Sökning: "romantik"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet romantik.

 1. 1. Chopins Sonat i Bb-moll : Bakgrund och Analys

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Joakim Martinsen; [2017]
  Nyckelord :Chopin; Piano; Sonat; Pianosonat; Romantik;

  Sammanfattning : Chopins andra pianosonat är, trots sin egendomlighet, ett av de stora romantiska pianoverken.I den här studien undersöker jagvad som binder ihopsonaten och gör den till det mästerverkden till slut har blivit erkändsom. LÄS MER

 2. 2. “jorden skalf, och skogen skalf, och brodermördaren skalf”. En ekokritisk analys av naturskildringar i Emilie Flygare-Carléns En natt vid Bullar-sjön

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Magdalena Malmfors; [2017]
  Nyckelord :Flygare-Carlén; Morton; ecocritique; ecocriticism; deconstruction; dekonstruktion; ekokritik; ecomimesis; ekomimesis; natur; naturskildring; estetik; roman; 1800-tal; realism; romantik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Forskningen om Emilie Flygare-Carléns (1807-1892) författarskap har länge framhävt en särskild relation till naturen, men sedan dess inträde i det sena 1900-talets genusvetenskapliga litteraturhistorier har denna relation komplicerats. Den här uppsatsen undersöker därför naturskildringar i författarens roman En natt vid Bullar-sjön (1847) med utgångspunkt i ekokritiska, dekonstruktivistiska perspektiv i allmänhet och Timothy Mortons begrepp ”ecomimesis” i synnerhet. LÄS MER

 3. 3. Romantik under romantiken : Föreställning och framställning av kärlek i skönlitteratur och hos den svenska högadeln 1741-1782

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Lisa Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kärlek romantik; känslor; föreställning; framställning; romantiken; kön; genus; skönlitteratur; idé;

  Sammanfattning : Romance in the era of romanticism A comparative study of representations and conceptions of love in literature and among the Swedish nobility 1741-1782. The period of investigation chosen for this master’s thesis is often said to be the birth of the romantic era, a time when love supposedly conquered marriage. LÄS MER

 4. 4. Amalia Redec Beroende och frihet i ett borgerligt kvinnoöde

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Bendz; [2016-04-05]
  Nyckelord :salongsmusik; borgerlighet; romantik; Göteborg; levnadsteckning;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tonsättaren Amalia Redecs (1812-1885) liv och verksamhet. Fokus hardels varit att placera hennes kompositioner i en musikhistorisk kontext. Hon skrev sånger medpianoackompanjemang i salongsmusikalisk stil, d.v. LÄS MER

 5. 5. Vampires - “Culture’s Sexy Drug of Choice” and “Dangerous Warnings” : A comparison of the depiction of vampires in Stephenie Meyer’s Twilight and Bram Stoker’s Dracula connected to genre, narration, and readership.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Frida Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :Vampires; Twilight; Meyer; Dracula; Stoker; Genre; Narration; Readership; Rice; Changes; Myths;

  Sammanfattning : This essay discusses the differences in depiction of vampires between Stephenie Meyer’s Twilight (2005) and Bram Stoker’s Dracula (1897). By using examples from the novels, the essay exemplifies how genre, narration, and readership affect the description of vampires within the two novels. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet romantik.

Din email-adress: