Sökning: "scenisk gestaltning av"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden scenisk gestaltning av.

 1. 1. Digitalt kompetent? : En studie kring hur bildlärare resonerar kring, och arbetar med, elevers digitala kompetens i bildklassrummet, samt hur elever kan definiera och gestalta digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Charlotte Kvarnström; [2018]
  Nyckelord :Digital competence; digitalizing; visual arts; sociocultural theory; design for learning; theory of capital; Digital kompetens; digitalisering; bildämnet; sociokulturell teori; design för lärande; kapitalsteori;

  Sammanfattning : Vi lever i ett allt mer digitaliserat samhälle, och digitala verktyg är en naturlig del av människors vardag. Skolverket har inför hösten 2018 ändrat i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen för att ge elever en större digital kompetens att kunna hantera den nya digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. Att gestalta visor från Östergötland - Ett sökande efter sånglig identitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lisa Johansson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik Description in artistic process; utbildningsvetenskap; konstnärlig processbeskrivning; scenisk gestaltning; ReeBoot Omstart; interpretation; sångteknik; Folkmusik; identitet; Visor; folk music; folk songs; identity; Scenic form; singing technique; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Under en period mellan 1700-talet till början av 1900-talet upptecknades en mängd folksånger och danslåtar i Östergötland, min hembygd. Syftet med detta arbete är att artikulera kunskap om en scenmusikalisk process som i sin tur haft som mål att synliggöra detta material: genom att välja ut, arrangera, programsätta och tillsammans med medmusiker framföra östgötska visor har jag i en processbeskrivande fallstudie velat undersöka hur de kan bilda en scenmusikalisk helhet som kommunicerar detta skiftande historiska material till en publik i vår tid. LÄS MER

 3. 3. Låt musiken beröra : interpretationens betydelse för skillnader i uttryck inom sång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rebecca Häller; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; uttryck; känsla; interpretation; sånginterpretation; musikalisk gestaltning; textlig gestaltning; scenisk gestaltning; sångteknik; sångtexter; instudering; Stanislavskij;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att med hjälp av gestaltning och interpretation inom sång, jämföra skillnaderna i uttrycket utifrån ett videodokumenterat före- och efterresultat. Jag använde mig av två olika tekniker på fyra låtar och innan instuderingen började filmades det när jag sjunger varje låt för att få ett före-resultat. LÄS MER

 4. 4. ÅH, HERREGUD! En musikalisk FÖRställning från BB till Hospice!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Martina Pettersson Lindgren; [2016-10-14]
  Nyckelord :Scenisk gestaltning; tro; tvivel; humor; Majken Johansson; Tomas Tvivlaren; Yentl; Rent; Michail Bachtin;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas en scenisk gestaltning där begreppen tro, tvivel, acceptans och trots står i centrum. Utgångspunkten för arbetet med den sceniska gestaltningen var en personlig upplevelse, en moders död i samband med en dotters födelse. LÄS MER

 5. 5. Döden utan dö är den

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Caisa-Stina Forssberg; [2016-06-17]
  Nyckelord :scenisk gestaltning; dramatik; skådespeleri; kvinnoroller; teater; feminism; dramatiskt berättande; nyskriven dramatik;

  Sammanfattning : Jag vill genom mitt konstnärliga undersökande förändra det gängse traditionella sätt som vi gestaltar kvinnor på scenen. Jag kommer i mitt arbete utgå från den klassiska dramatiken och ge några väl kända kvinnoroller en starkare röst och en ny kontext. Jag ger dom en form av litterär och scenisk fortsättning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet scenisk gestaltning av.

Din email-adress: