Sökning: "scb miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden scb miljö.

 1. 1. Genus och valdeltagande i Värmland : En uppsats om valdeltagande i Karlstad samt landskommunerna Östra fågelvik och Nyed mellan 1919–1950.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Viktor Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Historia; genus; valdeltagande; Värmland;

  Sammanfattning : This essay is about the political participation in three communities in Värmland between the years of 1919-1950. The research is done in Karlstad, Östra Fågelvik and Nyed. The purpose of the essay is to find out if there were an existing correlation between were people lived and communal political participation. LÄS MER

 2. 2. Ingen kan inte göra allt, men alla kan göra något? : En komparativ studie om hur individer resonerar kring miljöansvar i vardagen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Emma Tideström; [2016]
  Nyckelord :environmental belief-action-gap; environmental responsibility; environmental citizenship; cognitive dissonance theory; sustainable household behaviour;

  Sammanfattning : This study is based on discussions with three focus groups on the issue of individuals' views on environmental responsibility in everyday life. Responsibility is the red thread that emerged from the empirical material from the focus groups and the theoretical framework. LÄS MER

 3. 3. Elevhälsa ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ylva Kroona; [2016]
  Nyckelord :Elevhälsa; Skolresultat;

  Sammanfattning : Varje dag går över en miljon barn (scb.se) till skolan i Sverige. Där tillbringar de upp till åtta timmar per dag, fem dagar i veckan under nio år. De allra flesta läser sedan gymnasiet tre år till. LÄS MER

 4. 4. Stadens Mellanrum – ett förtätningsprojekt i Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Marcus Svedlund; [2016]
  Nyckelord :Arkitektur; Malmö; förtätning; bostäder; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : År 2006 var året då fler människor bodde i städer än på landsbygden och år 2030 uppskattas 5 miljarder människor bo i en urban miljö. Att lösa boendesituationen för de som flyttar till städer är ett globalt problem som kommer bli viktigare än någonsin tidigare att lösa. LÄS MER

 5. 5. Fritidshusturism i Värmdö kommun : En studie om dess hållbarhet och framtid

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Marie Bjursäter; Petra Oxalaryd; [2014]
  Nyckelord :Tourism; second homes; sustainability; Värmdö municipality; Turism; fritidshus; hållbarhet; Värmdö kommun;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa fritidshusturismens styrkor och svagheter i tre olika aspekter av hållbarhet: ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt att undersöka fritidshusens framtida betydelse för den hållbara turismen i Värmdö kommun.Metod: För denna uppsats har vi använt en kombinationsstrategi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet scb miljö.

Din email-adress: