Sökning: "samordnad varudistribution i växjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden samordnad varudistribution i växjö.

  1. 1. Samordnad varudistribution i Växjö kommun : En studie om returflödet av SRS-backar

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Sebastian Olsson; Christian Sjöström; Joel Cederberg; [2013]
    Nyckelord :Samordnad varudistribution; SRS-backar; Växjö kommun;

    Sammanfattning : Växjö kommuns mål är att minska sin miljöpåverkan från fossila bränslen och ett steg i detta är den samordnade varudistributionen. Rapportens fokus är inriktat på returhanteringen av SRS-backar som ingår i den samordnade varudistributionen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samordnad varudistribution i växjö.

Din email-adress: