Sökning: "sinnesupplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet sinnesupplevelser.

 1. 1. Hur påverkas elevers lärande i matematik av utomhuspedagogik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yu Chen; [2018]
  Nyckelord :Matematik; outdoor teaching; outdoor learning; utomhusaktivitet; utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Min ambition med den här översikten är att ta redan på hur utomhuspedagogik stödjer elevers lärande i matematik. Utifrån mina erfarenheter har jag formulerat en frågeställning: Hur påverkas elevers lärande i matematik av utomhuspedagogik? För att besvara frågeställningen genomförde jag en stor sökningsprocess där jag använd mig av olika databaser så som ”Eric via Ebsco”, ”SwePub”, ”Libsearch” och ”Google Scholar” som ingår i Malmö Universitetsbibliotek. LÄS MER

 2. 2. Traditionell caféverksamhet och modern marknadsföring : En Fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ann Lindström; Lina Carmhagen; Johanna Andersson Fridh; [2018]
  Nyckelord :kundvärde; upplevelse; upplevelsemarknadsföring; storytelling; multisensorisk marknadsföring;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Uppsatsen behandlar frågan om hur en caféverksamhet med gamla anor kan utveckla sin marknadsföringsstrategi från traditionell produktfokuserad till ett fokus på kundupplevelser. Syfte: Cafébranschen i Växjö består idag av både stora cafékedjor som Espressohouse och mindre familjeägda caféer med tillhörande bageri och konditori. LÄS MER

 3. 3. Ulls hus innergård : en studie av hur formstark gestaltning används och upplevs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Caroline Lundqvist; Helena Payne; [2017]
  Nyckelord :Campusmiljö; koncept; landskapsarkitektur; metasequoia; perception; sinnesupplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur formstark, okonventionell och nyskapande landskapsarkitektur upplevs av brukarna och hur mycket arkitekter-nas visioner och koncept lyser igenom när projektet står färdigt. Blir upplevelsen av dessa utrymmen annorlunda om betraktaren och användaren har förkunskaper inom landskapsarkitektur? Arbetet fokuserar på användningen och upplevelsen av Ulls hus innergård som anlades år 2015 på Ultuna universitetscampus utanför Uppsala i Sverige. LÄS MER

 4. 4. En känsla för lärande : en kvalitativ studie om hur elever i grundskolans tidiga år upplever att sinnesupplevelser påverkar lärandet utomhus i de naturorienterande ämnena.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Dennis Olsson; [2017]
  Nyckelord :Naturorienterande ämnen; science; sinnesupplevelser; sensory experience; utomhuspedagogik; outdoor education;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur elever i grundskolans tidiga år upplever att sinnesupplevelserpåverkar deras lärande utomhus i de naturorienterande ämnena. I utomhusundervisning sesplatsen som betydelsefull för lärandet då den kan erbjuda förstahandsupplevelser i autentiskamiljöer. LÄS MER

 5. 5. Se, höra, göra : En kvalitativ studie om museipedagogik i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fredrika Wickléus; [2017]
  Nyckelord :museipedagogik; erfarenhetsbaserad undervisning; interaktivitet; åskådliggörande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur elever agerar under museivisning och hur museipedagoger ser på museipedagogikens syfte och metoder. För att besvara frågeställningarna genomfördes två observationer av museivisningar för elever i årskurs 3 samt en intervju med en verksam museipedagog. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sinnesupplevelser.

Din email-adress: