Sökning: "service för"

Visar resultat 1 - 5 av 7506 uppsatser innehållade orden service för.

 1. 1. Idrottsskador inom parajudo - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Nicolina Pernheim; [2017-11-15]
  Nyckelord :Judo; Parasport; Idrottsskador; Enkätstudie; Synnedsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen inom parasporten går snabbt framåt samtidigt som det finns lite kunskap om parasportskador. Befintlig forskning är varken idrotts- eller funktionshinderspecifik. Synskadade idrottare delas in i tre synklasser beroende på graden av synnedsättning. LÄS MER

 2. 2. Automation and Digital Transformation The ways that automation solutions can support digital transformation within ICT companies

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tanja Balic; Hossein Ebrahimi; [2017-10-30]
  Nyckelord :Digital transformation; Digital transformation domains; Automation; Innovation process; Innovation strategy;

  Sammanfattning : Digital transformation är ett stort steg för alla företag. För att överleva i en hårdkonkurrensutsatt marknad där ny teknologi dyker upp hela tiden, tvingas företagen attanpassa sig snabbt till förändringar. Åt andra sidan är det inte lätt att byta processer, särskilti de stora företagen. LÄS MER

 3. 3. THE CUSTOMER IS ALWAYS RIGHT Telephone based customer service communication styles that lead to customer satisfaction

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Amra Trako; [2017-10-26]
  Nyckelord :interpersonal communication; customer service; communication styles;

  Sammanfattning : This study deals with a telephone based customer service and the communicationstyles that make the communication in this setting successful or unsuccessful.Many companies in Sweden have a telephone based customer service, and often times thecustomer’s initial contact with the company is through the customer service. LÄS MER

 4. 4. IKT I UNDERVISNINGEN - får lärarstudenter den beredskap som krävs?

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Yildiz Bahar; [2017-10-03]
  Nyckelord :lärarutbildning; lärarstudenter; teknologi; digital kompetens; TPACK; IKT; teacher education; student teachers; technology; digital competence;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore whether student teachers in teachereducation are prepared to use ICT during their pre-service teaching. It also aimsto find out where they acquire the digital competence that is required if they donot get it during their teacher education. LÄS MER

 5. 5. “Can’t you read I’m frustrated?” En sentimentanalytisk studie i människa-chatbotinteraktion

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Evelina Larsson; Stina Ljungkvist; [2017-09-27]
  Nyckelord :Sentimentanalys; chatbot; emotioner; människa-datorinteraktion; Sentiment analysis; chatbot; emotions; human-computer interaction;

  Sammanfattning : In order for a service-oriented chatbot to contribute to cognitive relief for a user, it isimportant that the relationship between the two is characterized by a certain level of trust. Oneway of achieving this is through emotion detection in the text the user delivers duringinteraction. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet service för.

Din email-adress: