Sökning: "ruminants"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet ruminants.

 1. 1. Flug- och insektsbekämpning inom animalieproduktion : en marknadsundersökning om tillvägagångssätt och behov i dagsläget

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karin Kristoffersson; [2016]
  Nyckelord :marknadsundersökning; animalieproduktion; flugor; insekter; parasiter; betesdjur;

  Sammanfattning : I Sverige fanns det 71 100 jordbruksföretag år 2010, hälften av dessa bedrev animalieproduktion och var främst belägna i Götaland. Trenden är i dagsläget att antalet animalieföretag minskar medans det genomsnittliga besättningsantalet ökar. Syftet med arbetet var att göra en marknadsundersökning åt Bayer AB. LÄS MER

 2. 2. Seroepidemiology of Peste des Petits Ruminants in central Tanzania alongside an evaluation of filter paper as transport medium

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nils Roos; [2016]
  Nyckelord :seroepidemiology; seroprevalence; filter paper; PPRV; Tanzania; seroepidemiologi; seroprevalens; filterpapper;

  Sammanfattning : Peste des Petits Ruminants (PPR) is a disease of increased attention since the eradication of Rinderpest virus (RPV) in 2011. PPR is an acute and highly contagious viral disease of small ruminants caused by a Morbillivirus named Peste des petits ruminants virus (PPRV). LÄS MER

 3. 3. Proteininnehåll i svensk spannmål -användning och betydelse för olika djurslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Matilda Johansson; [2016]
  Nyckelord :spannmål; råprotein; aminosyror; havre; vete; korn; rågvete; idisslare; enkelmagade; cereals; crude protein; amino acids; oats; wheat; barley; triticale; ruminants; monogastrics;

  Sammanfattning : Spannmål utgör vanligen mellan 50 % och 80 % av kraftfodret till livsmedelsproducerande djur, det ses främst som ett energifodermedel men spannmålen tillför även en betydande del råprotein till foderstaten. Behovet av att använda importerat sojamjöl med dokumenterat negativa miljöeffekter kan minskas genom att använda inhemsk spannmål med hög råproteinhalt. LÄS MER

 4. 4. Jämförande studie av nötkreaturs och grisars NK-celler

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kajsa Wahlberg Jansson; [2016]
  Nyckelord :NK-celler; nötkreatur; gris; NK-cells; cattle; pig;

  Sammanfattning : Natural killer cells (NK-celler) är en viktig del i det medfödda immunsystemet. De har förmågan att lysera celler som inte uttrycker tillräckligt många inhiberande molekyler, däribland histokompatibilitetsmolekyler (eng. major histocompatibility complex, MHC) klass I. Detta gäller framför allt tumörceller och virusinfekterade celler. LÄS MER

 5. 5. En värld fri från Peste des Petits Ruminants 2030 – är det möjligt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Axelsson; [2016]
  Nyckelord :peste des petits ruminants; utrotning; vaccin; eradication; vaccine;

  Sammanfattning : Peste des petits ruminants (PPR) är en akut virusorsakad sjukdom som drabbar små idisslare. Den kliniska bilden inkluderar erosioner i munhåla, nos- och ögonflöde, feber och anorexi som övergår i respiratoriska symptom och diarréer. I de flesta fall leder PPR till döden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ruminants.

Din email-adress: