Sökning: "sinnesupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet sinnesupplevelse.

 1. 1. Att ha sinne för mikroföretag : En kvalitativ studie om användningen av sinnesmarknadsföring i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Sandström; Sandra Tagesson; [2018]
  Nyckelord :Sensory marketing; Store atmosphere; Sensory cues; Sensory experience; Multi-sensory brand-experience; Sinnesmarknadsföring; Butiksatmosfär; Sinnesstimuli; Sinnesupplevelse; Multisensorisk varumärkesupplevelse;

  Sammanfattning : Vetskapen om att människans fem sinnen, syn, ljud, känsel, lukt och smak, kan påverkas genom att stimuleras på olika sätt har tagits i beaktning vid utformningen av marknadsföringsverktyget kallat sinnesmarknadsföring. Sinnesmarknadsföring beskrivs som ett framväxande paradigm inom marknadsföringsområdet. LÄS MER

 2. 2. Yoga i förskolan : En studie av förskolebarns upplevelse av yoga i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sonja Österlund; [2017]
  Nyckelord :Children; preschool; preschool children; yoga; child yoga; stress; physical activity; Barn; förskola; förskolebarn; yoga; barnyoga; stress; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to gain an insight into preschool children´s experience of yoga at the preschool. To investigate this semistructured interviews with seven children in one and the same preschool have been conducted. LÄS MER

 3. 3. Sinnesmarknadsföring : Konsumentens köpupplevelse i klädbutikers kassaområde

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Erika Svensson; Helena Jirestål; Maria Lundin; [2016]
  Nyckelord :Sensory marketing; Sensory experience; Sensory interaction; Buying experience; Checkout area; Clothing stores.; Sinnesmarknadsföring; Sinnesupplevelse; Sinnenas samspel; Köpupplevelse; Kassaområde; Klädbutiker.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att förstå hur sinnesmarknadsföring påverkar konsumentens köpupplevelse i klädbutikers kassaområde. Metod: Studien bygger på fyra fokusgrupper av ostrukturerad intervjuform. Den är av kvalitativ karaktär och har ett induktivt synsätt med inslag av det deduktiva synsättet. LÄS MER

 4. 4. Att mäta en besökares upplevelse : En studie om undersökningsmetoder som används hos Stockholms museer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Amanda Jäderlind; Märta Ternander; Sara Uggla; [2016]
  Nyckelord :Experience; Visitor study; Visitor; Sensory Experience; Customer satisfaction; Upplevelse; Besöksundersökning; Besökare; Sinnesupplevelse; Kundtillfredsställelse;

  Sammanfattning : I denna uppsats tar vi upp frågan om besökarens upplevelse och hur detta mäts på olika museer. Vi har avgränsat oss till Stockholms läns museer. Syftet är att se vilka undersökningsmetoder som finns för att mäta besökarens upplevelse och hur dessa metoder används. LÄS MER

 5. 5. Passagerarens Lustgård : - En studie om resenärens sinnesupplevelse på flygplatsens servicelandskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elin Andersson; Max Nyholm; [2016]
  Nyckelord :Airport; sensory marketing; servicescape; servicequality; value co-creation; Flygplats; sinnesmarknadsföring; servicelandskap; servicekvalitet; värdeskapande;

  Sammanfattning : Denna studie är upprättat utefter en kvalitativ branschsektorstudie för att erhålla en djupare förståelse för flygplatsens servicelandskap och kartlägga sinnesmarknadsföringens möjligheter inom sektorn. Syftet är att klarlägga och diskutera värdehöjande faktorer som kan vara betydelsefulla för intressenter på en flygplats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sinnesupplevelse.

Din email-adress: