Sökning: "sinnesupplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet sinnesupplevelser.

 1. 1. Ulls hus innergård : en studie av hur formstark gestaltning används och upplevs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Caroline Lundqvist; Helena Payne; [2017]
  Nyckelord :Campusmiljö; koncept; landskapsarkitektur; metasequoia; perception; sinnesupplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur formstark, okonventionell och nyskapande landskapsarkitektur upplevs av brukarna och hur mycket arkitekter-nas visioner och koncept lyser igenom när projektet står färdigt. Blir upplevelsen av dessa utrymmen annorlunda om betraktaren och användaren har förkunskaper inom landskapsarkitektur? Arbetet fokuserar på användningen och upplevelsen av Ulls hus innergård som anlades år 2015 på Ultuna universitetscampus utanför Uppsala i Sverige. LÄS MER

 2. 2. En känsla för lärande : en kvalitativ studie om hur elever i grundskolans tidiga år upplever att sinnesupplevelser påverkar lärandet utomhus i de naturorienterande ämnena.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Dennis Olsson; [2017]
  Nyckelord :Naturorienterande ämnen; science; sinnesupplevelser; sensory experience; utomhuspedagogik; outdoor education;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur elever i grundskolans tidiga år upplever att sinnesupplevelserpåverkar deras lärande utomhus i de naturorienterande ämnena. I utomhusundervisning sesplatsen som betydelsefull för lärandet då den kan erbjuda förstahandsupplevelser i autentiskamiljöer. LÄS MER

 3. 3. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Se, höra, göra : En kvalitativ studie om museipedagogik i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fredrika Wickléus; [2017]
  Nyckelord :museipedagogik; erfarenhetsbaserad undervisning; interaktivitet; åskådliggörande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur elever agerar under museivisning och hur museipedagoger ser på museipedagogikens syfte och metoder. För att besvara frågeställningarna genomfördes två observationer av museivisningar för elever i årskurs 3 samt en intervju med en verksam museipedagog. LÄS MER

 5. 5. Tillgängliga och trivsamma parkmiljöer för personer med synnedsättning : en kvalitativ intervjustudie för landskapsarkitekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Tillenius; [2017]
  Nyckelord :orienterbarhet; parkmiljöer; sinnesintryck; synnedsättning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : För att människor ska kunna delta och trivas på likvärdiga villkor i samhället har landskapsarkitekter ett ansvar att anpassa utomhusmiljöer efter olika behov. Grönområden såsom parkmiljöer bidrar med positiva effekter för människans hälsa och välbefinnande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sinnesupplevelser.

Din email-adress: