Sökning: "roman"

Visar resultat 1 - 5 av 688 uppsatser innehållade ordet roman.

 1. 1. Den fjärde väggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Romedahl Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Historieberättande; Narrativ; Artificiella världar; Teater; Kallocain; Karin Boye; Fiktion;

  Sammanfattning : Ett försök att berätta en historia med hjälp av arkitektens verktyg. Projektet är en undersökning av vilken roll historieberättande kan ha inom arkitektur. Arbetet kan ses som en övning i att arbeta med arkitektur utifrån en historia. LÄS MER

 2. 2. The Awakening of a Modern Self : Self-Discovery in Kate Chopin’s Novel The Awakening

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecka Backman; [2018]
  Nyckelord :Kate Chopin; The Awakening; self-discovery; modern woman; individual self;

  Sammanfattning : This essay argues that The Awakening treats the 1890s “modern woman” that arose from feminist ideas and the women’s movement, challenging patriarchal society with an independent lifestyle. Following Ringe, this essay suggests that the novel has a purpose of showing the process and the development of the protagonist’s individual self. LÄS MER

 3. 3. Toriyama Sekien och hans arv : En analys av Toriyama Sekiens yōkai kataloger, deras kawaii-estetik och Sekiens inflytande på det japanska folkets föreställningsvärld

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin van der Linden; [2018]
  Nyckelord :Toriyama Sekien; yōkai; bildanalys; föreställningsvärld; japansk folktro; religion; kawaii; cute studies;

  Sammanfattning : In this essay, I study Toriyama Sekien’s yōkai (supernatural beings) catalogues and undertake a diachronic examination surrounding Sekien's imprint on his contemporaries and modern times, striving to highlight the aesthetic dimension that adds to the popularity of yōkai today. Through an image analysis based on a modified version of Roman Jakobson's communication model and a diachronic examination of Sekien’s influence on the imagination of the Japanese people, I have investigated how and why Sekien chose to depict yōkai in his catalogues as kawaii (cute). LÄS MER

 4. 4. LA POETIQUE DU MIRAGE DANS LE VENTRE DE L´ATLANTIQUE DE FATOU DIOME

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Habsen Bobaker; [2018]
  Nyckelord :Mirage; immigration; condition of women; Niodior; fortune; football; belly; destiny.; Mirage; immigration; condition féminine; Niodior; fortune; football; ventre; destin.;

  Sammanfattning : Le but de ce mémoire est d´étudier le roman de Fatou Diome, Le ventre de l´Atlantique. Diome lance un message aux jeunes Africains : elle les enjoint à s´assumer et à vivre dans la dignité, ce qui joue un rôle important dans l´oeuvre. Le thème que nous traitons est la poétique du mirage. LÄS MER

 5. 5. Domarringarnas placering i landskapet : En studie av nordligaste Smålands järnåldersbygd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Fredrik Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Domarringar; stenkretsar; järnåldern; ortnamn; folkvandringstid; romersk järnålder; Småland; Norra Vedbo; Jönköpings län;

  Sammanfattning : In this essay I analyze the stone circles known as domarringar in northern Småland. In order to understand the stone circles, one must understand the society that built them, I argue. Therefore I first date them so I can put them in a context. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet roman.

Din email-adress: