Sökning: "rwanda"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet rwanda.

 1. 1. Barnmorskestudenters förutsättningar att utöva professionellt bemötande inom Rwandas förlossningsvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Madelene Orregård; Frida Hjerpe; [2018-02-05]
  Nyckelord :Professionellt bemötande; hinder; möjligheter; förlossningsvård; barnmorskestudenters upplevelse; Rwanda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av målen med vården under förlossning är att skapa en positiv upplevelse för kvinnan. Den positiva upplevelsen är av värde för kvinnan och barnets framtida välbefinnande samt för kvinnans relation till både barn och partner. LÄS MER

 2. 2. Immunity from arrest? - An analysis of obligations for State Parties to the Rome Statute to arrest and surrender a Head of State of a state not party to the Statute in a situation referred to the ICC pursuant to a UN Security Council resolution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Sandén; [2018]
  Nyckelord :Public international law; International criminal law; Immunity; Head of State immunity; Customary international law; Rome Statute; International Criminal Court; ICC; UN Security Council; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The International Criminal Court (ICC) was created as a compliment to domestic courts in the global fight against impunity. However, customary international law has afforded Heads of State with immunity from prosecution, even for serious international crimes. LÄS MER

 3. 3. Female Representation and Development : A case study of the gender-sensitive developmental outcomes of female representation in the Rwandan parliament

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Kylili; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the relation between women’s representation and gender-sensitive development, or women-friendly issues. This is done through a case study of Rwanda, a country that has faced rapid development and increase in women representatives in parliament which makes the country unique and useful for this study. LÄS MER

 4. 4. A Place I call Home : An interview study with diasporic leaders and followers in Rwanda

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Deborah Murenge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master thesis research aims at finding out the experiences and motivations of the Rwandan diaspora in a leading or following working position in their country of origin. This study draws on a qualitative research design and in-depth, semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Fiat iustitia, pereat mundus : The International Criminal Tribunals and the Application of the Concept of Genocide

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Hugo Valentin-centrum

  Författare :Bruna Fonseca; [2018]
  Nyckelord :ICTR; ICTY; genocide concept; legitimacy; postcolonialism; victor s justice; peace agreements; peace vs. justice dilemma;

  Sammanfattning : The concept of genocide is probably the most debated subject in Holocaust and genocide studies. The political implications to its usage, or resistance to do so, have also been lengthily discussed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rwanda.

Din email-adress: