Sökning: "självkänsla kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden självkänsla kvinnor.

 1. 1. Att leva i hopp och förtvivlan -kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet efter misslyckade försök att bli mamma : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Djene Sidibe; [2018]
  Nyckelord :Infertility female; Involuntary childlessness; Grief; Self concept; Mental health; Hope; Experiences; Fertilization in Vitro IVF .; Kvinnlig infertilitet; Ofrivillig barnlöshet; Sorg; Självkänsla; Psykisk hälsa; Hopp; Erfarenheter; Fertilization in Vitro IVF .;

  Sammanfattning : Infertilitet är ett relativt vanligt hälsoproblem i dagens samhälle. Infertilitet kan uppstå som resultat av en sjukdom där en störning av reproduktiva kroppsfunktioner hindrar uppkomsten av en graviditet och födsel av ett barn. LÄS MER

 2. 2. "Nej tack, jag åt precis." : En litteraturstudie om unga kvinnors levda erfarenheter av anorexia nervosa och vården kring sjukdomen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Edina Basic; Ellinor Wendel; [2018]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; allmänsjuksköterskans roll; den sjukdomsdrabbade erfarenheter; bloggar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa innebär att individen svälter sig för att bli smal. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor i åldern tretton till tjugofem. På grund av skev självbild är det svårt att nå fram till henne, därför förekommer det att hon motsätter sig vård. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers psykiska hälsa, fysiska aktivitet och studieresultat : En kvantitativ studie av korrelationen mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet samt mellan studieresultat och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Viktor Nilsson; Antonio Phunipananta Muñoz; [2018]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; fysisk aktivitet; studieresultat; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka psykisk hälsa, fysisk aktivitet och studieresultat bland gymnasieelever i årskurs tre. I studien har följande frågeställningar använts. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av en förlossning som avslutas med ett akut eller ett urakut kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Gustafsson; Mia Wiberg; [2018]
  Nyckelord :förlossningsupplevelse; vårdande; barnmorska; erfarenheter; livsvärld; kontinuerligt stöd; innehållsanalys;

  Sammanfattning : En förlossning är en kraftfull upplevelse som kommer påverka kvinnans hälsa och självkänsla. Ibland uppstår komplikationer med mor eller barn som gör det nödvändigt att avsluta förlossningen med kejsarsnitt, vilket kan leda till en traumatisk upplevelse. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ronalda Hasan; Negin Sohrabi; [2018]
  Nyckelord :breast cancer; experiences; living; support; woman; bröstcancer; kvinnor; leva; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen och dödsorsaken bland kvinnor i Sverige. Sjukdomen har förödande konsekvenser som i många fall leder till fysiska och psykiska förändringar i kvinnors liv. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet självkänsla kvinnor.

Din email-adress: