Sökning: "siddhartha"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet siddhartha.

 1. 1. Repair efficient erasure correcting codes for distributed storage systems

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Siddhartha Kumar; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. GPU: Power vs Performance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Siddhartha Sankar Mondal; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : GPUs are widely being used to meet the ever increasing demands of High performance computing. High-end GPUs are one of the highest consumers of power in a computer. Power dissipation has always been a major concern area  for computer architects.  Due to power efficiency demands modern CPUs have moved towards multicore architectures. LÄS MER

 3. 3. Förvandling : från verklighet till fiktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Anoo Niskanen; [2012]
  Nyckelord :Kreativt skrivande; gestaltning; Burma; Myanmar; buddhism; islam; kristendom; antropologi; socialantropologi; religion; hesse; siddhartha; kafka; förvandlingen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Varats olidliga tomhet : En psykoanalytisk texttolkning av Herman Hesses Siddhartha

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Indra Stiller; [2008]
  Nyckelord :psykoanalytisk; texttolkning; objektrelationsteori; hermeneutisk; klinisk; överföring; motöverföring; Klein; Winnicott; Masterson; preoidipal; utvecklingskonflikt; separation-individuation; narcissistisk; verklighetsförnekande; falskt själv;

  Sammanfattning : Föreliggande studie utgör en psykoanalytisk texttolkning av den tysk-schweiziske författaren Hermann Hesses Siddhartha ur ett objektrelationsteoretiskt perspektiv. De metoder som tillämpas är den traditionella hermeneutiska texttolkningsmetoden och den kliniska psykoanalytiska överförings- och motöverföringsmodellen. LÄS MER

 5. 5. Hesse, Coelho och Religionen : En komparativ studie av Siddhartha och Alkemisten

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Stephanie Ung; [2008]
  Nyckelord :Hesse; Coelho; Religion; Litteratur; Didaktik; Religionstematik;

  Sammanfattning : AbstractFörfattare: Stephanie UnghÅr: 2008Svensk titel: Hesse, Coelho och Religionen – En komparativ studie av Siddhartha ochAlkemisten.Engelsk titel: Hesse, Coelho and The Religion – A comparative studie of Siddhartha and TheAlchemist. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet siddhartha.

Din email-adress: