Sökning: "sexual function"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden sexual function.

 1. 1. Kvinnors sexuella hälsa efter vaginal förlossning: en enkätstudie om sexuell hälsa 6-24 månader postpartum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Beckman; Karolina Larsson; [2018]
  Nyckelord :Amning; Barnmorska; Bristning; Eftervårdsbesök; FSFI; Samlagssmärta; Sexuell dysfunktion; Sexuell hälsa; Vaginal förlossning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett vanligt förekommande problem postpartum är att kvinnors sexuella hälsa försämras. Vid eftervårdsbesöket hos barnmorskan uppmärksammas inte detta tillräckligt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorna som inte tröstas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sarah Camejo Hurt; Linnéa Varvne; [2018]
  Nyckelord :Perineal tear; pelvic floor dysfunction; perineal pain; vaginal delivery; sexual health; body image; empathy; mentalization theory; thematic analysis; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore women’s experience regarding perineal tear caused by vaginal delivery by means of a psychological framework to immerse the understanding of the injury. In addition to experiences concerning physical changes, pain and body images, individual and environmental understanding regarding perineal tears was studied. LÄS MER

 3. 3. "Det är samma frågeställningar som tidigare, fast på internet!" : Om kuratorer på ungdoms- och STI-mottagningars förhållningssätt till ungdomars lärande om sexualitet på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Agnetha Andersson; Sofia Grane; [2017]
  Nyckelord :sexuality; adolescents; internet; learning; youth clinic; sexualitet; ungdomar; internet; lärande; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : The use of internet for sexual activities among adolescents has not always been well received by society, due to the risks that it is associated with. The following thesis examines the attitudes and approaches of counselors at youth clinics and STI-clinics, when encountering adolescent’s questions pertaining to sexuality on the internet. LÄS MER

 4. 4. Oaktsam våldtäkt – också ett övergrepp? - En analys av 2014 års sexualbrottskommittés förslag om att införa ett oaktsamhetsansvar för våldtäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mickaela Sporring Jenseg; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; sexualbrott; våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att en person ska kunna straffas för våldtäkt enligt svensk rätt krävs det att denne har haft uppsåt till gärningen. Det innebär att personen måste ha varit medveten om alla de omständigheter som medfört att gärningen är att betrakta som en våldtäkt, exempelvis att den utsatte sov eller tvingades till de sexuella handlingarna. LÄS MER

 5. 5. Kvinnans livskvalitet och sexuella funktion efter hysterektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fanny Bermudez; Frida Larsson; [2017]
  Nyckelord :Benign; hysterectomy; life quality; sexual function; Benign; hysterektomi; livskvalitet; sexuell funktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är en vanlig gynekologisk operation som kan utföras på tre olika sätt; abdominellt, vaginalt eller laparoskopiskt. En kvinna med en benign sjukdom med behov av en hysterektomi lider av många symtom som kan sänka kvinnans livskvalitet och sexuella funktion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sexual function.

Din email-adress: