Sökning: "sökord"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade ordet sökord.

 1. 1. Vilka arbetsmetoder finns det för att främja fostran till demokratiska medborgare?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marwa Elmasri; Marwa EL-Agha Kassbah; [2018]
  Nyckelord :deliberativa samtal; demokrati; demokratiska medborgare; grupparbete; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka olika vetenskapliga studier för att besvara vår frågeställning: "Vilka arbetsmetoder finns det för att främja fostran till demokratiska medborgare?" I denna kunskapsöversikt undersöker vi vad forskning säger om vilka arbetsmetoder som en lärare anser vara mest lämplig för att stimulera elevernas demokratiska undervisning. Genom sökningar i olika databaser har ämnesrelaterade sökord använts för att finna relevanta källor på forskningar som berör ämnet om aktivt medborgarskap. LÄS MER

 2. 2. Kan östrogen skydda mot ateroskleros efter menopaus?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amra Mekic; [2018]
  Nyckelord :Ateroskleros; östrogen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till död och ateroskleros är den dominerande formen av hjärtkärlsjukdomar. Risken att drabbas av ateroskleros ökar hos kvinnor efter menopaus och därför undersöks det om östrogen kan skydda mot ateroskleros. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa om programmering med hjälp av Scratch och Alice

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Henningsson; [2018]
  Nyckelord :motivation; nöje; programmering; programmeringskoncept; visuell programmering;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven med syftet att undersöka huruvida de visuella programmeringsverktygen Scratch och Alice kan användas för att undervisa elever om programmering utifrån en vetenskaplig grund. Översikten utgår ifrån frågor om vilken effekt programmen har på elevers kunskaper om programmeringskoncept, hur kunskapsutvecklingen ser ut i jämförelse med när textbaserad programmering används, samt vilken effekt programmen har på elevers upplevelse av programmering, med avseende på motivation och nöje. LÄS MER

 4. 4. Feedback och instruktioner : Problemlösning i matematik för elever i de tidiga skolåren.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ilirjana Bajraktari; Jack Tegnér; [2018]
  Nyckelord :matematik; problemlösning; feedback; instruktioner;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument ger olika direktiv om vad elever ska kunna när det gällerproblemlösning i matematik efter att ha gått ut årskurs 3. Vi har under vår utbildning reflekterat över hur vi ska hjälpa eleverna att uppnå dessa mål. LÄS MER

 5. 5. Dramaaktiviteter som hjälp till språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonna Törnqvist; Emma Håkansson; [20188]
  Nyckelord :drama; dramaaktiviteteraktiviteter; estetiska uttrycksformer; lustfyllt lärande; motivation; självförtroende; språkutveckling; stöd; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att fördjupa våra kunskaper om drama som uttrycksform samt ta reda på om dramaaktiviteter kan främja språkutvecklingen. Följande frågeställning kommer att besvaras: På vilket sätt kan dramaaktiviteter främja elevers språkutveckling? För att sammanställa kunskapsöversikten har ämnesrelaterade sökord använts för att söka i sökmotorn Libsearch. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sökord.

Din email-adress: