Sökning: "scaffolding"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet scaffolding.

 1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 2. 2. Knowledge Construction in Multicultural Reading Projects

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Svatava Nigutova; [2018]
  Nyckelord :Multicultural education; Didactics; J. A. Banks; Vygotsky; knowledge construction; scaffolding; reading; perspective-taking; authentic texts; upper secondary school;

  Sammanfattning : This paper researches the theoretical background needed for the implementation of literary texts with multicultural themes for use in EFL courses in Sweden and it offers several concrete didactical solutions for multicultural reading. The theory of multicultural education by J. A. LÄS MER

 3. 3. Undervisningsmetoder och åtgärder för elever med språkstörning eller försenad språkutveckling : Lärares uppfattningar om undervisningsmetoder i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :late language development; language impairment; scaffolding; practice; teaching methods; elementary school; försenad språkutveckling; språkstörning; scaffolding; undervisning; undervisningsmetoder; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera några lärares uppfattningar när det gäller undervisningsmetoder och åtgärder för elever med språkstörning eller försenad språkutveckling i grundskolans tidigare år, samt när och hur elevernas språkliga svårigheter visar sig i undervisningssituationen. Metoden för insamlingen av empiriskt material är kvalitativa intervjuer med fyra lärare i grundskolans tidigare år. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Söderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; framgångsfaktorer; förutsättningar; inkludering; lärares inställning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söderberg, Ann (2018). Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv. Inclusion of pupils with autism spectrum disorder — challenges and facilitating factors from a teacher perspective. LÄS MER

 5. 5. "En förklaring är tydlig och konkret" : En studie om förklaringar i matematik i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Flori Sekulovska; [2018]
  Nyckelord :Explanations; mathematical tasks; mathematical education; Förklaringar; matematiska uppgifter; matematikundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how teachers explain mathematical tasks in the mathematical education in grade 2, and also which perception they have of explanations and their own teaching. The survey is supported by theories that focuses on explanations in the education. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet scaffolding.

Din email-adress: