Sökning: "self- sufficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden self- sufficiency.

 1. 1. Visualization of electricity consumption and solar panel production for house owners

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Filip Hammarberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In only two hours, the earth receives sunlight containing the amount of energy equivalent to one year’s electricity consumption of the entire population. Yet only 0.09 percent of the electricity production in Sweden 2016 came from solar energy. LÄS MER

 2. 2. Kraftfoder baserat på spannmål eller betfiber i fullfodersystem till svenska mjölkkor : effekter på mjölkavkastning, foderkonsumtion och resursutnyttjande

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Matilda Johansson; [2018]
  Nyckelord :mjölkproduktion; biprodukter; potentiellt humant livsmedel;

  Sammanfattning : The use of cereals as feedstuffs for ruminants has been questioned, critics claim that only fiber rich feed materials such as roughage and by-products belong in dairy cattle feeding. In feed based on by-products, the cereals are usually replaced with sugar beet pulp to provide the dairy cattle with easily fermented carbohydrates. LÄS MER

 3. 3. Om allt går åt skogen : organiseringen av den svenska livsmedelsberedskapen och skogsmiljöernas bidrag ur ett kapacitetsperspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Larsson; [2018]
  Nyckelord :livsmedelsberedskap; kapacitetsteori; skogliga livsmedelsresurser; beredskap; civilt försvar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organiseringen av den svenska livsmedelsberedskapen ser ut. Bakgrunden till detta är att Sverige för första gången sedan början av 2000-talet har påbörjat återuppbyggnaden av ett civilt försvar, där livsmedelsberedskapen är en aspekt att ta hänsyn till. LÄS MER

 4. 4. Salutogent arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Arnela Lozic; Anna Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :arbetslöshet; social exkludering; arbetsmarknadsinsats; salutogent arbetssätt; sysselsättning; unemployment; social exclusion; labor market effort; salutogenic work; employment;

  Sammanfattning : Arbetslöshet bland unga vuxna är ett växande samhällsproblem. Anställda på arbetsmarknadsinsatser arbetar för att motverka denna problematik. Forskning påvisar att deltagande i arbetsmarknadsinsatser långsiktigt bidrar till komplettering av gymnasiestudier, inträde till arbetsmarknaden samt minskade symtom av psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Techno-economic analysis of the Local System Operator concept in a multi-dwelling unit in Sweden : A parametric sizing and optimization of a PV-battery system with EVs equipped with vehicle-to-home application

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik; KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Joel Mars Bodell; Camilo Tapia Chiriboga; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The climate change of the environment raises concerns about the increasing greenhouse gas (GHG) emissions where the energy sector is a large contributor to the emission problems. As the electricity demand rises, due to increased population, urbanisation, and improved lifestyle, expanding the renewable generation can solve the problem of covering the increased electricity demand while decreasing the GHG emissions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet self- sufficiency.

Din email-adress: