Sökning: "seedcleaning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet seedcleaning.

  1. 1. Svensk utsädeproduktion : en kvalitativ intervjustudie om beredning av vete och korn

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Johan Bramstorp; [2013]
    Nyckelord :rensning; sortering; utsäde; produktion; svensk utsädesproduktion; utsädesrensning; produktionsanläggning utsäde; cleaning; sorting; seed; production; Swedish seedproduction; seedcleaning; seedproduction facility;

    Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie tittar jag närmare på hur anläggningarna fungerar och vilka olikheter som finns hos Sveriges utsädesproducenter. Efter att så många anläggningar som möjligt hittats och intervjuats, så jämfördes detta antal anläggningar med en lista hos Jordbruksverket. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet seedcleaning.

Din email-adress: