Sökning: "ruminants"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet ruminants.

 1. 1. Cross-sectional study of Anaplasma spp. in goats and sheep in Mongolia : a comparison between species in relationship to pasture conditions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Jansson Lagerkvist; [2017]
  Nyckelord :Anaplasma ovis; ovine and caprine anaplasmosis; Mongolia; sheep; goats;

  Sammanfattning : Anaplasma ovis, the main aetiology behind of ovine and caprine anaplasmosis, is a vector-borne bacterium of the order Rickettsiales, capable of infecting erythrocytes of small ruminants. The infection is generally a subclinical or mild condition, but stress-factors as co-infections, vaccinations, or transports may aggravate the disease. LÄS MER

 2. 2. Prevalence and risk factors for BVDV in goats and cattle in and around Gaborone, Botswana

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Lysholm; [2017]
  Nyckelord :BVDV; Bovine Viral Diarrhoea Virus; seroprevalence; risk factors; Botswana; goats; cattle; livestock; Bovint Virus Diarré Virus; seroprevalens; riskfaktorer; getter; nötkreatur; boskap;

  Sammanfattning : SUMMARY Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) is a cause of severe deterioration in animal health as well as grave economic losses globally. Infection is often inapparent but the virus can also cause respiratory signs, diarrhoea, pyrexia, decreased production, immunosuppression and reproductive problems such as increased calving intervals and abortions. LÄS MER

 3. 3. Anaplasma spp. infection in smallholder goat flocks around Gaborone, Botswana

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jessica Berthelsson; [2017]
  Nyckelord :Anaplasma; goat; prevalence; Botswana; blood smear; ELISA; PCR;

  Sammanfattning : Anaplasma is a genus of gram-negative, intracellular bacteria infecting different blood cells in animals. Three of the species infect the erythrocytes of ruminants, A. marginale and A. centrale most often infect cattle, while A. LÄS MER

 4. 4. Flug- och insektsbekämpning inom animalieproduktion : en marknadsundersökning om tillvägagångssätt och behov i dagsläget

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karin Kristoffersson; [2016]
  Nyckelord :marknadsundersökning; animalieproduktion; flugor; insekter; parasiter; betesdjur;

  Sammanfattning : I Sverige fanns det 71 100 jordbruksföretag år 2010, hälften av dessa bedrev animalieproduktion och var främst belägna i Götaland. Trenden är i dagsläget att antalet animalieföretag minskar medans det genomsnittliga besättningsantalet ökar. Syftet med arbetet var att göra en marknadsundersökning åt Bayer AB. LÄS MER

 5. 5. Seroepidemiology of Peste des Petits Ruminants in central Tanzania alongside an evaluation of filter paper as transport medium

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nils Roos; [2016]
  Nyckelord :seroepidemiology; seroprevalence; filter paper; PPRV; Tanzania; seroepidemiologi; seroprevalens; filterpapper;

  Sammanfattning : Peste des Petits Ruminants (PPR) is a disease of increased attention since the eradication of Rinderpest virus (RPV) in 2011. PPR is an acute and highly contagious viral disease of small ruminants caused by a Morbillivirus named Peste des petits ruminants virus (PPRV). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ruminants.

Din email-adress: