Sökning: "sinnesupplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet sinnesupplevelser.

 1. 1. Att ha sinne för mikroföretag : En kvalitativ studie om användningen av sinnesmarknadsföring i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Sandström; Sandra Tagesson; [2018]
  Nyckelord :Sensory marketing; Store atmosphere; Sensory cues; Sensory experience; Multi-sensory brand-experience; Sinnesmarknadsföring; Butiksatmosfär; Sinnesstimuli; Sinnesupplevelse; Multisensorisk varumärkesupplevelse;

  Sammanfattning : Vetskapen om att människans fem sinnen, syn, ljud, känsel, lukt och smak, kan påverkas genom att stimuleras på olika sätt har tagits i beaktning vid utformningen av marknadsföringsverktyget kallat sinnesmarknadsföring. Sinnesmarknadsföring beskrivs som ett framväxande paradigm inom marknadsföringsområdet. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas elevers lärande i matematik av utomhuspedagogik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yu Chen; [2018]
  Nyckelord :Matematik; outdoor teaching; outdoor learning; utomhusaktivitet; utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Min ambition med den här översikten är att ta redan på hur utomhuspedagogik stödjer elevers lärande i matematik. Utifrån mina erfarenheter har jag formulerat en frågeställning: Hur påverkas elevers lärande i matematik av utomhuspedagogik? För att besvara frågeställningen genomförde jag en stor sökningsprocess där jag använd mig av olika databaser så som ”Eric via Ebsco”, ”SwePub”, ”Libsearch” och ”Google Scholar” som ingår i Malmö Universitetsbibliotek. LÄS MER

 3. 3. Din order finns att hämta i butik : En kvantitativ studie om de element som påverkar kunders preferenser av fysiska klädbutiker i ett samhälle där e-handeln växer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ebba Hesselgård; Fanny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Säljkanaler; Preferenser; Relationer; Sinnesupplevelser; Servicekvalitet; Kundmedverkan;

  Sammanfattning : Problemformulering: Nyttjandet av e-handel fortsätter att öka hos de svenska internetanvändarna och stjäl därmed andelar från de fysiska butikerna. Det syns en tydlig förändring i kundens köpprocess då många uppskattar tillgängligheten och smidigheten med digitala kanaler, vilket leder till en fundering kring vilka element kunden värdesätter och vill bevara i den traditionella butiken. LÄS MER

 4. 4. VR som verktyg i kommunal fysisk planering av offentliga platser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Max Nilsson; [2018]
  Nyckelord :VR; virtual reality; fysisk planering; Jan Gehl; kommunal planering; offentliga platser; 3D;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av samhället är igång och Sveriges regering har satt som mål att Sverige ska vara i spetsen för utveckling och innovation inom området. Efterfrågan på digitala lösningar är stor bland befolkningen och satsningar görs i de flesta branscher. LÄS MER

 5. 5. Traditionell caféverksamhet och modern marknadsföring : En Fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ann Lindström; Lina Carmhagen; Johanna Andersson Fridh; [2018]
  Nyckelord :kundvärde; upplevelse; upplevelsemarknadsföring; storytelling; multisensorisk marknadsföring;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Uppsatsen behandlar frågan om hur en caféverksamhet med gamla anor kan utveckla sin marknadsföringsstrategi från traditionell produktfokuserad till ett fokus på kundupplevelser. Syfte: Cafébranschen i Växjö består idag av både stora cafékedjor som Espressohouse och mindre familjeägda caféer med tillhörande bageri och konditori. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sinnesupplevelser.

Din email-adress: