Sökning: "samhällsvetenskapliga ämnen att skriva om"

Hittade 1 uppsats innehållade orden samhällsvetenskapliga ämnen att skriva om.

  1. 1. Striden om skolan : Den politiska debatten om friskolor i media 1996 och 2006

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

    Författare :Pär Isling; [2009]
    Nyckelord :public good; private good; religiösa friskolor; segregation; mångfald; kvalitet;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den politiska debatten kring friskolor fördes under åren 1996 och 2006 i Sveriges tre största dagstidningar. I studien undersöks även vilka argument de politiska agitatorerna använder sig av i ledar- och debattartiklar och vilka politiska skiljelinjer som kan åskådliggöras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samhällsvetenskapliga ämnen att skriva om.

Din email-adress: