Sökning: "sekulär"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet sekulär.

 1. 1. Psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning : erfarenheter av likhet och olikhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Jenny Walan; [2017]
  Nyckelord :Psychodynamic psychotherapy; Psychotherapist; Spiritual direction; Spiritual director; Andlig vägledare; Andlig vägledning; Psykdynamisk psykoterapi; Psykoterapeut;

  Sammanfattning : Inledning: Syftet med denna studie är att undersöka likheter och olikheter mellan psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning utifrån upplevelsen hos de som har erfarenhet av att möta människor i både psykoterapi och andlig vägledning. Förhoppningen är att studien kan bidra till ökad förståelse för såväl likheter som olikheter de olika samtalsmetoderna, med psykologiskt perspektiv och med andligt perspektiv, emellan. LÄS MER

 2. 2. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Hederskultur i Sverige… : Att leva med hederskultur som unga kvinnor i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sonja Sarkis; [2017]
  Nyckelord :hedersvåld; kvinnor; samhälle; förtryck; våld;

  Sammanfattning : The essay describes what honor-related violence is and means. There is a perception that honor-related violence only involves physical violence, but the truth is that the physical is only a fraction. In Sweden, there is two big cases of honor killings, Fadime and Pelas. LÄS MER

 4. 4. Att bära hijab i en svensk kulturell kontext : En intervjustudie av åtta svenska muslimska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Vanler Pedersen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet muslimer som bor i Sverige har genom de senaste årtiondenas invandring ökat kraftigt. Detta har också lett till att islam har blivit mer synlig som en del av den religiösa offentligheten i Sverige, ett land där majoritetsbefolkningen är kristen. LÄS MER

 5. 5. Sprida aska, var och varför? : om gravskicket askspridning och dess plats(er) i landskapet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elfrida Klacka; [2017]
  Nyckelord :askspridning; askspridningsplatser; plats; ritualisering; landskapspreferens; individualism; sekulär; valfrihet;

  Sammanfattning : I Sverige har aska sedan 1958 fått spridas utanför begravnings- platsen. Att sprida aska är en sekulär företeelse och en individuellt formad handling som under senare år ökat kra igt. Askan består av benbitar som blir kvar e er kremering och som sedan blir nmalda till ett ljust pulver. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sekulär.

Din email-adress: