Sökning: "sink"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet sink.

 1. 1. Barns hypoteser och initiativ i en fysikaktivitet om flytkraft : En studie om barns initiativ ien problemlösande aktivitet om flyta-sjunka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Nina Ekström; [2018]
  Nyckelord :Explain; float; sink; sciences; construction; physics; preschool; problem solving; preschoolchildren; Förklara; flyta; sjunka; vetenskap; konstruktion; fysik; förskola; problemlösning; förskolebarn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur femåriga barn i förskolan förklarar och kommer på lösningar kring ett problemlösande experiment kring det fysikaliska fenomenet flyta-sjunka. Metoden som valts att använda var videoobservation. Studien baseras på en videoobservation under ca 25 minuter med fyra barn i femårsåldern. LÄS MER

 2. 2. En drunknar, en flyter, varför? : En observationsstudie om förskollärares frågor när barn undersöker materials egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Zethson; [2018]
  Nyckelord :preschool teacher; questions; float; sink; chemistry; preschool; Förskollärare; frågor; flyta; sjunka; kemi; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen ser ut mellan pedagog och barn när barn undersöker materials egenskaper i vatten. Studien bygger på observationer av strukturerad karaktär. Den genomförs som en planerad aktivitet på en förskola, där barnen i små grupper fritt undersöker några materials egenskaper i vatten. LÄS MER

 3. 3. A Manifesto for Wood & the Search for Bois-brut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Tess Pähn; [2018]
  Nyckelord :wood; Carbon sink; Timber; Heartwood; Forestry; Carbon footprint; Trellick tower; Timmerbyggnad; Brutalism; Östberga; Bostadshus; Träbyggnad; Loftgång; Svalgång;

  Sammanfattning : Wood is often perceived as a flawed material. When painted, technologically treated or sealed, in a pursuit to make it more predictable and durable, some of its most important qualities are mislaid. This project explores the aesthetic, material and constructional possibilities of wood, and suggests the possibility of a wood brutalism architecture. LÄS MER

 4. 4. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malcolm Hargelius; [2018]
  Nyckelord :Groundwater modeling; MODFLOW; PEST; Hydrogeology; Groundwater flow; Grundvattenmodellering; MODFLOW; Hydrogeologi; Grundvattenflöden; Sprickvatten;

  Sammanfattning : På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. LÄS MER

 5. 5. Den flöt ner! Den var så tung! : En undersökning om barns tankar kring varför olika föremål flyter eller sjunker i olika vätskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Elin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Children s thoughts; float; sink; experiment; density; Barns tankar; flyta; sjunka; experiment; densitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka barns tankar kring varför olika föremål flyter eller sjunker i olika vätskor. Åtta förskolebarn mellan fem och sex år deltog i undersökningen. Barnen intervjuades i mindre grupper i samband med att de genomförde ett experiment kring densitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sink.

Din email-adress: