Sökning: "sinnesupplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet sinnesupplevelser.

 1. 1. Ulls hus innergård : en studie av hur formstark gestaltning används och upplevs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Caroline Lundqvist; Helena Payne; [2017]
  Nyckelord :Campusmiljö; koncept; landskapsarkitektur; metasequoia; perception; sinnesupplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur formstark, okonventionell och nyskapande landskapsarkitektur upplevs av brukarna och hur mycket arkitekter-nas visioner och koncept lyser igenom när projektet står färdigt. Blir upplevelsen av dessa utrymmen annorlunda om betraktaren och användaren har förkunskaper inom landskapsarkitektur? Arbetet fokuserar på användningen och upplevelsen av Ulls hus innergård som anlades år 2015 på Ultuna universitetscampus utanför Uppsala i Sverige. LÄS MER

 2. 2. En känsla för lärande : en kvalitativ studie om hur elever i grundskolans tidiga år upplever att sinnesupplevelser påverkar lärandet utomhus i de naturorienterande ämnena.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Dennis Olsson; [2017]
  Nyckelord :Naturorienterande ämnen; science; sinnesupplevelser; sensory experience; utomhuspedagogik; outdoor education;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur elever i grundskolans tidiga år upplever att sinnesupplevelserpåverkar deras lärande utomhus i de naturorienterande ämnena. I utomhusundervisning sesplatsen som betydelsefull för lärandet då den kan erbjuda förstahandsupplevelser i autentiskamiljöer. LÄS MER

 3. 3. Se, höra, göra : En kvalitativ studie om museipedagogik i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fredrika Wickléus; [2017]
  Nyckelord :museipedagogik; erfarenhetsbaserad undervisning; interaktivitet; åskådliggörande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur elever agerar under museivisning och hur museipedagoger ser på museipedagogikens syfte och metoder. För att besvara frågeställningarna genomfördes två observationer av museivisningar för elever i årskurs 3 samt en intervju med en verksam museipedagog. LÄS MER

 4. 4. Obehöriga äga tillträde : om att framhäva en urban vildmark i en växande stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maja Jörgensen; Ellen Sundin; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; tunnelbanestation; urban ruin; urban vildmark; sublim; övergiven;

  Sammanfattning : Detta arbete visar hur en gestaltning av den urbana ruinen Kymlinge tunnelbanestation, med omgivande urbana vildmark, kan gestaltas med målet att lyfta platsidentiteten och den sublima karaktären och samtidigt öka nåbarheten till natur i en växande storstad. Med utgångspunkt i att stationen tas i bruk vill vi med vårt förslag poängtera vikten av att erbjuda varierade upplevelser i staden. LÄS MER

 5. 5. Sinnesupplevelser och besöksmotiv på en maritim kulturarvsattraktion : En studie om internationella besökare och turisters upplevelser på Vasamuseet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Clas Wallin; David Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Turism; upplevelser; människans fem sinnen; sinnesupplevelser; besöksmotiv; kulturarvsattraktioner; maritim;

  Sammanfattning : Att veta hur en internationell besökare eller eller turist upplever en maritim kulturarvsattraktion är av yttersta vikt för att kunna utveckla produkter som kan attrahera, tillfredsställa och ge en god upplevelse. Att veta vad det är som motiverar dem att besöka olika sorters attraktioner är viktig kunskap för att kunna komponera en komplett produkt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sinnesupplevelser.

Din email-adress: