Sökning: "sis perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden sis perspektiv.

 1. 1. Plats för förändring - en studie om Statens institutionsstyrelse och specialpedagogiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helen Andersson; [2018]
  Nyckelord :Examensordning; förhållningssätt; samarbete; Statens institutionsstyrelse; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Andersson, Helen (2018). Plats för förändring – en studie om Statens institutionsstyrelse och specialpedagogiken (Place for Change- a Study of The Swedish National Board of Institutional Care and Special Education). LÄS MER

 2. 2. Ungdomars delaktighet inom tvångsvården : En kvalitativ analys av ungdomars delaktighet inom tvångsvård utifrån behandlingsassistentens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Anna Möller; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; Emotionella; energier; tvångsvård; SiS; Delaktighetstrappan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån behandlingsassistenternas egna perspektiv med en fenomenologisk ansats, tolka och analysera delaktighet samt arbetet med att förverkliga delaktighet inom tvångsvården. Hur uppfattar behandlingsassistenter att de främjar ungdomens möjlighet till delaktighet under ungdomens placeringstid på SiS då utredning och behandling genomförs? Hur uppfattar behandlingsassistenter att de främjar ungdomens möjlighet till delaktighet vid särskilda befogenheter som exempelvis vid urinprov och kroppsvisitation? Hur uppfattar behandlingsassistenter att de arbetar för att främja möjligheten till delaktigheten vid samarbete och relationer med socialtjänsten? Vad uppfattar den enskilde behandlingsassistenten är svårigheten med att arbeta delaktighetsfrämjande inom tvångsvården?  Metod: Kvalitativ metod med fenomenologiska intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Primärenergifaktorer för fjärrvärme : Analys och beräkning av primärenergifaktorer för svensk fjärrvärme

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Gerda Ingelhag; Michael Gullberg; [2017]
  Nyckelord :Primary energy factor; Primärenergifaktor;

  Sammanfattning : I januari 2017 kom Boverket ut med nya förslag om regleringar gällande Sveriges realisering av primärenergifaktorer för uppvärmning i byggnader. Det innebär att de tidigare kraven om specifik energianvändning ersätts med en energiprestandaindikator som uttrycker en byggnads primärenergianvändning. LÄS MER

 4. 4. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Good; [2016]
  Nyckelord :ekosystem; natur; biofili; konst; ekologisk landskapsdesign; naturpedagogik; miljöengagemang;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i världen fortsätter att öka och förflyttningen av människor skapar såväl ekologiska som sociala påfrestningar och globala som lokala utmaningar. Ekologins roll och samspelet mellan människa och natur framträder i denna studie som grundläggande för hur dessa utmaningar ska hanteras. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars perspektiv på att tvångsplaceras akut på SiS ungdomshem

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Fanny Hällberg; [2016]
  Nyckelord :Adolescents; emergency placements; institutional care; secure accommodation; total institutions; Ungdomar; akutplacering; institutionsvård; särskilda ungdomshem; totala institutioner;

  Sammanfattning : Few studies have examined emergency placements in secure accommodation, even though this is the most common proceeding when adolescents enter this kind of care. Therefore, the aim of this qualitative study was to explore adolescents’ experiences and approaches to emergency placements in secure accommodation (SiS). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sis perspektiv.

Din email-adress: