Sökning: "säkrare sex"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden säkrare sex.

 1. 1. NaCl pellets for improved dosimetry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Lovisa Waldner; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : There is always a need to improve and develop new ways of estimating effective doses to people and environments that have been exposed to ionizing radiation. Dose monitoring is also important in hospitals and the nuclear industry. LÄS MER

 2. 2. Vi gick från sweet till gullig : En kvalitativ studie om organisationsförändringen hos Gullers Grupp Nord.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annie Jonasson; David Alehed; [2017]
  Nyckelord :trategisk kommunikation; organisationsförändring; organisationskommunikation; organisationskultur; intern kommunikation;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Det har blivit ett allt vanligare samhällsfenomen att större organisationer köper upp mindre organisationer och det här undgår inte heller PR-branschen. PR-byrån Gullers Grupp har köpt upp flera mindre organisationer det senaste året med mål att bli hela Sveriges byrå. LÄS MER

 3. 3. Smärtupplevelse och träningsmetoder hos barn och ungdomar som tävlar i bouldering. : En retrospektiv enkätstudie under 2016 på klättrande barn och ungdomar i Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Torbjörn Olsson; [2017]
  Nyckelord :elite climbers; overuse injuries; sport climbing; survey; elitklättrare; frågeformulär; sportklättring; överbelastningsskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns en begränsad vetskap hur svenska elitsatsande barn och ungdomar som klättrar upplever smärta i fingrarna eller vilka träningsvanor de har. Detta kan leda till ökad risk av överbelastningsskador. En ökning av stressfrakturer på fingrarnas tillväxtzoner i de yngre åldrarna visar en felaktig utveckling. LÄS MER

 4. 4. Visuell bedömning av blodförlust : Anestesisjuksköterskans uppgift

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ola Lindegren; Johanna Svensson; [2017]
  Nyckelord :bedömning; blodförlust; anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Blödning är en komplikation som inte sällan förekommer under operation. I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att bedöma, dokumentera och åtgärda blödning som uppkommer peroperativt. Blodförluster kan medföra komplikationer för patienten och därmed resultera i ökat lidande. LÄS MER

 5. 5. När och hur elever med läs- och skrivsvårigheter stöttas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Hugoson; Malin Hugoson; [2017]
  Nyckelord :kartläggning; läs- och skrivutveckling; stödinsatser; tidigt stöd; självförtroende;

  Sammanfattning : Abstrakt Hugoson, Anna & Hugoson, Malin (2017). När och hur elever i läs- och skrivsvårigheter stöttas. When and how Students in Reading and Writing Difficulties are supported. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola 90hp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet säkrare sex.

Din email-adress: