Sökning: "självbiografi"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet självbiografi.

 1. 1. Som en bergodalbana – hur relationen påverkas vid infertilitet

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Andersson; Hanna Johansson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Infertilitet; kvinnor; relation; självbiografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Bakgrund: Idag lider omkring 10–15 % av alla par i Sverige av infertilitet, WHO visar även likande siffror världen över. Infertilitet kan påverka mannen och kvinnan på ett emotionellt plan och skapa en livskris hos paret. LÄS MER

 2. 2. "Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt." : En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras copingstrategier vid myndighetskontakter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Ernestrand; [2018]
  Nyckelord :child abuse; autobiography; coping; public authority contact; barnmisshandel; självbiografi; coping; myndighetskontakt;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a hermeneutic science theory. LÄS MER

 3. 3. En trygg hamn på ett stormigt hav : En litteraturstudie om Anorexia nervosa-patienters upplevelser av mötet med vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Klara Sjöberg; Demi Campana; [2018]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; självbiografi; upplevelse; vårdpersonal; mötet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är den allvarligaste formen av ätstörningar. Sjukdomen drabbar främst flickor och unga kvinnor och ger många komplikationer som kan vara både fysiska, psykiska och psykosociala. LÄS MER

 4. 4. ”HUR KAN DU INTE SE ATT JAG ÄR TJOCK?” : En litteraturstudie om unga kvinnors upplevelser  av behandlingen vid anorexia nervosa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Enna Rizvanovic; Lovisa Ljung; [2018]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; kvinnor; upplevelser; självbiografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia är en sjukdom som främst drabbar unga kvinnor och påverkar både psykiska och fysiska funktioner i kroppen. Det centrala i sjukdomen är en rädsla för att gå upp i vikt och en förvrängd självbild. Vården vid anorexia innefattar oftast terapi, nutritionsbehandling och i yttersta fall intravenös vätskebehandling. LÄS MER

 5. 5. Varför lämnar hon inte? Våld i nära relationer och sjuksköterskans ansvar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Henning; Jessica Strömberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnomisshandel; mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; självbiografi; hälsa; lidande; vårdrelationen; ekologiska modellen; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och drabbar upp till entredjedel av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor löper en större risk att drabbas av psykiskoch fysisk ohälsa, försämrad reproduktionshälsa samt har en ökad risk för att begå suicid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet självbiografi.

Din email-adress: