Sökning: "sexuell funktion"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden sexuell funktion.

 1. 1. Bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av sexuell dysfunktion efter genomgången mastektomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Beckerdal; Olivia Fermdal; [2018]
  Nyckelord :bröstcancer; mastektomi; sexuell dysfunktion; kroppsuppfattning självkänsla; identitet;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav på bröstcancervården då antalet personer som insjuknar i bröstcancer fortsätter att öka i Sverige. Många av de drabbade kvinnorna genomgår mastektomi, vilket i sin tur kan leda till en förändrad självkänsla, kroppsuppfattning och påverka den sexuella hälsan och känslan av kvinnlighet. LÄS MER

 2. 2. Mer än en påse på magen : En litteraturöversikt om patienter med enterostomi och hur de upplever sin sexualitet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sanna Larsson; Maria Åhlander; [2018]
  Nyckelord :Stoma; Sexuality; Sexual Behaviour; Body Image; Attitude to Sexuality; Sexual Satisfaction; Male Sexual Dysfunction; Female Sexual Dysfunction; Sexual Health; Stomi; Sexualitet; Sexuellt beteende; Kroppsuppfattning; Attityd till sexualitet; Sexuell njutning; Manlig sexuell dysfunktion; Kvinnlig sexuell dysfunktion; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många olika tillstånd som kan leda till att en person får en tarmstomi, och detta kan påverka en persons syn på den egna kroppen. En persons kroppsuppfattning är starkt kopplad till sexualiteten som är en viktig del i människors liv. LÄS MER

 3. 3. Gynekologisk undersökning vid eftervårdsbesök -barnmorskans erfarenheter av att bedöma bäckenbottensstrukturer : Kvalitativ intervjustudie med barnmorskor verksamma inommödrahälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Kesti Jobs Roos; Kristin Roos; [2018]
  Nyckelord :midwife; experience; pelvic examination; postpartum check-up; barnmorska; erfarenhet; gynekologisk undersökning; eftervårdsbesök;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kvinna genomgår en graviditet och förlossning innebär det stora påfrestningar för hennes kropp. Vid en förlossning kan bristningar uppstå, vilket kan medföra besvär för kvinnan i olika utsträckning. LÄS MER

 4. 4. En smärtsam upptäckt – Underlivssmärta hos unga män och dess relation till psykologiska faktorer

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Klas Brattgård; Gabriel Solinger; [2018]
  Nyckelord :Genital pain; mental health; depression; anxiety; young men; catastrophizing; sexual health; sexual function; coping strategies; underlivssmärta; psykisk ohälsa; depression; ångest; unga män katastrofiering; sexuell hälsa; sexuell funktion; copingstrategier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Blommor och bin. En studie om elevers föreställningar om blommors funktion och vilka medierande redskap barn använder.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jasmin Ibrahim; [2017-11-08]
  Nyckelord :Blommor; sexuell reproduktion; förökning; föreställningar; verktyg; strategier; årskurs 5 och andraspråkselever;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om vilka föreställningar elever i årskurs fem har kring blommors funktion. Tidigare undersökningar visar att elever har olika föreställningar kring växters sexuella reproduktion. Metoden som används för denna studie är innehållsanalys och en enkät som gjordes på tre olika skolor, där eleverna är andraspråkselever. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sexuell funktion.

Din email-adress: