Sökning: "sink"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet sink.

 1. 1. Toward Non-invasive Neonatal Gas Monitoring with Plasma-based Spectroscopy

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hedwig Haas; Hampus Fröjdholm; Carmen Lee; [2018]
  Nyckelord :plasma; sensor pad; transcutaneous; gas monitoring;

  Sammanfattning : Transcutaneous gas monitoring of oxygen and carbon dioxide is animportant method for monitoring the oxygenation and ventilation inprematurely born infants. The amount of gas diffusing through theskin is very small and current technology rely on heating of theskin to increase the gas amount, where transcutaneous oxygenrequires the highest temperature. LÄS MER

 2. 2. Fång hos häst och dess association till grovtarmsstörningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Julia Strandberg; [2018]
  Nyckelord :aminer; bete; endotoxiner; exotoxiner; icke-strukturella kolhydrater; inflammatoriska cytokiner; kolhydrater; lameller; matrix metalloproteinaser; fruktaner; spannmål; stärkelse; vallfoder;

  Sammanfattning : Fång är ett systemiskt tillstånd som uppenbarar sig i hoven och innebär en inflammation av hovens lameller. Vid fång kommer förbindelsen mellan hovbenet och hovväggen att upphöra och den drabbade hästen utvecklar olika symptom, bl.a. hälta, och kan drabbas av hovbenssänkning eller hovbensrotation. LÄS MER

 3. 3. Barns hypoteser och initiativ i en fysikaktivitet om flytkraft : En studie om barns initiativ ien problemlösande aktivitet om flyta-sjunka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Nina Ekström; [2018]
  Nyckelord :Explain; float; sink; sciences; construction; physics; preschool; problem solving; preschoolchildren; Förklara; flyta; sjunka; vetenskap; konstruktion; fysik; förskola; problemlösning; förskolebarn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur femåriga barn i förskolan förklarar och kommer på lösningar kring ett problemlösande experiment kring det fysikaliska fenomenet flyta-sjunka. Metoden som valts att använda var videoobservation. Studien baseras på en videoobservation under ca 25 minuter med fyra barn i femårsåldern. LÄS MER

 4. 4. En drunknar, en flyter, varför? : En observationsstudie om förskollärares frågor när barn undersöker materials egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Zethson; [2018]
  Nyckelord :preschool teacher; questions; float; sink; chemistry; preschool; Förskollärare; frågor; flyta; sjunka; kemi; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen ser ut mellan pedagog och barn när barn undersöker materials egenskaper i vatten. Studien bygger på observationer av strukturerad karaktär. Den genomförs som en planerad aktivitet på en förskola, där barnen i små grupper fritt undersöker några materials egenskaper i vatten. LÄS MER

 5. 5. Produktutveckling av kyl/värmesystem för barnvagn

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Stapheen Sadllah; [2018]
  Nyckelord :CAD; CES; DFM; DFA; IDT; Assembly; Kravspecifikation;

  Sammanfattning : After contacting Ragnar Tengstrand, the supervisor, I was determined to develop a baby carriage that will have a fan that gives cold during the summer period and a heat sink that will provide heat during the winter period. Only the frame of the stroller appeared within the delimitation of this project, but consideration was given to the location of the fan, powerbank, and the heat sink. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sink.

Din email-adress: