Sökning: "samverkan förskola hem"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden samverkan förskola hem.

 1. 1. Barn i behov av särskilt stöd : Vårdnadshavares perspektiv på samverkan mellan hem och förskola

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Linnea Fjällström; Natalie Öberg; [2017]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskola; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samverkan i tiden : EN STUDIE OM SAMVERKAN MELLAN HEM OCH FÖRSKOLA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Utbildningsvetenskap och Matematik; Mälardalens högskola/Utbildningsvetenskap och Matematik

  Författare :Jenny Penttilä; Karolina Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; kommunikation; inflytande och delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger och vårdnadshavare samverkar i förskolans verksamhet. Studien har fokuserat kring i vilken utsträckning vårdnadshavarna ges möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. Studien var kvalitativ och omfattade nio intervjuer med fyra pedagoger och fem vårdnadshavare. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares erfarenheter av samverkan i vardagskontakten på förskolan : - med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sandra Olsson; Jonna Larsson; [2017]
  Nyckelord :Collaboration; Preschool - Home; Communication; Conversation; Participation; Influence; Samverkan; Förskola - hem; Kommunikation; Samtal; Delaktighet; Inflytande;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att undersöka förskollärares erfarenheter av samverkan i vardagskontakten på förskolan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Samverkansuppdraget fyller en stor funktion i förskollärarens yrkesroll och det är därför av stor vikt att kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare fungerar för att kunna uppnå en god samverkan mellan förskola och hem. LÄS MER

 4. 4. Ett gott smamarbete som gynnar barnens utväckling och välbefinnande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Monika Cichy; [2017]
  Nyckelord :föräldrasamverkan; föräldraperspektiv; delaktighet; inflytande; samspel.;

  Sammanfattning : Varje dag sker det många möten mellan familjer och pedagoger i förskoleverksamhet. Möten som är grunden till ett välfungerande samarbete och trygga relationer mellan hem och förskola. LÄS MER

 5. 5. "Ingen vill väl bara höra negativa saker” : En kvalitativ studie om utformningen av utvecklingssamtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annica Jonasson; Linda Ahlin; [2017]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; samverkan; förskola;

  Sammanfattning : Utvecklingssamtal i förskolan ska genomföras kontinuerligt och är den samverkansform mellan hem och förskola som finns explicit beskriven i Läroplan för förskolan. I läroplanen står dock endast att utvecklingssamtal ska genomföras, inte hur det ska utformas. Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur utvecklingssamtal kan utformas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samverkan förskola hem.

Din email-adress: