Sökning: "sekulär"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet sekulär.

 1. 1. Tradition och överlevnadsvärdens resa genom tiden? : Ett kvantitativt arbete som jämför tradition och överlevnad över tid.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jessica Jonasson; [2018]
  Nyckelord :Modernitet; postmodernitet; överlevnadsdimension; självförverkligandedimension; traditionsdimension; sekulär-rationelldimension; World Value Surevey;

  Sammanfattning : Det här arbetets syfte är att undersöka hur ett urval länder placerar och förändrar sigöver tid sett till överlevnads och traditionsdimensionen som presenteras av Inglehart& Baker. Detta sker genom en kvantitativ metod och mer specifikt en sekundäranalysav material sammanställt av World Value Survey. LÄS MER

 2. 2. Kyrkor från religiösa byggnader till brandscapes inom upplevelseekonomin : Om post-sekulära kyrkor i Stockholmsområdet

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Helena Kihlanki; [2018]
  Nyckelord :Övertaliga kyrkor; kulturarv; sekularisering; estetisering; historisering; post-sekulär stad; upplevelseekonomi; adderat värde; brandscape.;

  Sammanfattning : Studien delger fyra specifika fall av kyrkor i Stockholmsområdet som sålts ut under 2000-talet till nya användare som använder kyrkorna huvudsakligen för andra användningar än de ursprungliga kyrkliga (helig gemenskap och kristen gudstjänst). Studien är en etnologisk fältstudie och bygger på intervjuer med de nya användarna och observationer av de studerade kyrkorna: Betlehemskyrkan, Baptistkyrkan i Gustavsberg, Löftets kyrka och S:t Paulskyrkan. LÄS MER

 3. 3. Ateism och sekulära livsåskådningar i religionskunskapsundervisningen : En kvalitativ studie om hur religionskunskapslärare i gymnasiet behandlar ateism och sekulära livsåskådningar i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Andjelika Kastuma; [2018]
  Nyckelord :Ateism; sekulära livsåskådningar; religionskunskapsundervisning; religionskunskapslärare; den sekularistiska diskursen;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur religionskunskapslärare behandlar ateism och sekulära livsåskådningar inom ämnet religionskunskap. Syftet med denna studie är att analysera hur religionskunskapslärare förhåller sig till och resonerar kring ateism och sekulära livsåskådningar i sin undervisning. LÄS MER

 4. 4. Psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning : erfarenheter av likhet och olikhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Jenny Walan; [2017]
  Nyckelord :Psychodynamic psychotherapy; Psychotherapist; Spiritual direction; Spiritual director; Andlig vägledare; Andlig vägledning; Psykdynamisk psykoterapi; Psykoterapeut;

  Sammanfattning : Inledning: Syftet med denna studie är att undersöka likheter och olikheter mellan psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning utifrån upplevelsen hos de som har erfarenhet av att möta människor i både psykoterapi och andlig vägledning. Förhoppningen är att studien kan bidra till ökad förståelse för såväl likheter som olikheter de olika samtalsmetoderna, med psykologiskt perspektiv och med andligt perspektiv, emellan. LÄS MER

 5. 5. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sekulär.

Din email-adress: