Sökning: "sinnen"

Visar resultat 1 - 5 av 508 uppsatser innehållade ordet sinnen.

 1. 1. Kom så går vi ut! : Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Broman; Sandra Kanfors; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskola; förskolegård; läroplan;

  Sammanfattning : InledningDen här studien handlar om utomhuspedagogik på förskolans gård kopplat till läroplanen. Vi är nyfikna på om förskolans gård används till planerade aktiviteter eller om barnen endast leker fritt på gården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att bedöma patienters vårdbehov på en akutmottagning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :de Jong Marie; Helena Åström; [2017]
  Nyckelord :Upplevelse; Bedömning; Vårdbehov; Akutmottagning; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Söktrycket har ökat på landets akutmottagningar de senaste åren. Människor söker i större utsträckning sjukvård dygnet runt. Det ökade antalet besök leder till ökad arbetsbörda för personalen och längre väntetider för patienterna. LÄS MER

 3. 3. Appar i matematikundervisningen : En litteraturstudie om appars användning i de lägre åldrarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

  Författare :Jenny Hérard; Sofi Karlsson; [2017]
  Nyckelord :surfplatta; appar; applikation; digital teknik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Allt fler skolor satsar idag på att införa digital teknik som ett verktyg i undervisningen, vilket innebär att elevers tillgång till en dator eller surfplatta har ökat. Även om den digitala tekniken har potential att förbättra lärandet, om den används på ett medvetet sätt, sker användandet av den här teknik relativt sparsamt i dagens matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Elev och hund, ett komplext möte - Hundassisterande pedagogik ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Rietz; Marianne Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Hundassisterande pedagogik; Komplexitetsteorin; Oxytocinets påverkan; Sociokulturellt perspektiv; Specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag. Med denna studie vill vi undersöka om hundassisterande pedagogik är ett redskap för specialpedagogen som innebär att vi skapar en välkomnande lärmiljö som reducerar stress och ökar motivationen för att klara utbildningsmålen. LÄS MER

 5. 5. Audio Generation from Radar signals, for target classification

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Johan Clemedson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Classification in radar application are often of great interest, since one does not only want to know where a target is, but also what type of target it is. This thesis focus on transforming the radar return from a target into a audio signal. So that the classification can be done by human perception, in this case human hearing. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sinnen.

Din email-adress: