Sökning: "sång och barns språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden sång och barns språkutveckling.

 1. 1. Språkutveckling, gemenskap och glädje genom musik : En studie om musikpedagogikens betydelse i flerspråkiga barngrupper och för barns språkliga utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Åsa Lindh; Camilla Hjamarsson-Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik; musik i förskolan; språkutveckling; andraspråksutveckling; flerspråkiga barngrupper; pedagogiskt redskap;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om musikpedagogiskt arbete i förskolan. Specifikt fokus riktas mot förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i förskolan : Hur uppfattar förskollärare och modersmålslärare att de stimulerar barns språkutveckling i förskolan?

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria José Vera Delgado; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; modersmålsstöd; arbetsmetoder för flerspråkighet; språkutveckling;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks vilka arbetsmetoder förskollärare och modersmålslärare använder för att stödja barns språkutveckling samt hur de uppfattar undervisningsmetoderna som de använder. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ fallstudie med en fenomenografisk syn i analysen av materialet. LÄS MER

 3. 3. Tvåspråkiga barn i förskolan : Pedagogers arbetssätt kring språkutveckling i en mångkulturell förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Leyla Tayoob; [2017]
  Nyckelord :Språkutveckling; tvåspråkiga; modersmål; miljö; samspel; fria leken; förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom en kvalitativ metod få en uppfattning om hur förskollärare arbetar för att stimulera och utveckla språket hos tvåspråkiga barn med ett annat modersmål än svenska i förskolan. Idag möter vi många barn med utländsk bakgrund inom förskolan som har begränsade kunskaper i det svenska språket. LÄS MER

 4. 4. Estetiska uttrycksformer i förskolan- En strategi för språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Susi Russdal; [2016]
  Nyckelord :Estetiska uttrycksformer; Språkutveckling; Förskola; Sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om verksamma pedagoger inom förskoleverksamheten arbetar med de estetiska uttrycksformerna i samband med barns språkutveckling. I studien presenteras bland annat det teoretiska perspektivet på lärande vilket är det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Barnlitteraturen i förskolan : Hur används den för att främjaspråkutvecklingen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Hidekrans; [2016]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Förskola; Språkutveckling; Språkmiljö; Samspel;

  Sammanfattning : Inledning: Att barn får utveckla sitt språk är viktigt. Det finns många möjligheter att arbeta utifrånbarnlitteratur i förskolan för att främja barns språkutveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sång och barns språkutveckling.

Din email-adress: