Sökning: "samhällsvetenskapligt problem"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden samhällsvetenskapligt problem.

 1. 1. En statistisk undersökning av hur olika faktorer påverkar flyttningsbeteenden i Sveriges olika regioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Paul Wall; André Westerberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige idag råder en bostadsbrist som kräver en lösning och en del av att lösa detta problem ligger i att analysera och kartlägga flyttningsbeteenden. Denna rapport går ut på att identifiera de faktorer som förklarar antalet flyttningar till och från olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i den kreativa processen : En studie om små dataspelsföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Aukar Abdi Mohamed; Gabriel Ramsey; [2017]
  Nyckelord :Computer game companies; the creative process; shared leadership; authoritarian leadership; democratic leadership; authentic leadership; Dataspelsföretag; den kreativa processen; delat ledarskap; auktoritärt ledarskap; demokratiskt ledarskap; autentiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Ledarskap i den kreativa processen: En studie om dataspelsföretag Problem: I dagsläget finns det brister på studier som fokuserar på olika ledarskapsperspektivs påverkan på kreativitet inom arbetsgrupper. Hur ledarskap formas och ledarskapets roll i den kreativa processen saknas det information om, speciellt inom kreativt intensiva industrier. LÄS MER

 3. 3. Inre motivation och lean : En fallstudie på en lagerverksamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Stefan Nordberg; Melissa Andersson; [2016]
  Nyckelord :Motivation; intrinsic motivation; Lean; warehousing; Motivation; inre motivation; lean; lager;

  Sammanfattning : Problem: Hög produktivitet är ett måste för dagens organisationer i strävan mot ökad konkurrenskraft. Samtidigt visar motivationsforskningen att individer som upplever inre motivation är mer produktiva. Ett arbetssystem som gör anspråk på både ökad effektivitet och en motiverad arbetskraft är lean. LÄS MER

 4. 4. Är konflikten individens problem? : En kvalitativ studie av synen på konflikthantering bland första linjens chefer inom Norrköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Harryzon Ellen; [2016]
  Nyckelord :Norrköpings kommun Konflikthantering Sociala normer Sociala strukturer Diskursanalys;

  Sammanfattning : Det är viktigt att studera arbetslivet med ett samhällsvetenskapligt perspektiv, eftersom arbetsplatsen utgör en stor del av vår sociala tillvaro. Konflikter uppstår i alla sociala sammanhang och konflikthantering blir då ett viktigt redskap i chefernas arbete att få samarbetet att fungera mellan medarbetare. LÄS MER

 5. 5. Positiv etnisk särbehandling : Ett sätt att bekämpa strukturell etnisk diskriminering?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emmie Josefsson; [2014]
  Nyckelord :Positive discriminations; ethnicity; discrimination; Positiv särbehandling; etnicitet; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är se om positiv etnisk särbehandling kan införas och vilka för- och nackdelar det kan innebära. För att kunna se möjliga för- och nackdelar görs en redogörelse av hur rätten ser ut vad gäller positiv särbehandling i dagsläget. En del av analysen är skriven med analysinstrumentet intersektionalitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samhällsvetenskapligt problem.

Din email-adress: