Sökning: "sexual scripts"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden sexual scripts.

 1. 1. ”Kan vi inte hjälpa folk med det, då går vi miste om nånting” Terapeuters förhållningssätt till lust och intimitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Möllås; [2018-03-26]
  Nyckelord :Terapeuter; intimitet; lust; sexuella script; Therapists; intimacy; sexual desire; sexual scripts;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and interpret therapist’s approach to sexual desire andintimacy and impact of these phenomena in intimate relations. The purpose also included howthe therapists felt that their clients relied on these issues. LÄS MER

 2. 2. Intimitet tar sig fler uttryck

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabelle Ruberg; [2018]
  Nyckelord :Intimitet; Föräldraskap; Postnatal; Sexualitet;

  Sammanfattning : ”Intimitet tar sig fler uttryck”- en studie om kvinnors förändrade upplevelser kring sitt sexualliv i samband med föräldraskap. Isabelle Ruberg Ruberg, I. ”Intimitet tar sig fler uttryck.” En kvalitativ studie om kvinnors förändrade upplevelser kring sitt sexualliv i samband med föräldraskap. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer upplevs som begränsande för unga kvinnors sexualitet utifrån ett genuspsykologiskt perspektiv? : En studie med tio intervjuer av kvinnor i åldrarna 25-30 år

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Stephanie Abrahamsson; Matilda Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Sexual scripting theory; sexualitet; sexuell hälsa; psykisk hälsa; sociala strukturer; normer;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka om och i sådana fall vilka faktorer som unga heterosexuella kvinnor upplevde som begränsande för sin sexualitet. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöktes i denna kvalitativa studie hur dessa deltagare upplevde sin sexualitet utifrån tre huvudområden; sociala strukturer, normer samt psykisk hälsa. LÄS MER

 4. 4. Professionellas attityder och förhållningssätt gällande personer med intellektuell funktionsnedsättning och sexualitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Reyers; [2017]
  Nyckelord :attityder; sexualitet; intellektuell funktionsnedsättning; professionella; sexuella script; attitudes; sexuality; intellectual disability; approach; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att professionella som arbetar i en verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har en inverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras sexualitet. Denna inverkan beror på de professionellas attityder samt förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. "Big no no eller no big deal" : En kvaliativ studie om unga mäns föreställningar om att köpa sex.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Natalie Tellin; Lovisa Hansson; [2017]
  Nyckelord :prostitution; demand; masculinity; male peer groups; sexual scripts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focuses on the demand side of prostitution and sex-trafficking. The aim is to examine how young men construct the purchase of sex in the male peer group. We did six qualitative interviews with Swedish men between 20 and 30 years of age and used the theory of sexual scripts and stigma to analyse them. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sexual scripts.

Din email-adress: