Sökning: "roman"

Visar resultat 1 - 5 av 665 uppsatser innehållade ordet roman.

 1. 1. COMMENT ECHANGER « SNABBA CASH » EN ARGENT FACILE? Une étude sur la traduction des mots argotiques d’un roman polar suédois et les stratégies de traduction utilisées

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Knöös; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; sociolekt; översättning; subkultur; Tegelberg; Pedersen;

  Sammanfattning : Med denna uppsats avses att studera vilka strategier en översättare använder vid överföring av ord och uttryck som betecknas som slang och sociolekt. Dessa ord och uttryck utgår ifrån en subkultur, de utgör en avvikelse från källspråkets standardspråk och de utgör därför en extra stor utmaning för översättaren. LÄS MER

 2. 2. Unaccompanied Refugee Children in Greece and Their right to Family Reunification with family members in other EU countries: An explorative and explanatory study of the implementation of Dublin Regulation in Greek national legislation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Victor Roman; [2017-07-03]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children minors; Family Reunification; “best interest of the child”; Dublin Regulation; Law 4375 2016; Greece; EU; Implementation;

  Sammanfattning : Unaccompanied children/minors (UAC) represents a large proportion of thedemography of refugees in Greece, and many of them have families in other EUcountries they wish to be reunited with. However, the increasingly closed borders andrestricted freedom of movement in Greece have limited the possibility to reach familymembers in the EU. LÄS MER

 3. 3. Förhärdad eller Förmänskligad? Hur evangelisten Matteus bearbetat evangelisten Markus bild av Judas Iskariot

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Fredrik Borglin; [2017-03-22]
  Nyckelord :Judas; Iscariot; Gospel of Mark; Gospel of Matthew;

  Sammanfattning : Judas Iscariot is an intriguing figure: Both one of Jesus’ twelve closest disciples and the one who turned him over to the Roman and Jewish authorities, at the same time a figure who seems to have played a crucial role in the passion narrative and consequently in the founding of Christianity, and one of the most despised characters in human history. Judas Iscariot is an intriguing figure, and so is today the research concerning him, his deed, and the development of the characterization of him. LÄS MER

 4. 4. THÉRÈSE DESQUEYROUX – MONSTRE OU SAINTE? Une analyse du rôle de la nature dans le roman éponyme de François Mauriac

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sarah Tångring; [2017-02-20]
  Nyckelord :franska; Mauriac; Thérèse Desqueyroux; la nature; analyse axiologique;

  Sammanfattning : Författaren till « Thérèse Desqueyroux » uttryckte sin önskan att göra den « monstruösa » Thérèse, som har försökt mörda sin man, till ett helgon. Med utgångspunkt i den här motsägelsen studeras vilken roll naturen spelar för förståelsen av huvudpersonen i den här romanen. LÄS MER

 5. 5. Om provokation – Oseriös musik möter seriös politik: Fallet Philemon vs Grammis 1972

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ralf Rotmalm; [2017-01-31]
  Nyckelord :provokation; det oseriösa; musik; motkultur; kritik; Agamben; användande; anordningar; skratt; Bachtin; Spivak; språk; filosofi; idéhistoria;

  Sammanfattning : The essay deals with a specific case of provocation in the Swedish music counter-culture of the 1970’s, where, in 1972, a few representatives of said movement – due to the apparent popularity of their actively non-mainstream music and the records released on their fully independent labels – were invited into the jury of the nascent Swedish Grammy Awards (Grammisgalan), at the time only four years old. With their anti-capitalist revolutionary marxist ideas these historical actors were determined to destroy all signs of bourgeois values, in this case regarding popular music. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet roman.

Din email-adress: