Sökning: "sjuksköterska och utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 592 uppsatser innehållade orden sjuksköterska och utbildning.

 1. 1. Att kommunicera med patienter vid avsaknad av gemensamt språk - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser och strategier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Petersson; Anna Pålman; [2017-02-13]
  Nyckelord :communication; communication barriers; experiences; strategies; interpreter; language barriers; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle till följd av ökad migration bland annatpå grund av krig och oroligheter i världen. Detta innebär att sjuksköterskor möter allt flerpatienter där gemensamt språk saknas. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omhändertagande av barn som utsätts för barnmisshandel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Mattsson; Natalie Lindevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Barn; Barnmisshandel; Sjuksköterska; Omvårdnad; Erfarenheter; Kunskap; Identifikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera tusen barn i Sverige blir varje år utsatta för barnmisshandel och många avfallen anmäls inte. Sjuksköterskor har ett ansvar i att upptäcka dessa barn och att hjälpa demgenom att ge den vård de förtjänar och även att anmäla kännedom och misstanke ombarnmisshandel. LÄS MER

 3. 3. Strategier för att reducera akutmottagningssjuksköterskors arbetsrelaterade stress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Askviken; Stephanie Barth; [2017-02-13]
  Nyckelord :Akutmottagningssjuksköterska; stress; patientsäkerhet; akutmottagning; bearbetning; reducering; avvärja; copingstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar är en plats där både positiv och negativ stress föreligger. Dennegativa stressen kan påverka människor med exempelvis försämrat minne, koncentration ochuppmärksamhet. Stressade sjuksköterskor utgör därför en risk för misstag i omvårdnadenvilket kan äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Hjärt-lungräddning inför närståendes ögon: sjuksköterskans erfarenhet och inställning av HLR i närvaro av närstående

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Matteusson; Mikaela Jonsson; [2017-02-13]
  Nyckelord :HLR; sjuksköterska; närstående; erfarenhet; inställning;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige inträffar varje år cirka 2600 hjärtstopp på sjukhus, varav cirka entredjedel av de drabbade lever efter 30 dagar. Den viktigaste behandling vid hjärtstopp är atttidigt påbörja hjärt-lungräddning (HLR). LÄS MER

 5. 5. Hänvisning på akutmottagning : Triagesjuksköterskans erfarenheter av att hänvisa patienter till annan vårdnivå

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victoria Henricson; Emelie Andreasson; [2017]
  Nyckelord :nurse; experience; referral; emergency department; primary helthcare center; selfe care; sjuksköterska; erfarenheter; hänvisning; akutmottagning; primärvård; egenvård;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Flertalet av patienterna vilka söker akuten är inte i behov av akutsjukvård. Sjuksköterskor på akutmottagningarna kan idag hänvisa patienter till annan vårdnivå så som primärvård eller till hemmet med egenvårdsråd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sjuksköterska och utbildning.

Din email-adress: