Sökning: "samarbete i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden samarbete i palliativ vård.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Backenius; Janet Issal; [2017]
  Nyckelord :Content analysis; home-care; palliative care; qualitative content analysis the nurse´s experience.; Hemsjukvård; kvalitativ innehållsanalys; palliativ vård; sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Den specialiserade palliativa hemsjukvården har ökat senaste åren. För engod och trygg vård är det viktigt att mötet med patienten i palliativ vård blirtillgodosedd och att närstående känner en delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans roll i relation till beslutsfattandeprocessen vid vård i livets slut : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Maria Nyh; Lena Näslund; [2017]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Palliativ Vård; Sjuksköterska; Vård-i-Livets-Slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom de flesta vårdverksamheter som sjuksköterskor arbetar vårdas svårt sjuka patienter som har kommit till en punkt där vården bör övervägas att övergå till vård i livets slutskede [VILS]. Att informera och kommunicera inriktning och mål för vården med patienten och de närstående är en viktig omvårdnadsåtgärd. LÄS MER

 4. 4. Livskvalité i palliativ vård : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Ernst; Pamela Elmersson; [2017]
  Nyckelord :Livskvalité; Palliativ vård; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Det primära i palliativ vård är att öka patientens välbefinnande och livskvalité.Det finns fyra hörnstenar som den palliativa vården ska utgå ifrån för att nå detta primära mål. Dessa är: symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till denärstående. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt i palliativt skede

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Camilla Gustavsson; Catharina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Heart failure; caring; interventions; palliative care; hospice; end of life care.; Hjärtsvikt; omvårdnad; interventioner; hospice; palliativ vård; vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög mortalitet och förr eller senare uppstår behov av palliativ vård.  Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsbehov samt omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt i palliativt skede. Metod: Den metod som användes var systematisk litteraturstudie. Nio artiklar inkluderades. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samarbete i palliativ vård.

Din email-adress: