Sökning: "samhällsvetenskapligt problem"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden samhällsvetenskapligt problem.

 1. 1. Är konflikten individens problem? : En kvalitativ studie av synen på konflikthantering bland första linjens chefer inom Norrköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Harryzon Ellen; [2016]
  Nyckelord :Norrköpings kommun Konflikthantering Sociala normer Sociala strukturer Diskursanalys;

  Sammanfattning : Det är viktigt att studera arbetslivet med ett samhällsvetenskapligt perspektiv, eftersom arbetsplatsen utgör en stor del av vår sociala tillvaro. Konflikter uppstår i alla sociala sammanhang och konflikthantering blir då ett viktigt redskap i chefernas arbete att få samarbetet att fungera mellan medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Inre motivation och lean : En fallstudie på en lagerverksamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Stefan Nordberg; Melissa Andersson; [2016]
  Nyckelord :Motivation; intrinsic motivation; Lean; warehousing; Motivation; inre motivation; lean; lager;

  Sammanfattning : Problem: Hög produktivitet är ett måste för dagens organisationer i strävan mot ökad konkurrenskraft. Samtidigt visar motivationsforskningen att individer som upplever inre motivation är mer produktiva. Ett arbetssystem som gör anspråk på både ökad effektivitet och en motiverad arbetskraft är lean. LÄS MER

 3. 3. Positiv etnisk särbehandling : Ett sätt att bekämpa strukturell etnisk diskriminering?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emmie Josefsson; [2014]
  Nyckelord :Positive discriminations; ethnicity; discrimination; Positiv särbehandling; etnicitet; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är se om positiv etnisk särbehandling kan införas och vilka för- och nackdelar det kan innebära. För att kunna se möjliga för- och nackdelar görs en redogörelse av hur rätten ser ut vad gäller positiv särbehandling i dagsläget. En del av analysen är skriven med analysinstrumentet intersektionalitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samhällsvetenskapligt problem.

Din email-adress: