Sökning: "sexual function"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden sexual function.

 1. 1. Kvinnors sexuella hälsa efter vaginal förlossning: en enkätstudie om sexuell hälsa 6-24 månader postpartum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Beckman; Karolina Larsson; [2018]
  Nyckelord :Amning; Barnmorska; Bristning; Eftervårdsbesök; FSFI; Samlagssmärta; Sexuell dysfunktion; Sexuell hälsa; Vaginal förlossning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett vanligt förekommande problem postpartum är att kvinnors sexuella hälsa försämras. Vid eftervårdsbesöket hos barnmorskan uppmärksammas inte detta tillräckligt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorna som inte tröstas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sarah Camejo Hurt; Linnéa Varvne; [2018]
  Nyckelord :Perineal tear; pelvic floor dysfunction; perineal pain; vaginal delivery; sexual health; body image; empathy; mentalization theory; thematic analysis; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore women’s experience regarding perineal tear caused by vaginal delivery by means of a psychological framework to immerse the understanding of the injury. In addition to experiences concerning physical changes, pain and body images, individual and environmental understanding regarding perineal tears was studied. LÄS MER

 3. 3. "Det är samma frågeställningar som tidigare, fast på internet!" : Om kuratorer på ungdoms- och STI-mottagningars förhållningssätt till ungdomars lärande om sexualitet på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Agnetha Andersson; Sofia Grane; [2017]
  Nyckelord :sexuality; adolescents; internet; learning; youth clinic; sexualitet; ungdomar; internet; lärande; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : The use of internet for sexual activities among adolescents has not always been well received by society, due to the risks that it is associated with. The following thesis examines the attitudes and approaches of counselors at youth clinics and STI-clinics, when encountering adolescent’s questions pertaining to sexuality on the internet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnans livskvalitet och sexuella funktion efter hysterektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fanny Bermudez; Frida Larsson; [2017]
  Nyckelord :Benign; hysterectomy; life quality; sexual function; Benign; hysterektomi; livskvalitet; sexuell funktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är en vanlig gynekologisk operation som kan utföras på tre olika sätt; abdominellt, vaginalt eller laparoskopiskt. En kvinna med en benign sjukdom med behov av en hysterektomi lider av många symtom som kan sänka kvinnans livskvalitet och sexuella funktion. LÄS MER

 5. 5. Sexualitet efter gynekologisk cancer : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Johansson; Amila Jusufovic; [2017]
  Nyckelord :caring; experiences; informational needs; sexuality; suffering; women; informationsbehov; kvinna; lidande; omvårdnad; sexualitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gynekologisk cancer är en samlingsterm för flera olika cancersjukdomar som drabbar kvinnors könsorgan och reproduktiva system. Både sjukdom och behandling påverkar kvinnornas sexualitet på flera plan, både fysiskt, psykiskt så väl som socialt. Kvinnornas upplevelser kan kopplas till lidande i olika former. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sexual function.

Din email-adress: