Sökning: "särskild utskrivningsprövning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden särskild utskrivningsprövning.

 1. 1. Särskild utskrivningsprövning och legalitetskravet i den offentliga rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Delby; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; offentlig rätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Psykisk störning och samhällsskydd : Finns det ett behov av att kunna  skydda samhället mot vissa särskilt farliga individer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Hjelm; [2013]
  Nyckelord :Samhällsskydd; Allvarlig psykisk störning; Särskild utskrivningsprövning; Psykiskt störda lagöverträdare; Samhällsskyddsåtgärder; Särskilda skyddsåtgärder; Tillräknelighet; Straffrätt; Påföljdsval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rättspsykiatrisk vård som påföljd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Andersson; [2012-02-07]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : I de flesta rättssystem i världen kan en förövare ställas till ansvar endast då denne är tillräknelig, eller med andra ord då denne är tillräckligt psykiskt frisk för att ha en handlings- och konsekvensförståelse. Sverige är ett av väldigt få länder som gör avsteg från denna princip, och även en person som vid gärningen var påverkad av en allvarlig psykisk störning måste ta sitt straffrättsliga ansvar. LÄS MER

 4. 4. Otillräkneliga eller allvarligt psykiskt störda lagöverträdare - Vilka psykiskt störda lagöverträdare som bör särbehandlas, och framför allt hur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristina Wanhainen; [2011]
  Nyckelord :Tillräknelighet; Straffrätt; Fängelseförbud; Psykisk störning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Psykiskt störda lagöverträdare har ofta inte samma förutsättningar som andra att följa lagen då de kan ha en annan föreställning av, eller en annan förmåga att resonera kring, verkligheten. Det är vår föreställning av verkligheten som ger oss skäl att göra eller att inte göra vissa saker, och vår uppfattning om vilka följder vårt handlande kommer att få, får betydelse för om vi företar handlingen eller inte. LÄS MER

 5. 5. Överlämnande till rättspsykiatrisk vård samt den särskilda utskrivningsprövningen - Krav på rättssäkerhet, förutsebarhet och humanitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Levin; [2011]
  Nyckelord :överlämnande till rättspsykiatrisk vård; straffrätt; särskild utskrivningsprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to describe under which requisites a court can institute legal proceedings against a mentally disordered offender by handing him or her over to forensic psychiatric care. It is widely disputed and questioned how and if the forensic psychiatric care, especially the special review of remission, is safe from a legal point of view and humane for the individual. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet särskild utskrivningsprövning.

Din email-adress: