Sökning: "sewage"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade ordet sewage.

 1. 1. Can organic waste fuel the buses in Johannesburg? : A study of potential, feasibility, costs and environmental performance of a biomethane solution for public transport

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Niklasson; Linnea Bergquist Skogfors; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Like many large cities, Johannesburg faces several sustainability challenges such as unsustainable use of natural resources, emissions contributing to environmental- and waste related problems. The city is a provincial transport centre, and the transport sector is responsible for a large share of the city’s energy demand and emissions. LÄS MER

 2. 2. Selective serotonin reuptake inhibitors in the Baltic Sea region : The effects of SSRI on teleost fish

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Ida Skaring; [2018]
  Nyckelord :SSRI; Teleost; Physical effect; Behavioral effect; Ecological impact;

  Sammanfattning : Pharmaceuticals, enter the aquatic environments through sewage treatment plants and may affect fish. This examination paper is a literature study that focuses on Selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs, exposure and the impacts on teleosts in the Baltic Sea by assessment of peer-reviewed literature and material. LÄS MER

 3. 3. Effects of effluent wastewater in developing zebrafish (Danio rerio)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Kim Frieberg; [2018]
  Nyckelord :Ecotoxicology; wastewater treatment; zebrafish; early life stage;

  Sammanfattning : Traditional wastewater treatment is known not to be specifically designed to eliminate the new generation of chemical residues that ends up in the sewage system. Polluted wastewatereffluent therefore reaches the aquatic environment possibly causing adverse effects in aquatic wildlife. LÄS MER

 4. 4. WasteLess Musings- A sensitive approach to Urban Renewal in Chennai, India

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Parvaty Balagopal; [2018]
  Nyckelord :Sustainable urban design; slum upgrade; urban renewal; waste management; architecture from waste; flood management; low cost materials; recycling; incremental; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The city of Chennai evolved around the river, Cooum. The river supports irrigation to agricultural fields in the north and supplies water to the city of Chennai. It also acts as a major flood carrier for the city. Before the 1960s, the river was clean and used for activities such as bathing, boating and fishing. LÄS MER

 5. 5. Slam som en del i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om faktorer som påverkarbeslutet att använda slam som gödselmedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Engvall; Olof Krumlinde; [2018]
  Nyckelord :slam; rötslam; cirkulär ekonomi; beslutstagande; risk; PESTEL-modell;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har människan levt över de ändliga tillgångar av resurser som jorden har att erbjuda. Många av människans aktiviteter utarmar sakta men säkert jordens naturresurser samtidigt som världens befolkning ökar kraftigt. Livsmedelsproduktionen måste öka i takt med att resursanvändningen måste bli mer hållbar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sewage.

Din email-adress: