Sökning: "samarbete i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden samarbete i palliativ vård.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 2. 2. Livskvalité i palliativ vård : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Ernst; Pamela Elmersson; [2017]
  Nyckelord :Livskvalité; Palliativ vård; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Det primära i palliativ vård är att öka patientens välbefinnande och livskvalité.Det finns fyra hörnstenar som den palliativa vården ska utgå ifrån för att nå detta primära mål. Dessa är: symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till denärstående. LÄS MER

 3. 3. Att vilja vara delaktig

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Lundman; Moa Löfgren; [2017]
  Nyckelord :Beslutstagande; Kvalitativa studier; Multiprofessionell; Palliativ vård; Sjuksköterska; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom palliativ vård sker det många etiska ställningstaganden som kräver beslut. Vårdteamet har olika ansvarsområden i den palliativa vården. Läkaren har huvudansvaret över beslut men för att en god palliativ vård ska kunna bedrivas krävs ett multiprofessionellt samarbete. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt i palliativt skede

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Camilla Gustavsson; Catharina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Heart failure; caring; interventions; palliative care; hospice; end of life care.; Hjärtsvikt; omvårdnad; interventioner; hospice; palliativ vård; vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög mortalitet och förr eller senare uppstår behov av palliativ vård.  Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsbehov samt omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt i palliativt skede. Metod: Den metod som användes var systematisk litteraturstudie. Nio artiklar inkluderades. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelse av stöd när den som är sjuk befinner sig i sent palliativ skede : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marisol López; [2017]
  Nyckelord :Stöd; Upplevelse; Närstående; Palliativ vård; Sent palliativt skede;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Närståendes behov av stöd, bekräftelse, information vid upprepade tillfällen och samtal är några av de behov som kan uppstå när ens närmaste har fått en dödlig diagnos eller är svårt sjuk. En person som har en nära relation till den enskilde definieras som närstående. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samarbete i palliativ vård.

Din email-adress: