Sökning: "sensorer"

Visar resultat 1 - 5 av 454 uppsatser innehållade ordet sensorer.

 1. 1. EN GEMENSAM LÖSNING FÖR INFORMATIONSUTBYTE INOM TÅGOCH JÄRNVÄGSBRANSCHEN? En explorativ studie kring möjligheter och barriärer

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Clara Grundström; Camilla Spik; [2018-06-29]
  Nyckelord :Internet of Things; samverkan; plattform; innovation;

  Sammanfattning : Today there is a need for an effective exchange of information in the train- andrailway industry. An effect of this increased information exchange can be, forexample, increased punctuality of the trains. Delays today are a problem in theindustry and Sweden is one of five countries in Europe where travelers are the mostdissatisfied. LÄS MER

 2. 2. Internet of Things (IoT): avskalad plattform i Java

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Fredrik Eriksson; [2018]
  Nyckelord :IoT; REST; open-source; MySQL; sockets; Java; IoT; REST; open-source; MySQL; sockets; Java;

  Sammanfattning : The need of smart devices that uses sensors have never been higher and by the year 2020 it will be over 50 billion devices connected to the internet. All these devices that uses a sensor and are connected to the internet are a part of something called Internet of Things. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av ventilationssystem i en skola : Behovsstyrd ventilation i fastigheten Eken i Karlstad kommun

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefina Johansson; [2018]
  Nyckelord :ventilation; energieffektivisering; behovsstyrning;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads-och servicesektorn för nästan 40 % av den totala energianvändningen och därför har många byggnader behov av energieffektivisering. Arbetet utgår från Eken, en del av Karlbergsskolan i centrala Karlstad, som är en kulturmärkt byggnad från 1890-talet. LÄS MER

 4. 4. Strobed IR Illumination for Image Quality Improvement in Surveillance Cameras

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Steve Darmadi; [2018]
  Nyckelord :surveillance camera; infrared; strobing; rolling shutter; license plate recognition; övervakningskamera; infraröd; strobing; rullande slutare; registreringsskyltigenkänning;

  Sammanfattning : Infrared (IR) illumination is commonly found in a surveillance camera to improve night-time recording quality. However, the limited available power from Power over Ethernet (PoE) connection in networkenabled cameras restricts the possibilities of increasing image quality by allocating more power to the illumination system. LÄS MER

 5. 5. Detektering av hindrat trafikflöde på väg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Björklund; Sebastian Kullengren; [2018]
  Nyckelord :Smart cities; Embedded systems; Sensors; LIDAR; IoT; Infrastructure; Traffic; Smarta städer; Inbyggda system; Sensorer; LIDAR; IoT; Infrastruktur; Trafik;

  Sammanfattning : Antalet vägtrafikanter ökar varje år, och med det ökar trängseln. För att bekämpa detta har undersökningar gjorts på uppkoppling av infrastruktur och användning av sensorer. Sensorer kan användas för att minska trafikköer, genom att till exempel upptäcka stillastående fordon eller föremål på vägen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sensorer.

Din email-adress: