Sökning: "rullstensås"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet rullstensås.

 1. 1. Analysis of Multicomponent Data to Study Esker Structures, Turku-Finland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Geofysik

  Författare :Julia Fridlund; [2017]
  Nyckelord :Finland; esker structures; reflection seismology; multicomponent data; S-wave; Finland; rullstensås; reflexionsseismik; flerkomponentdata; S-vågor;

  Sammanfattning : Eskers are long winding ridges that originate from gravel that has travelled in meltwater streams in glaciers. At the study site, Virttaankangas plane in southwest Finland, there are esker structures covered by sediments. One reason why it is important to study eskers is because they are used for purifying drinking water. LÄS MER

 2. 2. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

 3. 3. Nedbrytning av organiskt material och förekomst av svamp- och bakteriesamhällen i Uppsalaåsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Tove Dahlström; [2016]
  Nyckelord :Drinking water; organic carbon; artificial groundwater infiltration; esker; aquifer; microorganisms; fungi; bacteria; degradation; Dricksvatten; organiskt kol; konstgjord grundvatteninfiltration; rullstensås; akvifär; mikroorganismer; svampar; bakterier; nedbrytning;

  Sammanfattning : In Sweden, drinking water is easy to access and often taken for granted. The drinking water systems have to be maintained in order to keep the high quality. The Uppsala esker, which is a part of the Uppsala municipality’s water system, provides a large number of the municipality’s population with drinking water. LÄS MER

 4. 4. Utredning av Valboåsens grundvattenmagasins förbindelse med Gavleån : En analys av halten löst syre genom mätningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :John Östblom; [2015]
  Nyckelord :Groundwater; Aquifer; Dissolved oxygen; Ridge; Redox potential; Induced infiltration; Grundvatten; Grundvattenmagasin; Syrehalt; Rullstensås; Redoxpotential; Inducerad infiltration; Löst syre;

  Sammanfattning : Gävle kommuns VA-huvudman Gästrike Vatten AB ansvarar för dricksvattenproduktionen i Gävle. För Gävles tätort tas vatten från Valboåsen som sträcker sig från öster om staden, genom staden och vidare norrut. Denna rapports syfte är att genom mätning av halten löst syre undersöka Valboåsens förbindelse till Gavleån. LÄS MER

 5. 5. Skattning av den integrerade hydrauliska konduktivitetens variation kring Tunåsens infiltrationsanläggning : En utredning av påverkan från möjliga osäkerheter i befintlig information

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Angelica Hummel; [2014]
  Nyckelord :Estimated integrated hydraulic conductivity; variation; uncertainty; groundwater modeling; esker; Tunåsen; Uppsala esker; Skattad integrerad hydraulisk konduktivitet; variation; osäkerhet; grundvattenmodellering; rullstensås; Tunåsen; Uppsalaåsen;

  Sammanfattning : Estimation of the variation in the integrated hydraulic conductivity around the Tunåsen infiltration facility - An investigation of the effects of uncertainties in existing information Almost half of Sweden’s drinking water volume is produced from groundwater. The main fraction of this is extracted from eskers, some of which allow for very large extraction rates. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rullstensås.

Din email-adress: