Sökning: "självbiografi"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet självbiografi.

 1. 1. ”HUR KAN DU INTE SE ATT JAG ÄR TJOCK?” : En litteraturstudie om unga kvinnors upplevelser  av behandlingen vid anorexia nervosa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Enna Rizvanovic; Lovisa Ljung; [2018]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; kvinnor; upplevelser; självbiografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia är en sjukdom som främst drabbar unga kvinnor och påverkar både psykiska och fysiska funktioner i kroppen. Det centrala i sjukdomen är en rädsla för att gå upp i vikt och en förvrängd självbild. Vården vid anorexia innefattar oftast terapi, nutritionsbehandling och i yttersta fall intravenös vätskebehandling. LÄS MER

 2. 2. Varför lämnar hon inte? Våld i nära relationer och sjuksköterskans ansvar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Henning; Jessica Strömberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnomisshandel; mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; självbiografi; hälsa; lidande; vårdrelationen; ekologiska modellen; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och drabbar upp till entredjedel av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor löper en större risk att drabbas av psykiskoch fysisk ohälsa, försämrad reproduktionshälsa samt har en ökad risk för att begå suicid. LÄS MER

 3. 3. Att leva med skammen, En kvalitativ studie om upplevelser av sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carina Blidberg; Johanna Börjes-Andersson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Upplevelser av sexuella övergrepp; känslor; makt; självbiografier;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser upplevelser av sexuella övergrepp i uppväxten ur ettretroperspektiv. Studiens syfte är att lyfta upplevelser av sexuella övergrepp ochbidra till att tabut kring ämnet minskar. LÄS MER

 4. 4. "Varför har du gått vilse i en värld där jag inte släpps in?” : – En kvalitativ studie om barns erfarenheter av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Andersson; Emilia Watz; [2017]
  Nyckelord :självbiografi; barn; föräldrar med psykisk ohälsa; erfarenheter;

  Sammanfattning : Att vara barn till en förälder med psykisk ohälsa kan föranleda svårigheter och problematik. Denna studie syftar till att skapa förståelse för vilka upplevelser och erfarenheter barn till föräldrar med psykisk ohälsa har av sin uppväxt och barndom. LÄS MER

 5. 5. REEL ME : När home movies flyttar hemifrån – Om vloggar som en del i filmhistorien

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Carlsson Gras; [2017]
  Nyckelord :Vlogg; video; YouTube; YouTuber; svenska vloggare; amatörfilm; home movies; dokumentärfilm; reality; autencitet; enmannateam; bekännelser; självbiografi; självrepresentation; amatör; professionell; privat; offentligt; hem; familj; konsumtion; kvinna; digital teknik; kropp; deltagarkultur; åskådare; cinema of attraction;

  Sammanfattning : Amatörfilmandet har med digital teknik fått en explosionsartad utvecklig och ett offentligt rum genom internet. Om amatörfilmer i hem, home movies, främst skapades av familjefadern, så har ny teknik gett upphov till nya grupper av filmskapare då många är unga kvinnor eller barn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet självbiografi.

Din email-adress: