Sökning: "scaffolding"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet scaffolding.

 1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 2. 2. "En förklaring är tydlig och konkret" : En studie om förklaringar i matematik i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Flori Sekulovska; [2018]
  Nyckelord :Explanations; mathematical tasks; mathematical education; Förklaringar; matematiska uppgifter; matematikundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how teachers explain mathematical tasks in the mathematical education in grade 2, and also which perception they have of explanations and their own teaching. The survey is supported by theories that focuses on explanations in the education. LÄS MER

 3. 3. Ett inkluderat litteratursamtal : En studie med andraspråkselever i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maria Gardstig; Danny Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Literature discussion; second language learners; scaffolding; include; Litteratursamtal; andraspråkselever; stöttning; inkludering;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka på vilka sätt lärare arbetar med litteratursamtal där det både finns elever med svenska som förstaspråk och som andraspråk. Studiens fokus är på lärares planering av litteratursamtalet och tankar om vad som är mer eller mindre framgångsrikt för andraspråkselever. LÄS MER

 4. 4. Möjliga framgångsfaktorer för elever i språklig sårbarhet : En intervjustudie med lärare som fått fortbildning och handledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna-Karin Bäcklund; [2018]
  Nyckelord :språkstörning; inkludering; tillgänglighet; kommunikation; scaffolding; cirkelmodellen; fortbildning; handledning;

  Sammanfattning : The present study focuses on students with linguistic vulnerability. It may be students who have diagnosed language impairment, but also students with similar expressions/needs. It is an interview study of teachers who have received further education and tutorials on the subject. LÄS MER

 5. 5. Augmented reality och dess pedagogiska implikationer : en analys baserad på ett sociokulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Karin Revenhorn; Pontus Jansén; [2018]
  Nyckelord :AR; Augmented reality; sociocultural perspective; Vygotsky; ICT; Flow; motivation; learning attitudes; teaching; classroom; Augmented reality; AR; sociokulturellt perspektiv; Vygotsky; IKT; Flow; motivation; interaktivitet; attityd; teknik; praxis modellen; lärande; pedagogik; klassrumsundervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to partly investigate what the application of Augmented Reality tools could look like within the context of formal classroom didactics and partly to discover how these pedagogical tools can be supported from a sociocultural perspective. The study shows that AR (Augmented reality) can provide an increased production of knowledge and motivation, and also develop a significantly more positive attitude towards the learning process and the teaching material. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet scaffolding.

Din email-adress: