Sökning: "service för"

Visar resultat 1 - 5 av 6850 uppsatser innehållade orden service för.

 1. 1. Innanför murarna. En kvalitativ studie av hur fängelsepräster hanterar arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Lundberg; [2017-02-27]
  Nyckelord :coping; religious coping; prison chaplain; religion in prison; stress;

  Sammanfattning : This study examines how prison chaplains from the Church of Sweden feel abouttheir work environment and how they cope with work related stress. The aim of thestudy is to see if they use any religious coping strategies. To identify differentstrategies Pargament´s theory about religious coping has been used. LÄS MER

 2. 2. ”Hon dog på grund av dåliga politiska beslut” En fallstudie på opinionsmaterial om den MS-sjuka kvinnan som dog på en offentlig toalett

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Engström; Moa Carlsson; [2017-01-31]
  Nyckelord :ledare; insändare; disability; news; multiple sclerosis; representation; opinion; role; roll; funktionsvariation; MS; multipel skleros; funktionshindrade; nyheter; media; LSS; assistans; debattartiklar; krönika;

  Sammanfattning : This study examines the news report of a case with a woman with multiple sclerosis who died in a public bathroom at a shopping mall in Malmö, in October 2016. We also study the way she and her death is used in articles and texts of opinion and the arguments used in the debate. LÄS MER

 3. 3. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Frontlinjemedarbetaren – en strategisk praktiker: En studie kring frontlinjemedarbetares meningsskapande och strategiska kompetens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maria Alwén; [2017]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på den så kallade frontlinjemedarbetaren ur både ett me-ningsskapande och strategiskt perspektiv. I studien analyserar och problematiserar jag dels hur frontlinjemedarbetare skapar mening kring organisatoriska strategier, och hur frontlinjemedarbetare agerar strategisk i sin yrkesroll. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning : -En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Caroline Bergman; Sofie Johansson; [2017]
  Nyckelord :telephone triage; self-care; experience; communication; nursing; telefonrådgivning; egenvård; erfarenhet; upplevelse; kommunikation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tanken med telefonrådgivningen var både att minska antalet besök hos läkarna men även öka tillgängligheten genom att slussa patienterna till rätt vårdnivå i början av sjukdomsprocessen. Sjuksköterskan i telefonrådgivningen ska göra adekvata och välgrundade omvårdnadsbedömningar utifrån den vårdsökandes individuella hälsoproblem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet service för.

Din email-adress: