Sökning: "service för"

Visar resultat 1 - 5 av 7221 uppsatser innehållade orden service för.

 1. 1. "Jag är fan skitbra på att instagramstalka". Instagram som verktyg för övervakning av andra och sig själv, ur ett användarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Caroline Andersson Willaume; [2017-06-28]
  Nyckelord :surveillance; instagram; social media; self-presentation;

  Sammanfattning : This essay examines the process of surveillance by users of the social media Instagram. By using theories of surveillance together with theories of self presentation it concludes that there is a connection between surveillance and identity for users on Instagram. Users monitor other users simultaneously and reciprocally. LÄS MER

 2. 2. Förändrade yrkesroller i vården. En lösning på flera problem?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rebecka Rydén; Thea Välipakka; [2017-06-22]
  Nyckelord :offentlig Förvaltning; uppgiftsväxling; professionalisering; avprofessionalisering; jurisdiktion;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur en uppgiftsväxling, som uppstårgenom att man inför en ny yrkesroll till ett redan befintligt system av yrkesroller,påverkar de enskilda yrkesrollerna i detta system.Teori: Studien utgår från Andrew Abbotts professionsteori “The System ofProfessions” - Att se till den enskilda yrkesrollen i ett system av flerayrkesroller, och hur de påverkar varandra genom inter- och intraprofessionellamekanismer. LÄS MER

 3. 3. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-19]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonas självbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal i kommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar och hinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar för att reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 4. 4. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-11]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonassjälvbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personermed funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal ikommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar ochhinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar föratt reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 5. 5. Water Management in the midst of Climate Change and Growing Tourism: A Field Study from the Peruvian Andes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Robert Nylander; [2017-03-28]
  Nyckelord :Water Management; Peruvian Andes; Water Users; Climate Change; Tourism;

  Sammanfattning : According to climate researchers, melting glaciers is one of the most sever effects of the globalclimate change. Peru that contains more than seventy percent of the world’s tropical glaciers isparticularly vulnerable to this effect. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet service för.

Din email-adress: