Sökning: "samordnad varudistribution i växjö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden samordnad varudistribution i växjö.

 1. 1. Miljö- och kostnadseffekten av samordnad varudistribution : – en fallstudie mellan en leverantör och Växjö Kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emlie Salomonsson; Modic Stojan; [2018]
  Nyckelord :distribution; samordnad varudistribution; aktörer; kommun; kostnadspåverkan; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Växjö kommun var en av de första kommunerna i Sverige som införde samordnad varudistribution. Målet med implementeringen var en del av att bli “Europas Grönaste Stad”, där målet var att minska koldioxidutsläppen. När samordnad varudistribution har utvärderats av Växjö Kommun saknas ett helhetsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Samordnad varudistribution i Växjö kommun : En studie om returflödet av SRS-backar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sebastian Olsson; Christian Sjöström; Joel Cederberg; [2013]
  Nyckelord :Samordnad varudistribution; SRS-backar; Växjö kommun;

  Sammanfattning : Växjö kommuns mål är att minska sin miljöpåverkan från fossila bränslen och ett steg i detta är den samordnade varudistributionen. Rapportens fokus är inriktat på returhanteringen av SRS-backar som ingår i den samordnade varudistributionen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samordnad varudistribution i växjö.

Din email-adress: