiga nödvändighet och omöjlighet. Om vilken paret för en ganska saklig och rationell diskussion. LÄS MER

 4. 4. Flickhistorier 2 : Delar av en roman

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anne Gunilla Perna; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den fjärde väggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Romedahl Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Historieberättande; Narrativ; Artificiella världar; Teater; Kallocain; Karin Boye; Fiktion;

  Sammanfattning : Ett försök att berätta en historia med hjälp av arkitektens verktyg. Projektet är en undersökning av vilken roll historieberättande kan ha inom arkitektur. Arbetet kan ses som en övning i att arbeta med arkitektur utifrån en historia. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet roman.

Din email-adress: