Sökning: "särskild utskrivningsprövning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden särskild utskrivningsprövning.

 1. 1. Särskild utskrivningsprövning och legalitetskravet i den offentliga rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Delby; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; offentlig rätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Psykisk störning och samhällsskydd : Finns det ett behov av att kunna  skydda samhället mot vissa särskilt farliga individer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Hjelm; [2013]
  Nyckelord :Samhällsskydd; Allvarlig psykisk störning; Särskild utskrivningsprövning; Psykiskt störda lagöverträdare; Samhällsskyddsåtgärder; Särskilda skyddsåtgärder; Tillräknelighet; Straffrätt; Påföljdsval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rättspsykiatrisk vård som påföljd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Andersson; [2012-02-07]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : I de flesta rättssystem i världen kan en förövare ställas till ansvar endast då denne är tillräknelig, eller med andra ord då denne är tillräckligt psykiskt frisk för att ha en handlings- och konsekvensförståelse. Sverige är ett av väldigt få länder som gör avsteg från denna princip, och även en person som vid gärningen var påverkad av en allvarlig psykisk störning måste ta sitt straffrättsliga ansvar. LÄS MER

 4. 4. Otillräkneliga eller allvarligt psykiskt störda lagöverträdare - Vilka psykiskt störda lagöverträdare som bör särbehandlas, och framför allt hur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristina Wanhainen; [2011]
  Nyckelord :Tillräknelighet; Straffrätt; Fängelseförbud; Psykisk störning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mentally disordered offenders often do not have the same preconditions as others to follow the law as they may have a different perception of, or a different ability to reason about, reality. It is our perception of reality that gives us reason to do or not do certain things, and our perception of the consequences our actions will have has an impact on whether we undertake them or not. LÄS MER

 5. 5. Överlämnande till rättspsykiatrisk vård samt den särskilda utskrivningsprövningen - Krav på rättssäkerhet, förutsebarhet och humanitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Levin; [2011]
  Nyckelord :överlämnande till rättspsykiatrisk vård; straffrätt; särskild utskrivningsprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to describe under which requisites a court can institute legal proceedings against a mentally disordered offender by handing him or her over to forensic psychiatric care. It is widely disputed and questioned how and if the forensic psychiatric care, especially the special review of remission, is safe from a legal point of view and humane for the individual. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet särskild utskrivningsprövning.

Din email-adress: