Sökning: "serotiny"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet serotiny.

  1. 1. Hur mycket frö sprids från Pinus contorta? : kottproduktion, serotinitet och frökvalitet i relation till beståndsålder i södra Norrland

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Ronja Jägbrant; [2014]
    Nyckelord :Contorta; Pinus contorta; stratifiering; serotinitet; invasiva arter; exot; norra Sverige; lodgepole pine; stratification; serotiny; invasive species; exotic species; Northern Sweden;

    Sammanfattning : Contortatall (Pinus contorta ssp. latifolia) började planteras storskaligt i Sverige runt år 1970 men det dröjde till 1987 förrän Sverige lagstiftade begränsningar för hur den fick användas i skogsbruket. Detta gjordes bland annat på grund av att det saknades information om dess spridningsförmåga. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet serotiny.

Din email-adress: