Sökning: "säkrare sex"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden säkrare sex.

 1. 1. Vi gick från sweet till gullig : En kvalitativ studie om organisationsförändringen hos Gullers Grupp Nord.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annie Jonasson; David Alehed; [2017]
  Nyckelord :trategisk kommunikation; organisationsförändring; organisationskommunikation; organisationskultur; intern kommunikation;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Det har blivit ett allt vanligare samhällsfenomen att större organisationer köper upp mindre organisationer och det här undgår inte heller PR-branschen. PR-byrån Gullers Grupp har köpt upp flera mindre organisationer det senaste året med mål att bli hela Sveriges byrå. LÄS MER

 2. 2. Smärtupplevelse och träningsmetoder hos barn och ungdomar som tävlar i bouldering. : En retrospektiv enkätstudie under 2016 på klättrande barn och ungdomar i Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Torbjörn Olsson; [2017]
  Nyckelord :elite climbers; overuse injuries; sport climbing; survey; elitklättrare; frågeformulär; sportklättring; överbelastningsskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns en begränsad vetskap hur svenska elitsatsande barn och ungdomar som klättrar upplever smärta i fingrarna eller vilka träningsvanor de har. Detta kan leda till ökad risk av överbelastningsskador. En ökning av stressfrakturer på fingrarnas tillväxtzoner i de yngre åldrarna visar en felaktig utveckling. LÄS MER

 3. 3. Trädvårdsplanen som styrdokument i kyrkogårdsförvaltningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Wallström; [2016]
  Nyckelord :Trädvårdsplaner; kyrkogårdsförvaltning; trädvård; kyrkogårdar;

  Sammanfattning : I detta arbete har trädvårdsplanen funktion och innehåll studerats både i teorin och i praktiken. Kyrkogårdens träd har stor betydelse för kyrkogårdens karaktär och upplevelse. Träden har ofta flera höga värden som anses vara viktiga att bevara varav flera av dem kan vara lagskyddade. LÄS MER

 4. 4. "Fåglar i vägen" : En studie av åtgärder för minskning av olycksrisk för kollision med fåglar på flygplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

  Författare :Kristoffer Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Olycksrisk; flygplan; fåglar;

  Sammanfattning : Kollisioner mellan flygplan och fåglar har inträffat i över 100 år och den första kollisionen med dödlig utgång skedde 1912. Den ökande flygtrafiken sedan början på 1900-talet har lett till allt fler kollisioner och dödsfallen inom civilflyget var mellan 1988-2015 över 200 människor. LÄS MER

 5. 5. Immunohistokemisk detektion av blastemala element i Wilms tumör

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Amina Wali; [2016]
  Nyckelord :Immunohistokemi; immunohistochemistry; wilms tumor; SIX1; histotechnology; pathology; ;

  Sammanfattning : Wilms tumör (WT) är en malign snabbväxande tumör och den vanligaste solida buktumören hos barn under sex år. En kombination av operation, cytostatika och strålbehandling har lett till att 90 % av barnen idag blir helt botade. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet säkrare sex.

Din email-adress: