Sökning: "ruminants"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet ruminants.

 1. 1. Cross-sectional study of Anaplasma spp. in goats and sheep in Mongolia : a comparison between species in relationship to pasture conditions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Jansson Lagerkvist; [2017]
  Nyckelord :Anaplasma ovis; ovine and caprine anaplasmosis; Mongolia; sheep; goats;

  Sammanfattning : Anaplasma ovis, the main aetiology behind of ovine and caprine anaplasmosis, is a vector-borne bacterium of the order Rickettsiales, capable of infecting erythrocytes of small ruminants. The infection is generally a subclinical or mild condition, but stress-factors as co-infections, vaccinations, or transports may aggravate the disease. LÄS MER

 2. 2. Schmallenberg virus among ruminants in the Gaza province, Mozambique

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maria Rystedt; [2017]
  Nyckelord :Schmallenberg virus; Simbu serogroup; ruminants; arbovirus; seroprevalence; cross reactivity; PCR; Mozambique; idisslare; seroprevalens; korsreaktion;

  Sammanfattning : Schmallenberg virus was discovered in North Rhine-Westphalia in Germany in 2011. The virus spread over most of Europe during the following years, including United Kingdom and the Nordic countries. Its origins are yet to be discovered. Schmallenberg virus belongs to the Simbu serogroup of the Bunyaviridae family, genus Orthobunyavirus. LÄS MER

 3. 3. Saken är biff : En granskning av samförstånd och motsättningar vid införandet av en minskad nötköttskonsumtion

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Elvira Molin; [2017]
  Nyckelord :Beef consumption; policy instruments; agriculture; climate targets; politics; environmental politics; sustainable consumption; food consumption policy; Nötköttskonsumtion; styrmedel jordbruk; klimatmål; politik; miljöpolitik; konsumtionspolitik; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Svenskarna är ibland de som konsumenterna konsumerar mest nötkött i världen, de äter 26 kg per person och år. Matkonsumtionen generellt står för en tredjedel av de svenska hushållens utsläpp av växthusgaser, och g. Globalt sett står djuruppfödningen till köttproduktion för 14,5 % av utsläppen av alla växthusgaser. LÄS MER

 4. 4. Prevalence and risk factors for BVDV in goats and cattle in and around Gaborone, Botswana

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Lysholm; [2017]
  Nyckelord :BVDV; Bovine Viral Diarrhoea Virus; seroprevalence; risk factors; Botswana; goats; cattle; livestock; Bovint Virus Diarré Virus; seroprevalens; riskfaktorer; getter; nötkreatur; boskap;

  Sammanfattning : SUMMARY Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) is a cause of severe deterioration in animal health as well as grave economic losses globally. Infection is often inapparent but the virus can also cause respiratory signs, diarrhoea, pyrexia, decreased production, immunosuppression and reproductive problems such as increased calving intervals and abortions. LÄS MER

 5. 5. Assessment of nematode parasitism and clinical parameters in goats and sheep in Mongolia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Ek Terlecki; [2017]
  Nyckelord :nematodes; ; Mongolia; ; sheep; ; goats; nematoder; ; Mongoliet; ; får; ; getter;

  Sammanfattning : SUMMARY Haemonchus contortus is one of the most pathogenic gastrointestinal parasites of small ruminants in the world and causes major losses and animal welfare issues in the animal husbandry. In Mongolia, over a third of the population lives as pastoral herders and relies largely on animal husbandry for food, and livestock production plays an important role in the national economy. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ruminants.

Din email-adress: