Sökning: "sång och barns språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden sång och barns språkutveckling.

 1. 1. Flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Nathalie Blom; Mikaela Forsberg Liifv; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkutveckling; modersmål; andraspråk; kommunikation; förskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Både statistik och tidigare forskning lyfter att flerspråkiga barn har ökat i förskolan, vilket betyder att det är viktigt att ha kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Om musik, sång och språk : En litteraturstudie om musikens funktion i språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB); Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sabrina Karlsson; Jonas Snäckmark; [2018]
  Nyckelord :musik; språk; epistemiska uttryck; språkutveckling;

  Sammanfattning :   Syftet med litteraturstudien är att undersöka vilka funktioner litteraturen tillskriver musik och sång i barns språkutveckling samt med vilken styrka och på vilka grunder litteraturen hävdar dessa funktioner. Som analysmetod studeras olika påståendens retoriska styrka genom att använda följande begrepp som analysverktyg: komplex modalisering, enkel (assertorisk) modalisering och nollmodalisering. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling, gemenskap och glädje genom musik : En studie om musikpedagogikens betydelse i flerspråkiga barngrupper och för barns språkliga utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Åsa Lindh; Camilla Hjamarsson-Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik; musik i förskolan; språkutveckling; andraspråksutveckling; flerspråkiga barngrupper; pedagogiskt redskap;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om musikpedagogiskt arbete i förskolan. Specifikt fokus riktas mot förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan : Hur uppfattar förskollärare och modersmålslärare att de stimulerar barns språkutveckling i förskolan?

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria José Vera Delgado; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; modersmålsstöd; arbetsmetoder för flerspråkighet; språkutveckling;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks vilka arbetsmetoder förskollärare och modersmålslärare använder för att stödja barns språkutveckling samt hur de uppfattar undervisningsmetoderna som de använder. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ fallstudie med en fenomenografisk syn i analysen av materialet. LÄS MER

 5. 5. Tvåspråkiga barn i förskolan : Pedagogers arbetssätt kring språkutveckling i en mångkulturell förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Leyla Tayoob; [2017]
  Nyckelord :Språkutveckling; tvåspråkiga; modersmål; miljö; samspel; fria leken; förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom en kvalitativ metod få en uppfattning om hur förskollärare arbetar för att stimulera och utveckla språket hos tvåspråkiga barn med ett annat modersmål än svenska i förskolan. Idag möter vi många barn med utländsk bakgrund inom förskolan som har begränsade kunskaper i det svenska språket. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sång och barns språkutveckling.

Din email-adress: