Sökning: "samsjuklighet"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet samsjuklighet.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV ATT VÅRDA PERSONER MED PSYKIATRISK DIAGNOS INOM SOMATISK AKUTSJUKVÅRD

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Ivanoff; Klara Levin; [2018-01-25]
  Nyckelord :psykiatriska diagnoser; akutsjukvård; attityder; upplevelser;

  Sammanfattning : Den ökande andelen hos befolkningen som diagnostiseras med en psykiatrisk diagnos är enbidragande faktor till att sjukvården är komplex och resurskrävande. Personer medpsykiatriska diagnoser vårdas frekvent i den somatiska akutsjukvården. Patientgruppen har enbevisad samsjuklighet med somatiska sjukdomar och får en sämre somatisk vård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatisk avdelning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Backman; Matilda Holmlund; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; somatisk avdelning; attityder; stigmatisering; samsjuklighet; kompetens; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Många av de patienter som vårdas på somatiska avdelningar lider också av samtidig psykisk ohälsa. Det innebär att det finns behov av kunskap att bemöta dessa patienter hos sjuksköterskor på somatiska avdelningar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med somatisk sjukdom med samtidig psykisk sjukdom : En Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marcus Apelman; Simon Anderssson; [2018]
  Nyckelord :Somatisk sjukdom; Psykisk sjukdom; Samsjuklighet; Sjuksköterska; Erfarenhet; Kunskap; Förhållningsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med en psykisk sjukdom dör betydligt tidigare än personer som inte har en psykisk sjukdom. Detta sker ofta i somatiska sjukdomar såsom cancer, kardiovaskulära sjukdomar och från trauma av våld och olyckor. LÄS MER

 4. 4. UPPLEVELSER AV FYSISK TRÄNING PÅ FRISKVÅRDSANLÄGGNING VID REUMATOID ARTRIT : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Danarp; [2017]
  Nyckelord :inflammatorisk ledsjukdom; fysisk aktivitet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) visar sig främst genom ledinflammationer, med symtom som smärta, nedsatt funktion och sjukdomsrelaterad trötthet. Samsjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar och osteoporos är stor. Många personer med RA kommer inte upp i nivån för hälsofrämjande fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och självupplevda symtom förbättrats hos personer med KOL, stadium 2, efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten läppandning?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Andersson; [2017]
  Nyckelord :COPD; physiotherapy; core stability exercise; pursed lip breathing therapy; saturation; physical function; KOL; fysioterapi sjukgymnastik; bålstabilitet; sluten läppandning; saturation; fysisk funktion.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: KOL är en obstruktiv lungsjukdom med luftflödesbegränsningar pga.  kronisk bronkit och emfysem. De patofysiologiska mekanismer är en progressiv inflammatorisk process som påverkar hela kroppen. De viktigaste behandlingsstrategierna är rökstopp, farmakologisk behandling samt fysisk träning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samsjuklighet.

Din email-adress: