Sökning: "semantisk domän"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden semantisk domän.

 1. 1. En kartläggning av kalendariska termer i svenskt teckenspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Mindy Drapsa; [2017]
  Nyckelord :Svenskt teckenspråk; kalender; semantisk domän; typologisk parameter;

  Sammanfattning : Kartläggningen av kalendariska tecken som semantisk domän i det svenska teckenspråket grundar sig på en pågående tjeckisk teckenspråkstypologisk studie. Parametrar som kartläggningen fokuserar på är bokstaverade tecken, sammansatta tecken, sifferinkorporering och tecken som placeras utmed tidslinjer. LÄS MER

 2. 2. ”De e ju lite sunt förnuft å så...” : Om lärares perspektiv på fostran

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Maria Olsson; [2014]
  Nyckelord :Content analysis; curriculum theory; elementary school; fostran; interview; teacher; Fostran; grundskolan; innehållsanalys; intervju; lärare; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att se hur lärare i årskurs 1, 3 och 6 i olika socioekonomiska områden resonerar kring fostran i skolan. Studien grundar sig i en fundering som framkom i och med min C-uppsats: hur ser lärare på begreppet fostran? I den svenska läroplanen talas det om en fostran som inte är definierad och då det är lärarna som senare ska implementera sin tolkning av begreppet i sin verksamhet, är det intressant att se hur lärare resonerar kring begreppet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet semantisk domän.

Din email-adress: