Sökning: "schedule"

Visar resultat 1 - 5 av 555 uppsatser innehållade ordet schedule.

 1. 1. Lärares uppfattning och användning av formativ bedömning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Malin Bladh; [2018-02-09]
  Nyckelord :Formative assessment; assessment; feedback; sociocultural perpective; educational evaluation;

  Sammanfattning : The structure of society should be reflected within the school and school work, and hence working with formative evaluation is of high importance. The Swedish society is represented by humans from different backgrounds, experience and religions. LÄS MER

 2. 2. Medium term planning with Evolution : Comparison with current method at LKAB Svappavaara

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Koen Vos; [2018]
  Nyckelord :mining; production scheduling; mine planning;

  Sammanfattning : This thesis looks at the medium term mine planning process and tools in the Leveäniemi open pit mine operated by LKAB Svappavaara. The current planning process uses software, Chronos, which was previously used successfully to perform medium term planning for the Gruvberget mine, which is also operated by LKAB Svappavaara. LÄS MER

 3. 3. El horario como factor marco en la enseñanza del español a nivel escolar en Suecia : Un estudio sobre la disposición del horario y su posible incidencia en el proceso de enseñanza.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Tove Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Frame factors; schedule; education; foreign languages; compulsory school.; Factores marco; horario; enseñanza; lenguas extranjeras; la secundaria obligatoria.;

  Sammanfattning : Resumen El presente estudio se centra en el horario como factor marco en la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) en la escuela secundaria obligatoria. El punto de partida es que hay diferentes condiciones en las instituciones escolares para la enseñanza de ELE. LÄS MER

 4. 4. Innebandyföreningar verksamma inom ett upplevelserum : En kvalitativ studie om innebandyföreningars tjänsteerbjudande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Kokljuschkin; Victor Ohlström; [2018]
  Nyckelord :Spectators; sport organizations; service offerings; added value; experience; Åskådare; idrottsorganisationer; tjänsteerbjudande; mervärde; upplevelse;

  Sammanfattning : Åskådarna inom idrottssektorn har en aktiv roll och en stor betydelse för idrottsorganisationers ekonomi. Tidigare forskning visar att det är viktigt för idrottsorganisationer att integrera med åskådarna med tilläggstjänster som skapar mervärde, eftersom matchen i sig säkerställer inte återkommande åskådare. LÄS MER

 5. 5. Hur kan ett motiverande klimat skapas på idrottslektionen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; Gustaf Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa Idrott Skola Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med vår text är att beskriva vad som motiverar folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet till att idrotta. Utifrån det syftet vill vi ta reda på kring hur ett klimat kan skapas på idrottslektionen som leder till att ungdomar vill idrotta även på sin fritid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet schedule.

Din email-adress: