Sökning: "självkänsla kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden självkänsla kvinnor.

 1. 1. Att leva i hopp och förtvivlan -kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet efter misslyckade försök att bli mamma : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Djene Sidibe; [2018]
  Nyckelord :Infertility female; Involuntary childlessness; Grief; Self concept; Mental health; Hope; Experiences; Fertilization in Vitro IVF .; Kvinnlig infertilitet; Ofrivillig barnlöshet; Sorg; Självkänsla; Psykisk hälsa; Hopp; Erfarenheter; Fertilization in Vitro IVF .;

  Sammanfattning : Infertilitet är ett relativt vanligt hälsoproblem i dagens samhälle. Infertilitet kan uppstå som resultat av en sjukdom där en störning av reproduktiva kroppsfunktioner hindrar uppkomsten av en graviditet och födsel av ett barn. LÄS MER

 2. 2. "Nej tack, jag åt precis." : En litteraturstudie om unga kvinnors levda erfarenheter av anorexia nervosa och vården kring sjukdomen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Edina Basic; Ellinor Wendel; [2018]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; allmänsjuksköterskans roll; den sjukdomsdrabbade erfarenheter; bloggar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa innebär att individen svälter sig för att bli smal. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor i åldern tretton till tjugofem. På grund av skev självbild är det svårt att nå fram till henne, därför förekommer det att hon motsätter sig vård. LÄS MER

 3. 3. Crossfitkvinnan : En kvalitativ intervjustudie om hur kvinnor resonerar kring kultur, subjekt och kropp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Cecilia Forss; [2018]
  Nyckelord :Crossfit;

  Sammanfattning : Inledning: Historiskt sett har kvinnors idrottande varit problematiskt och problem med jämställdhet existerar fortfarande. Det finns både krav och förväntningar på vilken typ av fysisk aktivitet kvinnor ska ägna sig åt. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers psykiska hälsa, fysiska aktivitet och studieresultat : En kvantitativ studie av korrelationen mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet samt mellan studieresultat och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Viktor Nilsson; Antonio Phunipananta Muñoz; [2018]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; fysisk aktivitet; studieresultat; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka psykisk hälsa, fysisk aktivitet och studieresultat bland gymnasieelever i årskurs tre. I studien har följande frågeställningar använts. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av dans hos personer med ryggmärgsskada - ett bio-psyko-socialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Barck; Sebastian Estrada Hidalgo; [2018]
  Nyckelord :dance – spinal cord injury – qualitative – bio-psycho-social – physiotherapy – wheelchair dancing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom fysioterapin ser man på individen utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv. ”International Classification of Function, Disability and Health” (ICF) är ett ramverk för att mäta hälsa ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. Kunskapen om hur dans som fysisk aktivitet påverkat personer med ryggmärgsskada är bristfällig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet självkänsla kvinnor.

Din email-adress: