Sökning: "service för"

Visar resultat 1 - 5 av 6910 uppsatser innehållade orden service för.

 1. 1. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-19]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonas självbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal i kommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar och hinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar för att reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 2. 2. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-11]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonassjälvbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personermed funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal ikommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar ochhinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar föratt reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 3. 3. Water Management in the midst of Climate Change and Growing Tourism: A Field Study from the Peruvian Andes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Robert Nylander; [2017-03-28]
  Nyckelord :Water Management; Peruvian Andes; Water Users; Climate Change; Tourism;

  Sammanfattning : According to climate researchers, melting glaciers is one of the most sever effects of the globalclimate change. Peru that contains more than seventy percent of the world’s tropical glaciers isparticularly vulnerable to this effect. LÄS MER

 4. 4. "Föräldraansvaret [...] kan dock i vissa fall behöva kompletteras med insatsen personlig assistans". Om barns rätt till personlig assistans, föräldrars ansvar och rättssäkerhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Amnell; [2017-03-27]
  Nyckelord :Socialrätt; Familjerätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur föräldrars ansvar för barns grundläggande behov beaktas i bedömningen av huruvida ett barn med funktionsnedsättning har rätt till personlig assistans eller assistansersättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade respektive socialförsäkringsbalken. Fokus för uppsatsen ligger på innehållet i rättskällorna; lagtext, lagens förarbeten och praxis från Högsta förvaltningsdomstolen. LÄS MER

 5. 5. Innanför murarna. En kvalitativ studie av hur fängelsepräster hanterar arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Lundberg; [2017-02-27]
  Nyckelord :coping; religious coping; prison chaplain; religion in prison; stress;

  Sammanfattning : This study examines how prison chaplains from the Church of Sweden feel abouttheir work environment and how they cope with work related stress. The aim of thestudy is to see if they use any religious coping strategies. To identify differentstrategies Pargament´s theory about religious coping has been used. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet service för.

Din email-adress: