Sökning: "självkänsla kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden självkänsla kvinnor.

 1. 1. Unga kvinnor och sociala medier – ur ett psykiskt hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sahar Alikhani; Nilofar Sheikhi; [2017-07-04]
  Nyckelord :Sociala medier; kroppsbild; självkänsla; psykisk hälsa; omvårdnad; Social media; body image; self-concept; mental health; nursing;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is considered as one of the largest public health problems in Sweden. Statistics shows that 20-40 percent of the population have some kind of mental illness. Mental illness has increased annually among young people, and in particular in young women. LÄS MER

 2. 2. Varför lämnar hon inte? Våld i nära relationer och sjuksköterskans ansvar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Henning; Jessica Strömberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnomisshandel; mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; självbiografi; hälsa; lidande; vårdrelationen; ekologiska modellen; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och drabbar upp till entredjedel av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor löper en större risk att drabbas av psykiskoch fysisk ohälsa, försämrad reproduktionshälsa samt har en ökad risk för att begå suicid. LÄS MER

 3. 3. Våga fråga : Kvinnors upplevelser av att som barn blivit sexuellt utnyttjade

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Andrea Curtsby; Fanny Johansson; [2017]
  Nyckelord :Kvalitativ ansats; kvinnors upplevelser; sexuella övergrepp; sexuellt utnyttjad som barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av de kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn upplever sig ha en skadad tillit till andra människor och har svårt att dela med sig av sin erfarenhet och håller därför hårt på sin hemlighet. Sjuksköterskor är osäkra på hur de ska formulera sig när de möter kvinnor som berättar om att de har blivit sexuellt utnyttjade. LÄS MER

 4. 4. Att lyckas eller misslyckas med amning efter att ha deltagit i amningsutbildning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Savaloja; Frida Skoog; [2017]
  Nyckelord :Breastfeeding; Breastfeeding education; Self-efficacy; Pedatric Nurse; Support; Child health services; amning; amningsutbildning; self-efficacy; barnsjuksköterska; stöd; bvc;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet var att undersöka kvinnors erfarenheter av amning under barnets fyra första månader när de deltagit i amningsförberedande kurs under graviditeten.  BAKGRUND: Amning ger hälsovinster för barnet genom att minska risker att drabbas av olika sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Hur tillgodogör sig klienter med missbruksproblematik dialektisk beteendeterapi inom tvångsvården?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna-Sara Eriksson; [2017]
  Nyckelord :addiction problems; behaviour problems; care providers; coercive care; DBT;

  Sammanfattning : Studier har visat att dialektisk beteendeterapi (DBT) är en tidskrävande integrerande behandlingsform. DBT beskrivs utifrån fyra hörnstenar: inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddistisk filosofi. DBT utvecklades för självskadebeteende, senare utvecklades den också för annan beteendeproblematik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet självkänsla kvinnor.

Din email-adress: