Sökning: "rumuppfattning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet rumuppfattning.

  1. 1. Matematik i en barnbok

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Sara Pettersson; Lise-Lott Martinsson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SyfteSyftet med detta konstnärliga examensarbete är att skapa en barnbok med matematisktperspektiv i bild och text för barn i åldern 3­6 år, samt att redogöra för hur man som pedagogkan använda barnboken i förskolans pedagogiska verksamhet. Att arbeta med matematik iförskolan är viktigt inte bara för att det står i Läroplan för förskolan, Lpfö98, utan också föratt matematik är ett av grundskolans kärnämne. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rumuppfattning.

Din email-adress: