Sökning: "samverkan förskola hem"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden samverkan förskola hem.

 1. 1. Anknytning : Pedagogernas roll och ansvar för en god anknytning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tina Hipsi; Annie Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; inskolning; pedagog; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Bakgrund Vi har valt att undersöka vilken roll pedagoger anser att de har för barnets anknytning, vidinskolning och vid olika inskolningsmodeller. Studien redogör för olika inskolningsmodeller som pedagogerna väljer mellan, svårigheter som kan uppstå vid inskolningen, pedagogernas roll för en god relation och vårdnadshavarsamverkan. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan hem och förskola - ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Jerneck Thell; Carolina Wallberg; [2018]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskola; samverkan; utvecklingsekologisk teori; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Jerneck Thell, Malin och Wallberg, Carolina (2017), Samverkan mellan hem och förskola - ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet. LÄS MER

 3. 3. Barn i behov av särskilt stöd : Vårdnadshavares perspektiv på samverkan mellan hem och förskola

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Linnea Fjällström; Natalie Öberg; [2017]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskola; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samverkan i tiden : EN STUDIE OM SAMVERKAN MELLAN HEM OCH FÖRSKOLA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Utbildningsvetenskap och Matematik; Mälardalens högskola/Utbildningsvetenskap och Matematik

  Författare :Jenny Penttilä; Karolina Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; kommunikation; inflytande och delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger och vårdnadshavare samverkar i förskolans verksamhet. Studien har fokuserat kring i vilken utsträckning vårdnadshavarna ges möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. Studien var kvalitativ och omfattade nio intervjuer med fyra pedagoger och fem vårdnadshavare. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares erfarenheter av samverkan i vardagskontakten på förskolan : - med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sandra Olsson; Jonna Larsson; [2017]
  Nyckelord :Collaboration; Preschool - Home; Communication; Conversation; Participation; Influence; Samverkan; Förskola - hem; Kommunikation; Samtal; Delaktighet; Inflytande;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att undersöka förskollärares erfarenheter av samverkan i vardagskontakten på förskolan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Samverkansuppdraget fyller en stor funktion i förskollärarens yrkesroll och det är därför av stor vikt att kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare fungerar för att kunna uppnå en god samverkan mellan förskola och hem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samverkan förskola hem.

Din email-adress: