Sökning: "sewage"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet sewage.

 1. 1. Pumpning av slam med hög TS

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Sara Hallgren; [2018]
  Nyckelord :Slam;

  Sammanfattning : Sweden's largest sewage treatment plant, Henrikdal, will be rebuilt to receive twice as much sludge than they can do today. To have the ability to do that, either the level of total solids (TS) must increase or expand the rotary chambers. Off which the second option is to be avoided due to the high costs. LÄS MER

 2. 2. Mass flow and fate of per- and polyfluoroalkyl substances in a landfill in Uppsala, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Björn Bonnet; [2017]
  Nyckelord :PFASs; landfill; groundwater; sludge; STP; mass flow;

  Sammanfattning : In this study, a landfill has been investigated in terms of the distribution of per- and polyfluoroalkyl substances and the environmental fate. 28 PFASs (13 PFCAs, 4 PFSAs, 3 FOSAs, 2 FOSEs, 3 FOSAAs and 3 FTSAs) have been analysed in 14 leachate, 11 groundwater and 9 sludge samples. LÄS MER

 3. 3. On-site sewage treatment facilities, unacceptable quality or too small to count? : cost-benefit analysis of on-site sewage treatment facilities and the zeroeutrophication target

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Philip Gudinge; [2017]
  Nyckelord :cost-benefit analysis; eutrophication; The Swedish Environmental Code;

  Sammanfattning : Private on-site sewage treatment facilities are only a small part of the Baltic Sea eutrophication problem, but it have caught attention due to its high share of deposition of nitrogen and phosphorus in comparison to the more efficient public sewage treatment plants. The treatment of sewage wastewater is regulated by the Swedish Environmental Code. LÄS MER

 4. 4. Små avloppsanläggningar - Efterlevs lagen vid inventeringar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Odelius Gordon; [2017]
  Nyckelord :on-site sewage systems; eutrophication; content analysis; environmental law.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : On-site sewages systems account for 15% of the total phosphorus and 5% of the total nitrogen emissions to water bodies in Sweden, due to poor functionality and age. This study assesses the documents used in situ to investigate old on-site sewage systems. LÄS MER

 5. 5. Beräkningsverktyg till strategisk planering av framtidens ledningsbundna infrastruktur : Utveckling av modell för LCC- och LCA-analyser av ledningsbunden infrastruktur

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Filip Bergman; Niklas Olsson; [2017]
  Nyckelord :LCA; LCC; Subsurface infrastructure; Culvert; Modeling; Monte-carlo; Urban planning; Ledningsbunden infrastruktur; Kulvert; Livscykelanalys; Modellering;

  Sammanfattning : En ny lag kring hållbarhetsredovisning för företag med samhällsbärande verksamhet innebär att företagen behöver rikta ett större fokus på hållbarhet och därmed minska miljöpåverkan. För att öka hållbarheten och medvetenheten kring vilka kostnader och vilken miljöpåverkan företagets aktiviteter leder till kan ett livscykelperspektiv leda till ökad kunskap och förståelse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sewage.

Din email-adress: