Sökning: "sexuell funktion"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden sexuell funktion.

 1. 1. Blommor och bin. En studie om elevers föreställningar om blommors funktion och vilka medierande redskap barn använder.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jasmin Ibrahim; [2017-11-08]
  Nyckelord :Blommor; sexuell reproduktion; förökning; föreställningar; verktyg; strategier; årskurs 5 och andraspråkselever;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om vilka föreställningar elever i årskurs fem har kring blommors funktion. Tidigare undersökningar visar att elever har olika föreställningar kring växters sexuella reproduktion. Metoden som används för denna studie är innehållsanalys och en enkät som gjordes på tre olika skolor, där eleverna är andraspråkselever. LÄS MER

 2. 2. Kroppsuppfattning och sexualitet hos patienter med stomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Forsberg; Felicia Persson; [2017]
  Nyckelord :Stomi; Kroppsuppfattning; Sexualitet;

  Sammanfattning : När en patient får stomi medför det fysiska, psykiska och sociala förändringar. Att anpassa sig till livet med stomi kan vara utmanande. Syftet med litteraturstudien var att belysa kroppsuppfattning och sexualitet hos patienter med stomi. Metoden som användes var en litteraturstudie som utfördes enligt Polit och Becks (2012) niostegsmodell. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av sexualitet efter gynekologisk cancerbehandling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hjerpe Emma; Jennie Vallgren; [2017]
  Nyckelord :Sexualitet; Gynekologisk cancer; Kvinnors upplevelse; Sexuell funktion;

  Sammanfattning : Background: Gynecological cancer is the second most common form of cancer in women. There are different treatment options, including surgery and radiotherapy. As a result of effective treatments the number of women who survived in recent years has increased. LÄS MER

 4. 4. Kvinnans livskvalitet och sexuella funktion efter hysterektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fanny Bermudez; Frida Larsson; [2017]
  Nyckelord :Benign; hysterectomy; life quality; sexual function; Benign; hysterektomi; livskvalitet; sexuell funktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är en vanlig gynekologisk operation som kan utföras på tre olika sätt; abdominellt, vaginalt eller laparoskopiskt. En kvinna med en benign sjukdom med behov av en hysterektomi lider av många symtom som kan sänka kvinnans livskvalitet och sexuella funktion. LÄS MER

 5. 5. Hur en kommun arbetar med inkludering i externt kommunikationsmaterial

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emma Kernehed; [2017]
  Nyckelord :Kommun; Sverige; Botkyrka; kommunikation; visuell kommunikation; samhällskommunikation; inkludera; exkludera; jämställdhet; jämlikhet; diskriminering; diskrimineringsgrunder; antidiskriminering; genus; kön; könsroller; normer; normkritik; intersektionalit;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur en kommuns externa bildkommunikation stämmer överens med de interna riktlinjerna för bildspråk. Detta görs med utgångspunkt i begreppet inkludering, som i sammanhanget innebär vem som är representerad i bild och hur. Syftet ska besvaras genom en fallstudie med Botkyrka kommun som undersökningsobjekt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sexuell funktion.

Din email-adress: