Sökning: "sökord"

Visar resultat 1 - 5 av 570 uppsatser innehållade ordet sökord.

 1. 1. Att arbeta med demokrati i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Freja Brynskog; Charlotta Persson; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; Utbildning; Grundskolan; Elevinflytande; Didaktik; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi utgått från frågeställningen “Vad säger forskning om hur lärare i ämnet samhällskunskap förhåller sig till demokratiuppdraget?”. Detta arbete är riktat till blivande lärare samt verksamma lärare för att belysa olika aspekter av hur demokratiuppdraget hanteras i ämnet samhällskunskap från en yrkespraktik. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i geografiämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Hallberg; Madeleine Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Didaktik; Geografiundervisning; Hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; So-lärare;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att besvara frågeställningen: Vad har skrivits om hållbar utveckling med utgångspunkt i geografiämnet? Denna kunskapsöversikt riktar sig till lärarstudenter och verksamma lärare för att uppmärksamma vad forskning skrivit om begreppet hållbar utveckling i geografiämnet. Kunskapsöversikten är även avsedd att klargöra den didaktiska kopplingen till begreppet samt att ta upp dess svårigheter. LÄS MER

 3. 3. Estetiska uttryck som verktyg i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Moa Magnusson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Matematik; estetiska uttryck; estetiska läroprocesser; grundskolan;

  Sammanfattning : Undervisningen i matematik behöver bli bättre men kanske också annorlunda. Olika idéer kring hur matematikundervisningen skulle kunna utvecklas har framförts, ett av dem är att satsa på estetiska uttryckssätt och läroprocesser. LÄS MER

 4. 4. Tills döden skiljer oss åt Anhörigas upplevelse och behov av stöd inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josephine Brevell; Emma Edlund; [2017-06-30]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i hemmet; anhörig; upplevelse; relation; stöd; Palliative care; home nursing; relatives; experience; relation; support;

  Sammanfattning : Background: Palliative care is defined as care in the end of life and aims to improve the patient's quality of life. The palliative approach is based on a philosophy of care that involves the comprehensive care of the whole person, where the patient is regarded from four different dimensions; physical, mental, social and existential, to satisfy his needs. LÄS MER

 5. 5. Effekten av probiotikasupplementering vid graviditetsdiabetes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jeanette Almsberg; Martina Davitkova; Alexander Giannini; [2017-06-08]
  Nyckelord :Probiotika; probiotikasupplementering; graviditetsdiabetes; diabetes; Probiotics; probiotic supplementation; gestational diabetes;

  Sammanfattning : Title: The effect of probiotic supplementation on gestational diabetesAuthor: Jeanette Almsberg, Martina Davitkova & Alexander GianniniSupervisor: Anna WinkvistExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 5, 2017Background Gestational diabetes (GDM) is defined as glucose intolerance first detectedduring pregnancy, and is often a risk factor for developing diabetes mellitus type 2 later inlife. The prevalence is about two percent in Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sökord.

Din email-adress: