Sökning: "sjukgymnastik balans"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sjukgymnastik balans.

 1. 1. Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och självupplevda symtom förbättrats hos personer med KOL, stadium 2, efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten läppandning?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Andersson; [2017]
  Nyckelord :COPD; physiotherapy; core stability exercise; pursed lip breathing therapy; saturation; physical function; KOL; fysioterapi sjukgymnastik; bålstabilitet; sluten läppandning; saturation; fysisk funktion.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: KOL är en obstruktiv lungsjukdom med luftflödesbegränsningar pga.  kronisk bronkit och emfysem. De patofysiologiska mekanismer är en progressiv inflammatorisk process som påverkar hela kroppen. De viktigaste behandlingsstrategierna är rökstopp, farmakologisk behandling samt fysisk träning. LÄS MER

 2. 2. Överensstämmelse mellan bedömningsinstrumenten Bergs balansskala och Short Physical Performance Battery-Svensk version,utvärderat på strokedrabbade individer, 1-3 år efter stroke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Linn Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Bergs balance scale; short physical performance battery; concurrent validity; descriptive; stroke;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Att undersöka hur prestationen av deltagarnas resultat var för stroke drabbade individer,med relativt god gångförmåga, ett till tre år efter stroke, utförda med bedömningsinstrumentenBergs Balanstest (BBS) och Short Physical Performance Battery - svenska versionen (SPPB-S)som mäter bland annat balans och fysisk funktionsförmåga. Samt undersöka hur stortsamband (samtidig validitet) som förelåg mellan SPPB-S och BBS samt sambandet (samtidigvaliditet) mellan delmomentet statisk balans inom SPPB-S och BBS. LÄS MER

 3. 3. Levo : En lyftanordning för höjdjustering av manuella gåbarrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Katarina Uusitalo; Sofia Farran-Lee; [2011]
  Nyckelord :parallel bars; lifting device; lyftanordning; gåbarr; sjukgymnastik;

  Sammanfattning : The parallel bars is used in physical therapy and is mainly used for patients who have to train walking and balance after a stroke or an operation. It consists of two long handrails with two legs on each handrail. These legs go down into two ground-plates and are locked at the wanted height with a pin. LÄS MER

 4. 4. Sjukgymnastik efter cancerbehandling : Utvärdering av behandling för att minska biverkningar

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann Aremyr; Carina Hjärtström; [2010]
  Nyckelord :Cancer; Cytostatic Agents; Hand-foot syndrome; Physical therapy; Cancer; Cytostatika; Hand-fot syndrom; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hand-fot syndrom är en form av perifer sensorisk neuropati orsakad av cytostatikabehandling. Syndromet kan ge biverkningar såsom smärta, obehag, domningar, svullnad och nedsatt balans. Utvärderade behandlingsmetoder saknas. LÄS MER

 5. 5. FYSISK AKTIVITET, HÄLSA OCH TILLTRO TILL

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Anna Ståhl; Helene Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Sjukgymnastik; Reumatoid artrit; fysisk aktivitet; hälsa; egen förmåga;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Alltfler människor blir alltmer fysiskt inaktiva och riskerar därmed att drabbas av vällevnadssjukdomar. Personer med reumatoid artrit (RA) ärmer fysiskt inaktiva än befolkningen i stort. Trots den medicinska utvecklingen får personer med RA nedsatt ledrörlighet, muskelfunktion och balans. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sjukgymnastik balans.

Din email-adress: