Sökning: "särskild utskrivningsprövning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden särskild utskrivningsprövning.

 1. 1. Psykisk störning och samhällsskydd : Finns det ett behov av att kunna  skydda samhället mot vissa särskilt farliga individer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Hjelm; [2013]
  Nyckelord :Samhällsskydd; Allvarlig psykisk störning; Särskild utskrivningsprövning; Psykiskt störda lagöverträdare; Samhällsskyddsåtgärder; Särskilda skyddsåtgärder; Tillräknelighet; Straffrätt; Påföljdsval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rättspsykiatrisk vård som påföljd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Andersson; [2012-02-07]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : I de flesta rättssystem i världen kan en förövare ställas till ansvar endast då denne är tillräknelig, eller med andra ord då denne är tillräckligt psykiskt frisk för att ha en handlings- och konsekvensförståelse. Sverige är ett av väldigt få länder som gör avsteg från denna princip, och även en person som vid gärningen var påverkad av en allvarlig psykisk störning måste ta sitt straffrättsliga ansvar. LÄS MER

 3. 3. Överlämnande till rättspsykiatrisk vård samt den särskilda utskrivningsprövningen - Krav på rättssäkerhet, förutsebarhet och humanitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Levin; [2011]
  Nyckelord :överlämnande till rättspsykiatrisk vård; straffrätt; särskild utskrivningsprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att utreda under vilka förutsättningar en domstol kan överlämna en psykiskt störd lagöverträdare till påföljden rättspsykiatrisk vård. Det är mycket omdiskuterat och ifrågasatt huruvida den rättspsykiatriska vården, i synnerhet den särskilda utskrivningsprövningen, är rättssäker och human för den enskilde. LÄS MER

 4. 4. Otillräkneliga eller allvarligt psykiskt störda lagöverträdare - Vilka psykiskt störda lagöverträdare som bör särbehandlas, och framför allt hur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristina Wanhainen; [2011]
  Nyckelord :Tillräknelighet; Straffrätt; Fängelseförbud; Psykisk störning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mentally disordered offenders often do not have the same preconditions as others to follow the law as they may have a different perception of, or a different ability to reason about, reality. It is our perception of reality that gives us reason to do or not do certain things, and our perception of the consequences our actions will have has an impact on whether we undertake them or not. LÄS MER

 5. 5. Fängelseförbudet för psykiskt störda lagöverträdare

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Johansson; [2010-09-10]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ämnet fängelseförbudet för psykiskt störda lagöverträdare genom att dels behandla gällande rätt kring ämnet och dels genom att försöka redogöra vad en reform i enlighet med SOU 2002:3 kan innebära för behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare. Gällande rätt beskrivs genom att först och främst redogöra för relevanta straffrättsteorier och straffrättsskolor och därefter genom att redogöra för utvecklingen från tiden före 1864 års strafflag fram till den senaste lagändringen 2008. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet särskild utskrivningsprövning.

Din email-adress: