Sökning: "sinnen"

Visar resultat 1 - 5 av 473 uppsatser innehållade ordet sinnen.

 1. 1. Kom så går vi ut! : Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Broman; Sandra Kanfors; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskola; förskolegård; läroplan;

  Sammanfattning : InledningDen här studien handlar om utomhuspedagogik på förskolans gård kopplat till läroplanen. Vi är nyfikna på om förskolans gård används till planerade aktiviteter eller om barnen endast leker fritt på gården. LÄS MER

 2. 2. Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och i bildundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Veronica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Bildundervisning; Estetisk verksamhet; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Sociokulturellt perspektiv; Särskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Johnsson, Veronica (2016). Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och bildundervisning. (The Significance of the Image for Pupils in School for Individuals with Learning Disabilities. LÄS MER

 3. 3. Kognitiva funktionsvariationer i kollektivtrafiken

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Joelsson; [2017]
  Nyckelord :användbarhet; användarperspektiv; kognitiva funktionsvariationer; kollektivtrafik; mentala barriärer; mental tillgänglighet; orienteringsförmåga;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie kartlägger svårigheter som kan uppstå i samband med resor i kollektivtrafik hos individer med kognitiva funktionsvariationer och konsekvenser av det. Den ger också förslag på hur dessa svårigheter kan överbryggas med alternativa insatser i kollektivtrafiksystem. LÄS MER

 4. 4. Hur lärare ser på och arbetar med utomhuspedagogik i NO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Caroline Näslund; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; NO-undervisning utomhus; Vad tycker lärarna om utomhuspedagogik; Fördelar nackdelar med utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om utomhuspedagogik, mer specifikt om hur lärare arbetar med utomhusmiljö i NO-undervisningen, hur deras förutsättningar ser ut och vilka för och nackdelar de anser finns med utomhuspedagogik. Jag har gjort en enkätundersökning som har skickats ut till alla kommunala F-3 skolor i en mellanstor stad i mellersta Sverige. LÄS MER

 5. 5. En god lärmiljö – ett ömsesidigt samspel En livsvärldsfenomenologisk studie kring fysisk lärmiljö, två skolexempel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Sterwin; Sofia Svanström; [2016-02-22]
  Nyckelord :Livsvärld; fysisk lärmiljö; arkitektur; koncentration;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att skapa en ökad förståelse för den fysiska lärmiljöns förutsättningar och betydelse i relation till alla elevers möjlighet till lärande och utveckling i skolan. Syftet var även att få kunskap om hur lärmiljön är utformad i skolan med fokus på de anpassningar och förebyggande åtgärder, som görs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sinnen.

Din email-adress: