Sökning: "samsjuklighet"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet samsjuklighet.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV ATT VÅRDA PERSONER MED PSYKIATRISK DIAGNOS INOM SOMATISK AKUTSJUKVÅRD

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Ivanoff; Klara Levin; [2018-01-25]
  Nyckelord :psykiatriska diagnoser; akutsjukvård; attityder; upplevelser;

  Sammanfattning : Den ökande andelen hos befolkningen som diagnostiseras med en psykiatrisk diagnos är enbidragande faktor till att sjukvården är komplex och resurskrävande. Personer medpsykiatriska diagnoser vårdas frekvent i den somatiska akutsjukvården. Patientgruppen har enbevisad samsjuklighet med somatiska sjukdomar och får en sämre somatisk vård. LÄS MER

 2. 2. "No action today, no cure tomorrow" : Riskfaktorer associerade med samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Åsa Johansson; [2018]
  Nyckelord :antibiotic resistance; community acquired methicillin resistant staphylococcus aureus; prevention; public health; risk factors; antibiotikaresistens; folkhälsa; prevention; riskfaktor; samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus;

  Sammanfattning : Inledning: Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot global folkhälsa. Meticillinresistent Staphylococcus aureus, tidigare främst associerat med sjukhusvård, överförs nu mellan individer i samhället (samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus). LÄS MER

 3. 3. ”Finns det någon som bryr
 sig?” - Socialsekreterares upplevelser om att möta individer i samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Malmberg; Amanda Nilsson Mattisson; [2018]
  Nyckelord :Addicted; Comorbidity; Cooperation; Exposure; Mental illness; Risk ans protection; Social secretary;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en förståelse för hur socialsekreterare uppmärksammar samsjuklighet hos individer som söker hjälp för beroende. Vidare undersöks hur socialsekreterare upplever mötet med individer som har beroende och som har psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av den äldre patientens omvårdnad vid urininkontinens. En empirisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Hew Thach; Maria Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Kommunal hälso-och sjukvård; Kvalitativ studie; Kärnkompetenserna; Sjuksköterskors upplevelse; Urininkontinens; Äldre;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV DEN ÄLDRE PATIENTENS OMVÅRDNAD VID URININKONTINENS EN EMPIRISK INTERVJUSTUDIE EMELIE HEW THACH MARIA JEPPSSON Hew Thach, E & Jeppsson, M. Sjuksköterskors upplevelser av den äldre patientens omvårdnad vid urininkontinens. En empirisk intervjustudie. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sarah Aloui; Tina Toba Afshar; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; somatisk vård; kunskapsbrist; vårdlidande; rädsla; upplevelser; samsjuklighet;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård. För att kunna fördjupa och sammanställa tidigare forskningar om ämnet är det en fördel att göra en litteraturstudie. I arbetet ingår 14 artiklar, kvalitativa och kvantitativa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samsjuklighet.

Din email-adress: